top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 15 Maart 2024

Koos Espach


Paulus verdedig homself (3)

 

‘n Beheersde tong getuig van goeie smaak

 

Hand. 21:40 – “Die kommandant het ingewillig, en Paulus het op die trap gaan staan en met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. Toe dit baie stil geword het, het hy hulle in Hebreeus toegespreek.” (2)

 

Vergelyk ook Kol. 4:6 – “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.”

 

Die Here het Paulus uitgekies as instrument om sy Naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel (Hand. 9:15). Hier is nog ’n voorbeeld van hoe die Here hom as sy getuie voor Israel en die Romeinse soldate gebruik. Sy volk het hulle feite verkeerd gehad. Die Jode het gedink Paulus is teen hulle en hulle godsdiens. Hulle het gedink hy wil onder andere hulle heilige plekkie, die tempel, ontheilig. Alles natuurlik onwaar! Boonop het die Romeinse kommandant Paulus aangesien vir ‘n Egiptiese terroris – en verrassend spreek die ‘terroris’ hom aan in Grieks. Net so is die Jode verras toe Paulus, die sogenaamde ‘tempelontheiliger’, hulle in hulle moedertaal aanspreek.

 

Paulus staan op die trappe wat na die Romeinse soldatekwartiere lei. Hulle het hom die trappe opgedra om hom van die grypende hande van die Jode te red. Die ontstoke Jode soek sy bloed. En toe vind hulle uit Paulus is een van hulle. In plaas daarvan dat hy hulle verwyt oor hulle onnodige aanranding, “spreek hy hulle vriendelik aan met woorde wat van goeie smaak getuig.”

 

Die tong is darem nie altyd net ‘n slegte deel van die menslike liggaam nie. Dit beteken nie dat ‘n mens stom deur die lewe moet gaan en eerder stilbly as om te praat, omdat jy bang is jy sê dalk iets verkeerds. Daar is tye wat ons nie mág stilbly nie en móét praat, soos dit hier met Paulus die geval was. Die sonde van versuim kan net sulke vernietigende gevolge hê. ‘n Dissiplinerende antwoord of woord van vermaning, is eerder die korrekte optrede van dink voor jy doen of sê. As ons die tong kan beheer, is ons in beheer van baie dinge.

 

Dit is belangrik om op die regte wyse die tong te gebruik – om te seën eerder as te vervloek en só Jesus se seën uit te dra – “Geseënd is die sagmoediges; die vredemakers ...” (Matt. 3:5; 9). Die manier van praat moet pas by die karakter van die mens wat praat. Daar moet beheer wees tussen wat ek en jy sê en hoe ons is en doen. Die goeie indruk wat ons graag wil maak, kan nie blywend wees as daar bedrog in ons harte is nie. Om God te loof is om ons naaste ook te loof. Jakobus sê ons geloof moet ons tonge aanraak en ons aard en inhoud van ons woorde verander!

 

Dit is nie ‘n skande om die woorde “ekskuus” en “ek is jammer” as deel van ons woordeskat te gebruik nie. Wanneer ons mekaar as beelddraers van God erken en eerbiedig, maak ons mekaar net mooier. Dit begin egter by onsself en indien ons getroud is, in ons huwelike, in ons gesinne. Dan vergemaklik dit die situasie soveel meer daarbuite.

 

Kom ons spandeer net enkele oomblikke in die Woord en ontdek ‘n paar voorbeelde van die positiewe kant van die tong:

 

· Spr. 15:1-2 – “’n Sagte antwoord laat woede bedaar ...; Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks.”

· Spr. 15:4 – “Kalmerende woorde bring lewe...”

· Spr. 15:23 – “’n Mens vind vreugde as hy die antwoord het; wat is beter as die regte woord op die regte tyd.”

· Spr. 16:23-24 – “’n Wyse mens praat verstandig en kies sy woorde só dat hy ander kan leer. Aangename woorde is heuning soet en geneeskragtig vir die mens.”

· Spr. 10:32 – “Die regverdige weet om die gepaste ding te sê.”

· Spr. 21:23 – “Wie sy mond en tong in toom hou, hou hom uit gevaar.”

· Ps. 35:28 – “My tong sal nie stil word oor U trou nie, dag vir dag sal ek U loof.”

· Ps. 89:2 – “Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte.”

· Ps. 92:2-3 – “Dit is goed om die Here te loof, om U Naam te besing, om elke môre van U liefde te getuig, en elke aand van U trou, Allerhoogste.”

 

Indien dit nie moontlik was nie, sou God ons sonder tonge geskep het. Daarom: “Kom laat ons jubel (met die tong) tot eer van die Here, laat ons juig (met die tong) oor die rots by wie ons redding vind, laat ons na Hom toe gaan met lof (deur ons tonge), laat ons Hom toejuig (met ons tonge) met lofsange” (Ps. 95:1-2). Kom ons spreek tot mense en oor mense, soos wat God dit graag sou wou hoor! Die gesindheid van ons harte sal blyk uit ons woorde, want “waar die hart van vol is, loop die mond van oor” (Luk. 6:45b).

 

"Three things come not back – the spent arrow, the spoken word and the lost opportunity" (William Barclay).

 

Gebed: Gees van God, neem asseblief beheer oor my tong. Laat my woorde kosbaar wees aan ander. “Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees” (Ps. 19:15). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page