top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 15 Mei 2024

Koos Espach


Die saak teen Paulus voor Feliks (1)

 

Die evangelie kan gevaarlik wees

 

Hand. 24:1-5 – “Vyf dae later het die hoëpriester Ananias saam met ‘n paar van die familiehoofde en ‘n advokaat, Tertullus, daar aangekom. Hulle het voor die goewerneur verskyn om hulle aanklag teen Paulus in te dien. 2 Paulus is ingeroep, en Tertullus het met die aanklag voor Feliks begin: ‘U Edele, onder u lewe ons in rus en vrede, en deur u beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. 3 Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid. 4 ‘Ek wil u nie onnodig vermoei nie. Ek versoek u om met u kenmerkende welwillendheid na ‘n kort uiteensetting van ons saak te luister. 5 Ons beskou hierdie man as ‘n gevaar vir die samelewing. Hy bring skeuring in die Joodse geledere dwarsdeur die wêreld. Hy is ‘n leier van die dwaalrigting van die Nasareners.”

 

‘n Hoë vlak afvaardiging, bestaande uit die hoëpriester Ananias, familiehoofde en ‘n advokaat Tertullus, daag vyf dae ná Paulus in Sesarea op om ‘n formele klag voor die Romeinse goewerneur, Feliks, teen Paulus in te bring. As ons kyk na hierdie afvaardiging, wil ons amper dink ou Paulus was ‘n vername man om soveel aandag te ontvang. Nie alleen word vier honderd en sewentig Romeinse soldate gebruik om hom na die Romeinse hoofkwartier in Sesarea te begelei nie, maar die hoëpriester, dié vernaamste persoon onder die Joodse volk, kom om hom persoonlik aan te kla!

 

Tertullus se aanklag begin met ‘n lofrede aan Feliks wat eintlik ‘n aangeplakte hantering van gesag, en nie naby die waarheid is nie. Na hierdie heuning-smeerdery stel hy die Joodse owerhede se saak teen Paulus. Die aanklag begin met ’n beskrywing van hoe die Jode vir Paulus beskou. In drie sinne word dit so gestel om by die goewerneur die vermoede te wek dat Paulus ’n politiese gevaar vir die vrede in die Romeinse ryk is. Hy is ‘n moeilikheidmaker (loimós – ‘pes’), wat oproere onder al die Jode dwarsoor die wêreld stig. En dan is hy op die koop toe, ‘n leier van die dwaalleer of sekte, van die Nasareners. (N.a.v. Jesus van Nasaret).

 

Die ‘Nasarenersekte’ klink asof dit ’n groep is wat moontlik téén die Romeinse ryk kan organiseer. So het die Jode Jesus ook as ‘n opsweper voor Pilatus, valslik beskuldig (Luk. 23:2 en 5). Paulus word beskuldig dat hy oproer stig onder die Jode in die hele wêreld – hy is as leier van die Nasarenersekte, ‘n gevaar vir die samelewing. Eintlik klink dit vir ons vandag natuurlik absurd! Maar daardie tyd was Paulus se getuienis oor Jesus beskou as ’n aanklag teen hom. Die Here het egter gesê: “Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel” (Hand. 9:15).

 

‘Om Jesus se Naam uit te dra …’, eintlik die evangelie te versprei as ‘n “moeilikheidmaker of pes”, kon Paulus nie stuit nie. In sy brief aan die Korintiërs dank hy God dat hy dit kon doen: 14 “Ons moet vir God opreg dankie sê, want Hy vat ons oral saam met Hom in sy oorwinningstog deur die wêreld. Op elke plek waar ons kom, gebruik God ons. 15 Ons is soos ‘n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met ons te doen het weet daarvan: dié wat in Hom glo, en ook dié wat op pad is na die dood toe. 16 Vir mense wat nie in Christus glo nie, gee ons ‘n doodsreuk af. Maar vir mense wat die goeie nuus glo, gee ons die heerlike geur van die lewe af” (2 Kor. 2:14-16 – Die Boodskap).

 

Paulus word aangekla want hy is ‘n ‘pes’ wat die evangelie versprei. Sjoe! Dit kan gevaarlik wees om deel te wees van hierdie Christus-sekte. Of jy is daarvóór of daartéén. Dit kan gevaarlik wees want dit kan enige mens se lewe permanent verander! Dié wat daarvóór is, ontvang die ‘heerlike geur van die lewe’, en dié daartéén, ‘die doodsreuk!’ Of ons is deel van die hoëpriester Ananias wat gesê het Paulus het alles kom deurmekaar krap, of ons is deel van hierdie gevaarlike godsdiens – ‘n duidelike keuse vír of téén die evangelie!

 

Hoe gevaarlik is die evangelie van Jesus Christus? Dit word vertel van Johannes Hus (1369-1415), die Boheemse martelaar, dat hy ‘n getroue getuie was tot sy dood toe. Toe hy uitgelei is om op ‘n brandstapel te sterf, het die biskoppe, (let wel, kerkmense), ‘n papierkroon op sy kop gesit waarop duiwels geverf is en vir hom gesê dat hulle daarmee, die gees van die duiwel vir hom oorgee. As antwoord daarop het hy hard uitgeroep: “My Here, Jesus Christus, het ter wille van my ‘n doringkroon gedra, waarom sal ek dan nie ter wille van Hom hierdie skandelike kroon dra nie?” Hulle het die hout tot by sy nek opgepak en die hertog van Beiere het geëis dat hy sy geloof moes verloën. Hus het geantwoord: “Nee! Ek het nooit enige verkeerde leerstelling oor die evangelie gepreek nie. Wat ek met my lippe verkondig het, verseël ek met my bloed.” Die hout is toe aan die brand gesteek! Hus het ‘n wrede dood gesterf, maar in vrede daarna geleef by Jesus.

 

Johannes Hus en baie gelowiges voor en ná hom, het vir hierdie “gevaarlike evangelie” gesterf. Ons kan eintlik sê Christenskap was op die gevaarlys. Wel, sonder enige wapens of ‘n leërmag was, en is God steeds besig om deur gelowiges, die wêreld te verower. Miskien is dit nodig dat meer mense vandag besef dat die evangelie lewensgevaarlik is – dit kan hulle lewe permanent verander – soos Paulus van vervolger en sondaar tot bekeerling en navolger van Christus! Ek en jy kan ook die evangelie gevaarlik maak. Ons kan dit wat die Here sê, begin uitleef sodat ongelowiges daarvan kennis kan neem. Dit kan gevaarlik wees, hulle lewe kan dalk verander!

 

“Christene kan nie op die wal staan en vir ongereddes wat stroomaf in ‘n rivier in die rigting van ‘n waterval vaar, totsiens wuif nie” (Paul Little).

 

Gebed: Here, help my om die evangelie weer op die gevaarlys te plaas. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page