top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 5 Julie 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (49)

Paulus en Barnabas in Listra (6)


Maak wysheid en nederigheid deel van jou mondering


Hand. 14:16-18 – “Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, 17 maar tog bekend gemaak dat dit Hy is wat die goeie dinge gee: Hy het vir julle reën van die hemel af gegee en gereelde oeste; Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak.’ 18 Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nouliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring.” (2)


Terwyl ek gister se dagstuk finaliseer vir plasing, dink ek oor Paulus en Barnabas se nederigheid. Hulle het werklik hard probeer om die kollig van hulle af te haal en op God te fokus, terwyl hulle die goeie boodskap verkondig dat die heidene in Listra hulle sinlose gode moet laat staan, en hulle tot die lewende God moet bekeer. Maar met al hulle nederige pogings kon hulle “nouliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring.”


Ons het ook gister gemeld dat, indien ons diensknegte vir God wil wees, ek en jy afstand moet kry van ons vermoëns en prestasies deur te sorg dat ander ons nie op ’n verhogie plaas nie. Ons moet weet wie God is en wie ons is. Ons swakhede omdat ons ook maar net mense is, moet sorg dat ons nie arrogant word nie, maar nederig bly. Inteendeel, dit leer ons om op God te vertrou en in afhanklikheid tot Hom te bid vir wysheid sodat ons nie voor Hom uit hardloop nie – “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt” (Jak. 1:5).


Dit laat my dink aan die politieke situasie in ons land. Ons almal kan sien dat meeste departemente uitmekaar val. Die grootste rede, volgens my, is dat daar mense in poste aangestel is wat nie weet hoe om hulle pos te vul, hul skoene vol te staan en hul werk reg te doen nie. Die Engelsman sê, they were promoted to incompetency. Hulle was dalk bevoeg vir hulle posisie, maar nie vir die posisie na hulle bevordering nie. En dit blyk hoe groter jy droogmaak, hoe beter pos kry jy. Ai, en dit maak ons mismoedig, want die kaderaanstelling voorsien nie vir wysheid wat benodig word en ook nie vir kennis wat nodig is om die werk reg te doen nie.


En dit is nie uniek aan ons land se “leierskap” nie. (Ek weet nie of ons dit leierskap kan noem nie.) Dit gebeur in baie ander lande, baie besighede en selfs in baie kerke. Partykeer kan ons by sulke mense leer hoe ons nié moet wees nie. Ontnugtering dwing ons om te vra: Wie is regtig wys? Wie weet hoe om die reëls van die lewe reg te speel? Ons wil soos Jakobus in die Bybel vra: “Is daar ‘n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy (of sy) dit toon deur sy (haar) goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig (Jak. 3:13).


’n Mens ken ’n wyse persoon uit na aanleiding van hulle gedrag. Hulle manier van die lewe leef, is reg. Hulle neem ander in ag en maak die wêreld ’n beter plek vir almal wat met hulle in aanraking kom. Die verstandige persoon tree met wysheid op en die meeste van die kere hou hulle ander mense, nederig in die oog. ’n Persoon wat net aan sy eie behoeftes dink, doen hom of haarself op die lang duur in. Hulle glo hul krag kweek onafhanklikheid en spog maklik hulle het niemand anders nodig nie, terwyl ons beperkings wys hoe nodig ons eintlik mekaar het. As ’n mens nie dit het nie, raak jou kop te top heavy en val jy gou om wanneer ’n storm dreig.


’n Nederige persoon ken sy plek. Hy weet waar om voor te loop, maar hy weet ook waar om die eer vir God en ander te gee. ’n Nederige persoon sal nooit die eer net vir hom- of haarself neem nie, maar uitdeel aan almal wat dit nodig het. Ons swakhede moedig gemeenskap tussen gelowiges aan. Ons swakhede gee ons ‘n beter vermoë vir simpatie en bediening. Ons land het baie sulke mense nodig. Ons wêreld het baie sulke mense nodig en baie keer vra ons die vraag: “Maar wat kan ek nou eintlik doen?” Ja, ons elkeen kan seker nie so ’n groot verskil maak nie, maar al is ons net ’n druppel in die emmer, kan ’n klomp druppels die emmer vol maak en ’n rêrige verskil maak.


Ons moet met nederigheid en wysheid getuig sê Jakobus. Waar kom dit vandaan? “Dit is die Here wat die wysheid gee, uit Sy mond kom die kennis en die insig” (Spr. 2:6). Die vrug van die wysheid wat ons dus behoort te dra, is die vrugte van ‘n nuwe lewe. Hierdie wysheid wat van God af kom is ware wysheid en vrede wat ons as gelowiges in Jesus Christus uitstraal. Dit bring ons in die regte verhouding met God en ons medemens. Ons tree dan met wysheid op wanneer ander kan sien dat dit nie ons sin is wat afgedwing word nie, maar God se sin wat saak maak. Ek en jy kan met God se genade, uit dankbaarheid beide wysheid en nederigheid deel van ons mondering maak. As ons almal net ’n stukkie hiervan kan regkry, sal die wêreld vir seker anders lyk. Ons is immers tog almal “trofees” van God se genade, nie trofees van ons eie volmaaktheid nie.


“Soos sneeuvlokkies is Christene almal broos, maar wanneer hulle saamkoek, kan hulle die verkeer tot stilstand bring” (Vance Havner).


Gebed: Vader, ek het hope wysheid nodig om elke dag ongeskonde uit die lewe te stap. Ek weet my goeie gedrag en dade van nederigheid en wysheid moet vir almal sigbaar wees, maar dit pas nie altyd by my oortuigings nie. Here, gee my die wysheid om só op te tree dat ander in my kan sien hoe groot U genade is. Help my om nederig te wees en help my dat ander dit in my lewe sal raaksien en ook so wil en sal lewe. In Jesus se Naam. Amen.


댓글


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page