top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 22 Februarie 2024

Koos Espach


Paulus se reis na Jerusalem (6)

 

Die skakel tussen hemel en aarde

 

Hand. 21:14 – “Toe ons hom nie kon oorreed nie, het ons daarin berus en gesê: ‘Laat die wil van die Here geskied.” (2)

 

Paulus se vriende was reg toe hulle hom gewaarsku het teen die probleme wat op hom wag in Jerusalem. Hulle was egter verkeerd om te dink dat die verwagte probleme, hom sou keer om tóg Jerusalem toe te gaan. Paulus het al in Korinte geweet dat moeilikheid in Jerusalem op hom wag. Hy meld dit in sy brief wat hy daar skryf aan die gelowiges in Rome: “Ek versoek julle dan dringend, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom: Stry saam met my deur vir my te bid dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea ... en as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap ...” (Rom. 15:30-32). En in Sesarea gee sy vriende uiteindelik hulle gelowig oor aan Paulus se wyse leiding – “Laat die wil van die Here geskied.”

 

Jesus het ons geleer om te bid dat die wil van God ook op die aarde geskied, net soos in die hemel (Matt. 6:10). Hoe kan sy wil op hierdie aarde geskied waar talle mense nie Christene is nie; mense selfs in Suid-Afrika onverskillig teenoor Hom lewe; mense wat by hulle voorvaders wat dood is, gaan raad soek om die land te regeer? Kortom, die antwoord: Dit kan gebeur deur die gebede van God se kinders – ek en jy wat in Jesus Christus glo en Hom aangeneem het (Joh. 1:12) – ons is die ‘skakel’ tussen die hemel en die aarde.

 

Maar ons sit met ‘n probleem: Die sondige wil van die mens bots soms met God se onveranderlike en volmaakte wil. Wanneer ons dan bid dat U wil geskied, moet ons onsself verloën. Dit stel ons voor ‘n keuse: óf te buig voor God en Sý wil te gehoorsaam, óf in verset teen God ons eie wil te doen. Die korrekte keuse is eintlik voor die hand liggend: “Loof die Here, alle hemelwesens wat Hom dien en sy wil doen” (Ps. 103:21). Tog bid ons nie dat ons Vader se wil moet geskied nie, ons eis dat Hy ons s’n moet goedkeur. Ons probleem is dat ons weet wat God se wil is, maar ons laat na om dit te doen. God se wil is te uitdagend omdat dit een van die moeilikste dinge vir ons as sondaarmense is om ons aan die wil van God te onderwerp.

 

Tweedens is dit ‘n gebed wat ons nie altyd so maklik bid nie, veral wanneer ons iets bitter graag wil hê. Ons het al klaar ons hart daarop gesit en nou moet die Here nog net Sy goedkeuring gee, Sy “handtekening” byvoeg om mý en jou wil te bekragtig. Op dié manier bid ons lankal nie meer “laat U wil geskied” nie, nee, dit het verander na “laat mý wil geskied – ék voorsien die plan Here, voer U dit net asseblief vir my uit.” En wanneer die gebed nie realiseer nie, aanvaar baie mense God se wil teësinnig en gaan dit soms gepaard met onderdrukte woede. 

 

Ons leef in ‘n gebroke werklikheid waar die wêreld nie meer is soos wat God dit bedoel het nie. Dit is totaal in stryd met Sý wil. Ons leef in ‘n sondige en gebroke wêreld waar mense sonde doen, daarom gebeur hierdie dinge. As alles wat gebeur nou maar vanselfsprekend God se wil was, dan was hierdie gebed nie nodig nie! Juis daarom het Jesus ons geleer om te bid: “Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.” 

 

Geen wonder Martin Luther het gesê hierdie bede is ‘n gevreesde bede nie. Jesus leer ons bid teen eiewilligheid. Ons vra daarmee niks minder nie as die dood van ons eiewilligheid en ons gee ons geheel en al prys aan God. In die hemel is daar geen teenspraak, daar is volkome harmonie tussen ons Vader en Sy hemelse dienaars. Die hemelwesens voer God se opdragte met ywer en sonder dwarstrekkery uit, en gehoorsaam Sy wil. Hier op aarde is dit anders. Waar ons woon is dit nie hemel op aarde nie, maar soms “hel op aarde,” soos sommiges dit noem. Hier moet ons versigtig wees om vir ons Vader te vra: “Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.” 

 

Sódoende word die hemel kriterium vir die aarde. God daag ons dalk net uit om teen ons wil op te tree. Dan moet almal wat deur God geskep is Sy wil uitvoer, in die hemel en op aarde. “Laat U wil geskied” is dus ‘n gebed wat ons vra dat ons Vader ons, soos vir die engele, gehoorsaam maak aan Sy wil. Ons moet eerder in gedagte hou dat ons nie net altyd alles wat plesierig is moet afsmeek nie, maar aan God se wil onderwerp. Hy weet in elk geval presies wat ons nodig het: “Wil, o God, my op U weg lei. Maak U wil bekend, o Heer. Rig my voet en onderrig my; wil my in U waarheid leer …” (Liedboek; Psalm 25:2).

 

In Getsemane het Jesus die aand van sy gevangeneming die groot gebed uitgespreek: “Laat U wil geskied” (Luk. 22:42). Só bid ons as sy kinders ook. Só bid elke gelowige ouer vir hulle kinders. Só bid gelowige grootouers vir hulle kleinkinders. Dit behoort ‘n onophoudelike geroep te wees wat dag en nag van die aarde opstyg: “Here, help ons. Laat U wil ook hier op aarde geskied.” Ons moet by God pleit dat ek en jy, ons eie wil prysgee om aan Sy wil wat goed is, sonder enige teëpratery, gehoorsaam te wees. En ons moet ons hart oopmaak vir die hele kerk en ons hele land en die hele wêreld sodat God se wil op die hele aarde geskied. Onmoontlik? Vir God is niks onmoontlik nie!

 

“In laaste instansie is daar net twee soorte mense: dié wat vir God sê: “Laat U wil geskied”, en dié wat dit nie wil doen nie en vir wie God dan uiteindelik sê: “Laat jou wil geskied” (C.S. Lewis).

 

Gebed: Vader, ek bid dat alles wat ek sê en doen en dink, daarvan sal getuig dat dit my begeerte is dat U wil in my lewe, in ons land en op die hele aarde sal geskied. Amen.

Commenti


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page