top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 11 Augustus 2023

Koos Espach


Die Verblyf in Filippi (2)

Lidia se bekering (2)


God se deur staan vir elkeen oop


Hand. 16:14-15 – “Een van dié wat geluister het, was ‘n vrou met die naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. 15 Sy en haar huisgesin is toe gedoop.”


Lidia was moontlik nie net langs ‘n rivier wat as bidplek gedien het nie, sy was ook daar omdat dit ook ‘n gerieflike plek vir rituele wassing vir onreine mense was. Paulus kom op die toneel en vertel hulle dat God se genade en Sy omgee, álle mense insluit. Op die Here se pad met Lidia en haar pad met Hom, maak Hy haar in hierdie oomblikke ontvanklik vir Paulus se boodskap. Tot dan het sy gesmag na God, maar as gevolg van die Joodse sisteme en rituele, was sy steeds ‘n buitestaander. God se boodskap wat deur Paulus gelewer word, laat haar besef sy staan nie meer buite nie. Nie as ‘n vrou, nie as ‘n onreine en ook nie as ‘n nie-Jood nie. Sy hoor die verhaal van hoe God ingegryp het en sy word in haar hart gegryp; sy kom tot bekering deur die geheimenisvolle werk van die Heilige Gees.


God kom staan as’t ware langs haar en om hierdie ongelooflike waarheid te bevestig, ontvang hulle ‘n teken dat sy en haar huisgesin deel van God se gemeenskap is – hulle word gedoop! (Ons kan aanneem dat ‘n suksesvolle sakevrou soos sy, slawe ook sou gehad het wat deel van haar ‘huisgesin’ was.) Sy het besef dat sy en haar huisgesin nou toegang het tot God en dat Hy alle grense of versperrings wat haar tot dusver buite gelaat het, afgebreek het. Paulus mors ook nie tyd nie – wanneer jy met jou hele hart glo in Christus, is jy alreeds 'n deel van die liggaam van Christus, en moet jy daarom gedoop word, jy en jou mense.


Is dit nie wonderlik hoe die Here werk nie? Net daar word Lidia die eerste Christen in Europa. Ons kan amper sê die Europese kerkgeskiedenis begin met ‘n eenvoudige verhaal van ‘n welgestelde vrou wat saam met ander langs ‘n rivier besig is om te bid. Hoe het dit gebeur? Kom ons recap gou – Lukas vertel vir ons Paulus-hulle is van stad tot stad op pad na nuutgestigte gemeentes waar hy en Barnabas vroeër die woord van die Here verkondig het. Die Gees van Jesus ontwrig hulle planne twee keer en verhinder hulle om hulle eie kop te volg en lei hulle na die weste. In Troas beleef Paulus die nag in ‘n visioen wat die verdere verloop van hulle reis sou bepaal. ’n Masedoniese man het aan hom verskyn en gesmeek dat hy na Masedonië toe moes oorkom om hulle te help.


Die Heilige Gees se ‘ontwrigtende’ werk in Paulus-hulle se lewe, lei hulle direk na die vrou op die walle van die Gangitesrivier in Filippi. Ironies dat 'n Masedoniese man Paulus in 'n droom hierheen lok, en dat die eerste bekeerling 'n vrou is! Wys ons net hoe die evangelie nie volgens ons mense se beplanning loop nie. Nee, God se weë is nie ons weë nie. God gebruik ongewone mense in die verspreiding van die evangelie na nuwe gebiede. In Afrika was dit 'n Etiopiese ontmande (Hand. 8:26-40). In Europa was dit 'n Grieks-Joodse vrou, nogal ‘n ryke ook.

Die Heilige Gees is soewerein om te werk waar en wanneer Hy wil. Hier werk Hy eerder in Masedonië as in Asië of Bitinië: “Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is” (Joh. 3:8).


Die Gees se werk in wedergeboorte is soos die gewaai van die wind – ons kan nie die wind beheer of manipuleer nie – dit waai waar dit wil en sal nie vir ons luister nie. Ons kan dit hoor en die effek daarvan sien, maar die wind self is onsigbaar. Ons weet nie waar dit ‘n uur gelede was en waarheen dit gaan nie. En so is dit met wedergeboorte – ons kan die effek van die Gees se werk in mense se veranderde lewens sien, maar Hy self is so onsigbaar soos die wind. Hy is soewerein en sal nie toelaat dat iemand Hom manipuleer nie. Hy red wie Hy wil, wanneer Hy wil, waar Hy wil, en soos Hy wil. As die Heilige Gees besluit om iemand te wederbaar, kan mense en duiwels hulle bes probeer, niemand sal Hom keer nie.


Ons kan eintlik met respek sê: Die Gees is die ‘naelstring’ wat ons aan God verbind. Dit is waar ons enigste ware troos lê – in die Heilige Gees, ons Vertrooster! As ons self ons geloof moes bewerk en op ons eie kragte moes staatmaak, nie net om te glo nie maar ook om aan te hou glo, sou ons in ‘n geweldige vrees van mislukking verval het. Ons is só onvolmaak en hou aan om daagliks foute te maak as gevolg van die erfsonde, dat ons nie ‘n ander keuse het as om deur die Gees na God toe te draai en na Hom te soek en te vra nie.


Ons behoort aan Jesus Christus en geen sonde wat ons ook al wanneer in ons lewe gedoen het, of nog gaan doen, kan ons skei van die liefde van God en ook nie van die ervaring van die gemeenskap van die Heilige Gees nie. Willem Nicol het gesê ons moenie probeer om meer van die Gees te kry nie; die Gees moet meer van ons kry. Sonder geloof in Jesus Christus kan ons nie gered word nie. Geloof is die hande wat die Gees aan ons gee sodat ons God se genade verlossing in Christus kan omhels. Omhels dit dan!


“Elke keer as ons bely: ‘Ek glo in die Heilige Gees,’ bedoel ons dat ons glo dat daar ‘n lewende God is wat gewillig is om in mense te woon en hulle persoonlikhede te verander” (John Stott).


Gebed: Dankie Gees van God dat U hierdie groot waarheid diep in my hart kom indra sodat ek nooit hoef te twyfel nie: “Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom. 8:16). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page