top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 21 Augustus 2023

Koos Espach


Die Verblyf in Filippi (7)

In die tronk in Filippi (4)


Godsdiens raak ook jou sak


Hand. 16:19 – “Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep.”


Ons het Vrydag die stelling gemaak dat ons ingebore versugting na mag, rykdom en besittings nie die sondaar is nie, maar die materialistiese hantering daarvan wat veroorsaak dat wêreldse waardes die verhouding met God vervang. Veral geld en die gepaardgaande rykdom daarmee, kan lei tot “geldgierigheid (wat) die wortel is van allerlei kwaad” (1 Tim. 6:10). Die eienaars van die slavin in Lukas se verhaal, was só behep daarmee dat hulle met leuens, die lewe vir Paulus en Silas moeilik gemaak het in Filippi.


Die woorde ryk en welvarend, is in die tyd toe Jesus op aarde was, anders beskou as vandag. Enige mens moes bereid wees om sy of haar besittings met ander lede van hulle familie deel, anders is hulle as selfsugtig beskou en summier uit hulle families geskop. Ons wil dit waag om te sê dat rykdom vandag steeds gemengde reaksies binne die Christendom ontlok. As jy min besit, is Jesus se woorde in Matteus 19:23 dat ‘n ryk mens moeilik in die koninkryk van die hemel sal kom, so effens van ‘n troos en sommige mense sal selfs toegee aan vermakerigheid. Die gewone, doodnormale mens, staak nie om ‘n ekstra geldjie te maak nie. Jy het nooit genoeg nie en voel as jy nie hardloop nie, haal inflasie en armoede jou in.


Miskien is dit nodig om die volle beeld te kry – wat sê die Bybel? Abraham was ‘n skatryk man (Gen. 13:2) en het met God gewandel. Josef van Arimatea was ‘n ryk man (Matt. 27:57), en het ‘n volgeling van Jesus geword. Saggeus was hoof van die tollenaars en ‘n ryk man (Luk. 19:2), en Jesus het tog by hom tuisgegaan. Rykdom is nie ‘n sonde nie, dis wanneer rykdom tussen God en ons kom wat rykdom ‘n sonde word. Jesus is begaan oor ons as Sy volgelinge se verknoeide fokus, en wys ons op die alternatief van skatte in die hemel. Oftewel, ‘n fokus op Hom.


Geld kom dikwels tussen God en die mens. Ek vra onlangs so terloops vir iemand in watter gemeente hulle nou is nadat hulle verhuis het. Sy kortaf antwoord was nogal skokkend: Hy soek nog na ‘n kerk waar die dominee nie oor geld preek nie. Jesus het nogal baie oor geld gepraat. Volgens Howard Dayton, handel sestien van Jesus se gelykenisse oor geld en besittings. In die Bybel is daar 500 verse oor gebed, minder as 500 verse oor geloof, maar meer as 2 000 wat handel oor geld en besittings. Om in opstand te kom wanneer die predikant oor ons finansiële verantwoordelikheid preek, dink ek is verkeerd. Alles behoort tog aan die Here.


Martin Luther het gesê dat daar in die lewe van ‘n Christen drie bekerings is: “die bekering van die kop, die bekering van die hart en die bekering van die beursie, wat dan ook die moeilikste teken van bekering is.” Jesus het nooit gesê dat die lewe in hierdie wêreld onbelangrik is nie. Om vir die toekoms voorsiening te maak is heeltemal in orde en deel van goeie beplanning. Hy waarsku ryk én arm dat die strewe na rykdom en besittings, ‘n geweldige houvas op ‘n mens kan kry. Hierdie houvas kan só sterk wees dat ‘n mens sy vertroue daarop stel en nie op Jesus nie. Iemand het eendag gesê dat ‘n rand in die hand meer werd is as ‘n droom in die hart. Hy het egter vergeet om by te voeg dat ‘n mens moet waak dat sy geloof in Christus Jesus, ook niks meer as ‘n droom in die hart, en sy versameling skatte meer as God word nie. Ons eie belang mag nooit meer word as God se belang nie.

Daar is niks fout om baie geld te hê nie. Vir sommige seën God uit hulle sokkies uit met geld en besittings. Om ryk te wees is net so min ‘n sonde as wat dit ‘n deug is om arm te wees. Dit is net wanneer liefde vir geld en besittings ‘n hartstog word en ‘n mens se persoonlikheid oorheers dat dit jou kan verdraai en selfs jou hart kan verhard. ’n Mens kan só afhanklik raak van geld en soveel daarop vertrou dat jy soos die ryk jongman van Matteus 19:16-22, jou rug op Jesus draai. Ons moet net seker maak dat ons dit reg gebruik en dit nie ons baas raak nie. Ons kan selfs daarmee doen soos wat God ons daarmee vertrou, daarmee woeker en ander daarmee seën net soos ons geseën word.


Gestroop van hoogmoed en gestroop van ’n verkeerde manier van ryk wees, kan ons ’n punt bereik waar ons waarlik in Jesus kan glo, en ’n lewe van bekering kan lewe. Soms plaas ons ’n te hoë premie op fisiese en materiële dinge soos status en geld. Dis noodsaaklike dinge wat daar moet wees, maar dan op so ’n manier dat dit nie ons só beïnvloed dat ons dink ware geluk en gemoedsrus, kan deur aardse besittings verkry word nie. Om baie te besit is nie ‘n sonde nie, maar wanneer dit ‘n selfsugtige begeerte word is dit wel. Jesus is ook nie teen rykdom nie – daar is ryk mense wat God met oorgawe dien en ook armes wat materialisties is. Dit gaan oor waarop ons fokus. Die Here vra nie maar net ons geld nie. Hy vra die regte gesindheid in ons hart saam met ons geld. Raak my en jou geloof ook ons sak en hart? Waar haak ons vas? Hoe werk ons met geld en besittings? Hoe werk geld en besittings met ons?


“God het die hande met vingers geskep sodat geld kan deurval” (Martin Luther).


Gebed: Hemel Vader, help my om alles wat U aan my toevertrou het, volgens U wil te gebruik. Gee dat ek nooit deur my besittings besit sal word nie, dat dit nie vir my belangriker as U sal word nie. Leer my om elke dag dankbaar te lewe met wat ek het, en put uit die dinge van ewigheidswaardes van U koninkryk. Amen.

Комментарии


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page