top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 14 Mei 2024

Koos Espach


Paulus word na Feliks toe gestuur (7)

 

Vlug na God toe vir moed

 

Hand. 23:32-35 – “Die volgende dag het hulle die ruitery met Paulus verder laat gaan en self teruggekeer kaserne toe. 33 Die ruitery het in Sesarea aangekom, die brief aan die goewerneur afgelewer en Paulus aan hom oorhandig. 34 Hy het die brief gelees en vir Paulus gevra van watter provinsie hy afkomstig is. Toe hy hoor dat hy van Silisië af kom, 35 het hy gesê: ‘Ek sal jou verhoor sodra jou aanklaers kom.’ Daarna het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodus bewaak moet word.”

 

As Paulus eers in Antipatris was, sou hy veilig wees teen Jerusalem se samesweerders. Die volgende dag het hulle die ruitery met Paulus verder laat gaan en die voetsoldate het teruggekeer kaserne toe. Op hierdie manier kon die reis na Sesarea vinniger afgelê word. Die voetsoldate moes die 60km terug marsjeer want hulle was nodig in Jerusalem omdat opstootjies tussen die wederstrewige en hardnekkige Jode dikwels daar voorgekom het en onderdruk moes word.

 

Die ruitery is nie verder opgehou nie en het die brief van Lisias aan die goewerneur afgelewer en Paulus aan hom oorhandig. Paulus bevind hom in die paleis wat gebou is deur Herodes die Grote en nou gedien het as hoofkwartiere van die Romeinse administrasie. Feliks stel die saak teen Paulus uit totdat sy aanklaers uit Jerusalem hulle verskyning maak. Soos wat hy onder beskerming van 70 perderuiters daar aangekom het, moet hy verder beskerm word tot die verhoor.

 

Paulus het nie baie rede gehad om gelukkig te wees met die toedrag van sake nie. Hy bevind hom wel in die skitterende paleis van gepoleerde marmer, maar as gevangene herinner dit hom egter aan die donker geheime van die verlede. Dit was dieselfde plek waar Herodus die doodsoordeel oor sy eie seuns uitgespreek het, asook die plek waar Pontius Pilatus ‘n ruk lank gebly het. Paulus staan tussen sy Romeinse beskermers – nog ‘n instrument in die hand van God – en darem buite die bereik van die vyandige Joodse samesweerders. Hy is nie alleen nie – “Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Die Here lag vir die goddeloses. Want Hy sien hulle dag kom” (Ps. 36:12-13).

 

Paulus het nie geweet of hy lewend daar sou uitkom nie. Baie mense soek sy bloed. Maar, soos in die verlede, het hy nie handdoek ingegooi nie. Wat was sy geheim? Hy deel dit later met ons in Filippense 1:22: “Om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” Hy sit in die tronk, nou wel in ‘n fancy paleis, maar steeds tronk met haglike omstandighede, en hy is positief, want, geluk is in Christus. Wat sou ek en jy gedoen het as ons in sulke omstandighede in Paulus se skoene was?

 

Miskien sou dit ‘n opsie gewees het om moed op te gee. Of om ons lot te bekla. Néé, sê Paulus. Dit is dié lewe. Om ‘n verhouding met die lewende Jesus te hê is kosbaar. Niks is belangriker as om elke dag saam met Jesus te wees nie. Selfs ‘n stinkende tronksel, of hoë mure wat ons afsny van die buitewêreld waar ons vry kan rondbeweeg, bied groter vreugde as om Hom nie te volg nie. Want, onthou, Jesus was ook daar. Trouens, Hy was onskuldig daar om vir my en jou die ongemak te verduur.

 

‘n Sekere Ralph Heinen vertel dat ‘n mens niks kan ontvlug nie. Jy kan nie eens van jouself ontvlug nie. Konflikte is feitlik elke dag deel van ons lewe, dan moet ons ‘n keuse maak wat ons óók nie kan ontvlug nie – kies om die stryd aan te knoop en te veg, of kies om te onttrek en te vlug. Maar, deur die geloof kan ons erken die Here gee nuwe moed. Wanneer daar geen krag in ons oor is nie en dit voel of ons die einde van die reis bereik het, is God vir ons ‘n toevlug by wie ons mag skuil. Vlug na Hom toe!

 

Moed veronderstel nie dat ons nooit gaan misluk nie, maar wel dat ons sal weier om tou op te gooi. Daarom behoort geen ‘tronkmuur’ van ongemak, bekommernisse, pyn of swaarkry, of wat ook al, ons mismoedig maak nie. Want ons oë is gerig op Jesus wat ons hoop gee, wat ons Hoop is. Aan sy ryk en sy hemelse heerskappy sal daar nooit ‘n einde kom nie. Jesus hou alle mag in die hemel en op aarde in sy magtige hande. Elkeen op aarde sal nog sy Naam hardop uitroep en erken dat Hy Regeerder is oor alles en almal.

 

Ek en jy kan dus opgewonde raak oor ons geloof. Ons kan Paulus se geheim van eeue gelede, ons eie maak en Christus ons enigste bestaansdoel van ons lewe maak. Elke gedagte, elke gebed, elke woord, ja, alles in ons lewe kan op Christus gerig wees. Hy staan met ge-opende arms en wag om ons verhouding te vertroetel. Ons kan met nuwe moed en hoop Paulus se woorde nasê: “Om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.”

 

“As jy teleurgestel wil word, kyk na jou medemens. As jy ontnugter wil word, kyk in jou eie hart. As jy moed wil skep, kyk na Jesus Christus” (E. Sauer).

 

Gebed: Here Jesus, U is my lewe! Dankie dat by U altyd nuwe moed en krag te kry is, op presies die regte tyd wanneer ek dit nodig het. Dankie dat ek nooit hoef moedeloos te wees oor die toekoms nie, want U is ook daar, U sal ook daar vir my onderneem soos wat U nog altyd in die verlede gedoen het. Amen.

コメント


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page