top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 27 November 2023

Koos Espach


VII. Paulus se Derde Sendingreis

Hoofstuk 19 – Paulus in Efese

Die Seuns van Skeva (2)


Die Gees maak ons vry


Hand. 19:13-16 –“Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die Naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê: ‘Ek besweer julle in die Naam van dié Jesus wat deur Paulus verkondig word.’ 14 Dit was die sewe seuns van ‘n Joodse priesterhoof, Skeva, wat dit gedoen het. 15 Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: ‘Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?’ 16 Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stukkend geslaan uit daardie huis gevlug het.”


Lukas bring vandag vir ons ‘n stukkie humor te midde van sy vertelling oor Paulus se buitengewone genesings in Efese. Dit word duidelik gestel dat God aan die werk was deur Paulus se woorde en dade, om die pad vir die evangelie oop te maak na die harte en geloof van die mense. Selfs die uitdrywing van bose geeste deur die hande van Paulus, geskied in die sekerheid dat die Here Jesus deur Paulus werk. Daar was egter ongelowiges wat in die destydse wêreld, ook op die wa wou klim. Efese was die ideale plek daarvoor, want Efese se mense was bekend vir hulle bygelowe. Bygeloof het feitlik die septer daar geswaai en satan het geheers, ook d.m.v. die swart kuns. En dan, soveel besetenes, soveel duiweluitdrywers en towenaars.


Duiweluitdrywers het allerlei hulpmiddels gebruik om hulle ‘werk’ te doen. Die sewe seuns van Skeva, ‘n Joodse priesterhoof, het in Efese as duiweluitdrywers gewerk. Hulle het agtergekom hoe Paulus met groot krag in die Naam van Jesus optree. Siekes het gesond geword en duiwels het die wyk geneem waar Jesus Christus se vrymakende evangelie deur Paulus verkondig het. Die sewe seuns probeer Paulus nadoen deur die krag van die Jesusnaam vir hulle eie doel in te span.


Hulle plan het egter lelik geboemerang toe hulle hul eerste besete “pasiënt” wou genees. In plaas daarvan dat die duiwels uit die man wyk, antwoord een van die bose dat hy weet wie Jesus is en wie in Sy diens is, maar nie wie hulle is nie. Terwyl hulle seker nog tot verhaal gekom het oor die bose se ontstellende antwoord, is hy op hulle, skeur hulle klere van hulle af en rand hulle deeglik aan sodat hulle stukkend geslaan en kaal uit die huis vlug. Die duiwel is nou los op sy eie dienaars! (Ek wonder wat het die bure gedink oor die sewe wat in skande naak, seer en met bloeiende wonde al skreeuende die straat af hardloop.) Ons weet wat God dink: “Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle” (Ps. 2:4).


Ek wonder of die mensdom, of liewer, bring dit bietjie nader, ons kerkmense van vandag besef hoe omvattend die Heilige Gees se vrymaak-werk regtig is. Die Gees het ons inderdaad kom vrymaak van álle magte en bindings van die sonde. Hy bou ons tot ‘n nuwe lewe en daarom wil Hy ons bewus maak van die aard van ons vryheid. Ons is m.a.w. gedurig onder konstruksie, Hy gee vir ons ‘n nuwe identiteit. Hy sny ons ou, sondige natuur weg en maak ons nuut. Ons was dood in ons sonde, soos die res van die wêreld, maar God het al ons sondes gevat en dit saam met Jesus aan die kruis vasgespyker (1 Kol. 2:14). Ten einde laaste het God die bose magte ook ontwapen – “Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer” (Kol. 2:15).


My en jou lewenshuis staan onder nuwe bestuur – en die CEO is Jesus Christus! Ons “wat met ons mond bely dat Jesus die Here is en met ons hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het” (Rom. 10:9a), deel in Sy magtige oorwinning oor die Bose. Trouens, volgens Paulus is ons superoorwinnaars! Letterlik niks kan ons nou meer van die liefde van God skei nie: “ ... 37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38 Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of 39 hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here” (Rom. 8:35-39).


Terug na die Heilige Gees. Ons moet natuurlik besef dat die Gees nie heeldag met ‘n towerstaffie rondloop om ons lewe eensklaps in ‘n stukkie paradys gaan verander nie. Nog minder is Hy ‘n versekeringsagent wat polisse uitreik waarin ‘n gemaklike pad hemel toe gewaarborg word nie. Die curveballs van die lewe is steeds daar, swaarkry is steeds ons voorland. Geliefdes gaan nog steeds aan die dood afgestaan word. Maar in sulke tye is die Heilige Gees aan die werk. Hy is ons advokaat, helper, ondersteuner en trooster.


Stephan Joubert sê “die Gees is ons sakdoek waarmee God al ons trane afdroog wanneer ons huil.” Hy is ons salf om ons wonde te ontsmet, Hy is die band-aid wat die seer toemaak. Die Gees gee nie moed op nie, Hy kom timmer maar weer en weer en nog ‘n keer wanneer ons val en seerkry. Die Gees buk langs ons en tel ons versigtig weer op! Hy onderskep ons swaarkry en lyding en neem dit reguit na God se troon toe. Kom ons Prys Hom daarvoor!


“As jy glo in Christus, glo jy in oorwinning, dink jy oorwinning, bely jy oorwinning en leef jy oorwinning – oorwinning in Jesus Christus en daarom kan niks of niemand ons van hierdie liefdevolle oorwinning ontneem of skei nie!” (Onbekende oorsprong aantekening in “The Protestant Standard”).


Gebed: Here, in ‘n wêreld waar daar soveel boosheid, haat, pyn en geweld, is, dank ek U vir die weelde van vryheid deur die oorwinning wat U vir my behaal het. Ek bid vir elkeen wat nog doelloos hulle heil in die wêreld en by ander mense soek. Here, gee dat hulle ook sal besef dat U aarde toe gekom het om die dood te oorwin, sodat dié wat in U glo die ewige lewe het en daarom meer as oorwinnaars is deur U wat ons liefhet. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page