top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 10 Augustus 2023

Koos Espach


Die Verblyf in Filippi (1)

Lidia se bekering (1)


W J G H


Hand. 16:11-14 – “Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake toe en die volgende dag na Neapolis toe. 12 Daarvandaan is ons na Filippi toe, ‘n belangrike stad in daardie deel van Masedonië en ook ‘n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons ‘n paar dae gebly. 13 Op die sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou ‘n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar bymekaar was. 14 Een van dié wat geluister het, was ‘n vrou met die naam Lidia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Tiatira afkomstig.”


Die oortog per skip was baie voorspoedig. Uiteindelik bereik die evangelie Europese bodem. Paulus, Silas en Timoteus, en moontlik Lukas ook, (hy verwys na ‘ons’ ...), het na Samotrake, ’n bergagtige eiland halfpad tussen Troas en Neapolis, gereis. Neapolis, die moderne Kavalla of Kavala, was die hawe van Filippi, en was omtrent 12 km van Filippi af. Paulus het ’n besondere verhouding met hierdie gemeente opgebou. Ons lees regdeur die brief aan die Filippense hoe Paulus hierdie eerste Europese gemeente liefgehad het. Geen wonder dat die brief so vol van vreugde en blydskap is nie, en daarby 'n oproep is aan almal om dié vreugde oral te versprei. Daar is geen gemeente wat Paulus so hoog geroem het as dié van Filippi nie en geen gemeente van wie hy meer liefde ontvang het nie.


Na hulle aankoms in Filippi het Paulus en sy geselskap ’n paar dae in die stad rondgewandel op soek na Jode by wie hulle ’n aanknopingspunt kon vind. Waarskynlik was daar nie ‘n sinagoge in Filippi nie aangesien dit Paulus se gebruik was om altyd met sy sendingwerk eers met die Jode in die plaaslike sinagoge te begin. Toe die sabbat aanbreek, het hulle uitgegaan na die Gangitesrivier en ‘n klompie vroue by ‘n bidplek langs die rivier gevind. Paulus draai nie om omdat daar net vroue is nie, hulle begin met die vroue gesels. Hy weet dat God geen onderskeid tussen mans en vroue tref nie.


Een vrou uit hierdie groep het baie aandagtig geluister. Lidia, “wat die Joodse geloof aangeneem het”, was aangetrokke tot die God van Israel, maar sy was van geboorte af ‘n heiden en nog nie volledig deel van Israel nie. Sy was afkomstig uit Tiatira in Klein-Asië, en het “handel gedryf met pers wolmateriaal.” Oorlewering wil dit hê dat daar van urine gebruik gemaak is om die purper kleur wat van die purperslak afkomstig was, aan te wend om die weefstof te kleur en die kleurstof aan die materiaal te bind. Alhoewel purper nie alleen deur die keisers gedra is nie, maar ook deur die deftige dames en ryk persone wat Lidia welvarend gemaak het, was sy as onrein beskou, veral in die Israelitiese wêreld. Haar beroep het haar dus onaanvaarbaar gemaak vir die ‘reine’ Joodse-geloof.


Maar, ons het mos nou al gesien, die Here verdeel nie mense in rein en onrein kampe nie. Dit was Joodse gebruik om liefs nie met ’n vrou ’n gesprek te begin nie omdat vroue ‘n minderwaardige posisie in die destydse wêreld beklee het. Jesus het met ‘n vrou, nogal ‘n Samaritaanse vrou, ten spyte van Joodse en wêreldse reëls, in die openbaar gepraat en Hy móés uit dieselfde beker as sy water drink (Joh. 4:1-42). Jesus verbreek letterlik elke reël en elke muur van skeiding. Hy haat diskriminasie, Hy veroordeel dit. Hy verbrysel vyandskap en haat vooroordele. Die grootste van alles: Hy het onvoorwaardelik lief. Menslike liefde sê: “Ek het jou lief want ek hou van wie en wat jy is.” Jesus se liefde sê: “Ek het jou lief op grond van wie en wat Ék is.” Hoe pas ek en jy dit toe?


Jesus is die bouer van genade-paaie. Waar daar nie ‘n pad is nie, maak Hy een. Jesus kyk verby menslike belange of beperkings, en sien mý en jóú raak – vir Jesus is ons as persoon en ons verhouding met Hom, belangrik. Hy breek versperrings tussen Jood en heiden af, én Hy praat met, én luister na almal! Jesus Christus is die begin van die algemeenheid van die Evangelie in aksie – God se liefde vir die wêreld, God se liefde vir jou en my!


En dit is die essensie van Christen-wees: W J G H – Wat Jesus Gedoen Het! Ja, ons Christene is nie volmaak nie, dit weet ons almal. Maar ons strewe daarna, al is dit nie so eenvoudig nie. Jesus se dood aan die kruis het dit egter moontlik gemaak dat ek en jy wat gelowiges is, Christene kan wees en kan groei. En dis nie ek wat so sê nie. Paulus sê so in Efesiërs 2:1-10. As gelowiges kan ons goed doen want “God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het” (Ef. 2:10). Dit is deur God se genade en liefde te danke dat ons soos Lidia in Christus kan glo. Prys Hom daarvoor. Ek en jy kan voorbeelde wees van W J G H!


“God wil hê ons aanbidding moet deur liefde, danksegging en vreugde gemotiveer word; nie deur ‘n pligsbesef nie” (Rick Warren).


Gebed: Hemelse Vader, verander my behoeftes en nood in blydskap en aanbidding. Dankie vir wat Jesus gedoen het. Dankie dat U Leidsman is in my lewe. Motiveer my om ook so te leef. Amen.
Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page