top of page

Gedagte vir Vandag

3 Februarie 2021

Koos Espach


"Oog van 'n Naald" kleiner deur-ingang


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (41)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus spel koninkrykswaardes vir huwelike, kinders en welvaart uit (8).

(Matt. 19:1-30)

Die ryk jongman (3)

(Mark. 10:17-31; Luk. 18:18-30)

Die belangrikste dinge in die lewe is nie dinge nie!


Matt. 19:23-24 – “Jesus het toe vir sy dissipels gesê: ‘Dit verseker Ek julle: ‘n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom.”


Vergelyk ook 1 Tim. 6:6,7 en 10 – “Die godsdiens is ‘n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie. Geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.”


Na aanleiding van die ryk jongman se reaksie, sê Jesus dat dit moeilik, eintlik onmoontlik vir ’n ryke is om in God se koninkryk te kom. Met hierdie uitspraak het Jesus nie bepaal dat elke mens van sy rykdom afstand moet doen nie, maar in die lewe van elke mens is daar die gevaar van verdeelde lojaliteit. Die ryk jongman illustreer hoe aardse goed, ons van God se genadegoed kan beroof. Dit is vir baie die grootste struikelblok op pad na die koninkryk van God. Jesus het die jongman nie verwyt nie, maar om die gevaar van die rykdom sterk uit te druk, gebruik Hy ’n vorm van beeldspraak wat in die Joodse volkstaal bekend was. Die kameel as grootste dier van Palestina sal nog deur die kleinste denkbare opening (naald se oog) kan kom, maar 'n ryke wat nie van sy besittings kan skei nie, sal nooit kan ingaan nie. “Die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min” (Matt. 7:14).


Die naald waarvan Jesus hier praat, is nie ‘n naald wat vir naaldwerk gebruik word nie, dit is ’n deur wat toegang tot Jerusalem gegee het. Die hek of deur se naam was die “Oog van die Naald.” Wanneer die groot hekke wat toegang tot die stad gee, saans weens veiligheidsredes toegemaak word, kan mense wel nog die stad inkom deur die “Oog van die Naald” hek. Hierdie deure is aansienlik kleiner en reisigers kon nie op hulle kamele inry nie. Die kamele moes heeltemal afgepak word sodat hulle sukkel-sukkel op hulle knieë moes afsak om daardeur te kom.


Martin Luther het gesê dat daar in die lewe van ‘n Christen drie bekerings is: “die bekering van die kop, die bekering van die hart en die bekering van die beursie, wat dan ook die moeilikste teken van bekering is.” In reaksie op die jongman se “bedrukte weggaan”, veroordeel Jesus nie ryk mense nie. Jesus het nooit gesê dat die lewe in hierdie wêreld onbelangrik is nie. Om vir die toekoms voorsiening te maak is heeltemal in orde en deel van goeie beplanning. Hy waarsku ryk én arm dat die strewe na rykdom en besittings, ‘n geweldige houvas op ‘n mens kan kry. Hierdie houvas kan só sterk wees dat ‘n mens sy vertroue daarop stel en nie op Jesus nie. Iemand het eendag gesê dat ‘n rand in die hand meer werd is as ‘n droom in die hart. Hy het egter vergeet om by te voeg dat ‘n mens moet waak dat sy geloof in Christus Jesus ook niks meer as ‘n droom in die hart word en sy versameling skatte meer as God word nie. Ons eie belang mag nooit meer word as God se belang nie.

Daar is niks fout om baie geld te hê nie. Vir sommige seën God uit hulle sokkies uit met geld en besittings. Om ryk te wees is net so min ‘n sonde as wat dit ‘n deug is om arm te wees. Dit is net wanneer liefde vir geld en besittings ‘n hartstog word en ‘n mens se persoonlikheid oorheers dat dit jou kan verdraai en selfs jou hart kan verhard. ’n Mens kan só afhanklik raak van geld en soveel daarop vertrou dat jy soos die ryk jongman, jou rug op Jesus draai. Ons moet net seker maak dat ons dit reg gebruik en seker maak dat dit nie ons baas raak nie. Ons kan selfs daarmee doen soos wat God ons daarmee vertrou, daarmee woeker en ander daarmee seën net soos ons geseën word.


Die groot fout wat die jongman gemaak het, was dat hy gedink het hy kan met sy eie vernuf en invloed, met sy geld alles regstel en koop. Jesus en die beginsels van God se koninkryk is anders. Die ding wat hy kortgekom het, was sy siening van aardse dinge wat in ’n ander perspektief moes kom. Wat Jesus dus vir hom sê, kom daarop neer dat hy nooit in die hemel sal kom as hy nie sy roeping as gelowige kind van God op elke terrein wil nakom nie. Dit was nie nodig om al sy goed te verkoop om Jesus te volg nie, Jesus toets hom om te kyk waar sy hart is.


Gestroop van hoogmoed en gestroop van ’n verkeerde manier van ryk wees, kan ons ’n punt bereik waar ons waarlik in Jesus kan glo, en ’n lewe van bekering kan lewe. Soms plaas ons ’n te hoë premie op fisiese en materiële dinge soos status en geld. Dis noodsaaklike dinge wat daar moet wees, maar dan op so ’n manier dat dit nie ons só beïnvloed dat ons dink ware geluk en gemoedsrus, kan deur aardse besittings verkry word nie.


Baie mense vaar oënskynlik heel goed in hulle lewe en in hulle godsdiens, maar daar’s een punt waar hulle vashaak. Dáár, by dáárdie punt, wys die Here vir ons, word ek en jy regtig getoets. Dáár wys wat regtig in ons harte leef. Dáár sal gesien kan word of ons regtig die Here bo alles en almal liefhet en of ons regtig vir ander mense omgee.


Is dit nie dalk vir party van ons waar dat ons net soos hierdie outjie is wat baie gewillig is om te glo, totdat dit ons sak of ons besittings raak nie? As hierdie jongman maar gedoen het wat Jesus vir hom gesê het – watter vreugde sou hy nie hier op aarde al gehad het nie. Watter rykdom sou hy nie in die ewigheid by die Here geniet het nie? Dit is moontlik dat ‘n ryke só besig is met ál sy aardse bedrywighede van bymekaarmaak en só, al woelende sy laaste asem uitblaas ... om alles agter te laat ... en waar te eindig? Sonder God of met God? Waar bevind ek en jy ons? Waar haak ons vas? Hoe werk ons met geld en besittings? Hoe werk geld en besittings met ons?


“God het die hande met vingers geskep sodat geld kan deurval” (Martin Luther).


Gebed: Hemel Vader, vergewe my asseblief hierdie ongesonde beheptheid met ek-wil-dit-hê sindroom – hierdie sug na baie besittings en veral rykdom. Leer my dat die beste dinge in die lewe gratis is, dat ek vir my skatte in die hemel moet bymekaarmaak, dié soort skatte wat geen geld in die wêreld kan koop en niemand van my kan wegneem nie. Here, help my om alles wat U aan my toevertrou het, volgens U wil te gebruik. Gee dat ek nooit deur my besittigs besit sal word nie, dat dit nie vir my belangriker as U sal word nie. Leer my om elke dag dankbaar te lewe met wat ek het, en put uit die dinge van ewigheidswaardes van U koninkryk. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page