top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 30 Junie 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (46)

Paulus en Barnabas in Listra (3)


Gehoorsaamheid tot die Here is nie opsioneel nie


Hand. 14:15 – “Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God bekeer. Dit is Hy wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het.”


Vergelyk ook Rom. 2:4 – “God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie.”


Paulus en Barnabas verloor vir geen oomblik hulle fokus nie. Hulle is in Listra om die evangelie te verkondig! Vir hulle was die gedagtes van die mense om hulle twee as gode te vereer, godslastering teen die ware God (Lev. 24:13-16). Geen wonder dat hulle byna met aggressie reageer op die heldeverering wat hulle te beurt val nie. Hulle keer vasberade dat hulle die middelpunt van die mense se gedagtes vorm. Met die skeur van hulle klere wil hulle ook aan die skare wys dat hulle bloot mense is wat nie vereer moet word nie, dat hulle mense net soos die mense van Listra is, mense van dieselfde gevoelens, emosie en drifte. Die eer vir die wonderwerk kom God toe.

Die goeie boodskap van die lewende God is dat mense hulle sinlose gode moet laat staan, en hulle tot Hom bekeer. Dit is Hy wat as Skepper vir sy skepsels sorg en vir hulle goeie dinge gee. Hy is die lewende God wat die lewe het en dit aan elkeen wat glo, gee. Dis in teenstelling met die dooie afgode van die heidene “afgode van silwer en goud, die werk van mensehande, wat nie kan praat, sien, hoor, ruik, voel, loop of ‘n geluid maak nie” (Ps. 115:4-7). Hy is één God wat alle dinge geskape het en alles onderhou. Die lewende God is nie soos hulle gode wat elkeen ‘n ander taak het om te verrig nie: ‘n god van die hemel, ‘n ander is god van die aarde, ’n ander van die see, ens. “God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!” Die lewende God onderskei Homself van alles wat afgod is.


En ons? Is “ons ook maar net sulke mense soos (h)ulle?” Ons aanbid miskien nie dieselfde afgode soos die heidene nie, maar is ons nie op ons eie manier óók besig om God nie werklik as God te eer nie? Maar hoekom het God my dan nog nie gestraf nie, gee God my “carte blanche” om maar aan te hou om te sondig? Of dalk dink ons God is mos ‘n God van liefde en sal my nie oordeel soos Hy die heidene oordeel nie. Ek meen, my lewe is darem nie té sleg nie – ek gaan mos kerk toe, gee my dankoffer, lees Bybel, bid. Ek bring my kant. Nee! Dit is beslis nie genoeg nie. God het my oë oopgemaak en my pynlik bewus gemaak van my eie sondes en ek verdien Sy oordeel. Maar dankie tog! “God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld.” Ek het met God se guns te doen, God se onbeskryflike groot genade!


God wil my en jou ‘n geleentheid gee om te verander, te bekeer en daarom hou Hy sy toorn nog in. God handel nie met ons na wat ons verdien nie, maar gun ons nog tyd omdat Hy nie die dood van ons as sondaar begeer nie, maar ons bekering. “God wil my en jou deur sy goedheid tot bekering lei.” En Hy doen dit sonder ophou.


Ten spyte van God wat ons gewete al sóveel keer deur ‘n preek of Skrifgedeelte, aangespreek het, is ons steeds onsensitief teenoor die sonde. Ons ly aan ‘n “almal-doen-dit-tog” sindroom en vind vrede met onsself daardeur. Ons sal eendag as ons ouer is bekommerd wees oor die oordeel wat wag. Ons beplan mos nie om nou al dood te gaan nie, daar is nog te veel dinge wat ons wil doen en vermag. Paulus waarsku egter: “Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag” (Rom. 2:5).


Die lewe hier en nou bepaal die hiernamaals. “God sal elkeen vergeld volgens sy dade(Rom. 2:6). Wat ek en jy nou doen of nie doen nie; hoe ons glo of nalaat om te glo, is maniere waarop ek en jy ons voorberei vir die ewigheid. Die keuse is uitsluitlik ons s’n. Om onsensitief te wees teenoor die geloof in Christus Jesus en die sonde, is om onsensitief te wees teenoor die teenwoordigheid van Jesus Christus!


Daar kom ‘n eindoordeel, waar elkeen, sonder uitsondering, voor die hemelse Regter sal móét verskyn. Dáár sal die finale skeiding plaasvind. Gehoorsaamheid vertel die verhaal van ons verhouding met die Here en dit is baie meer as net ‘n daad. Dit begin in die hart en daarom is dit nodig dat ek en jy ons harte oopmaak voor die Here, sodat Hy kan sien wat daar aangaan. Hy weet buitendien alles van ons af. Wanneer ons eerlik voor Hom is, volg vreugde en kom daar ‘n begeerte om meer en meer goed te doen, om lief te hê, en om dankbaar te wees vir die vryhede wat geen hartseer bring nie.


“Elke mens moet twee dinge self doen: hy moet sy eie geloof beoefen en self sterf” (Martin Luther).


Gebed: Here, ek het al berge van straf opgehoop vir die oordeelsdag en ek staan eintlik op die randjie van die hel, en ek is besig om my balans te verloor. Baie dankie Vader, dat U “ryk is in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!” Dankie dat U my ‘n kans gee om reg te maak. Help my om beter te luister na wat U sê. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page