top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 20 April 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (7)

Barnabas en Saulus preek op Siprus (5)


Maak jou bril skoon


Hand. 13:6 – “Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle ‘n Joodse towenaar met die naam Barjesus teëgekom het, wat voorgegee het dat hy ‘n profeet is.” (1)


Barnabas en Saulus het die hele eiland deur gereis en die evangelie verkondig, van Salamis af in die ooste tot hulle by die hoofstad Pafos in die suid-weste van Siprus gekom het. Pafos was die offisiële hoofstad van die provinsie en die setel van die regering waar die goewerneur gewoon het. Dit was ook die sentrum van die diens aan Afrodite, die Griekse godin van skoonheid en liefde, wat hier uit die see gebore sou wees. Pafos was dus in religieuse en politieke opsig net die regte plek vir Barnabas en Saulus om die evangelie te verkondig.

Daar het hulle ’n Joodse towenaar met die naam Barjesus – Bar beteken seun van – aangetref, wat voorgegee het dat hy ’n profeet was. Hy was ’n towenaar, ’n man wat kennis gehad het van die verborge kragte van die natuur. Hy was ‘n man wat in die Naam van die Here opgetree het sonder dat hy deur Hom geroep was, ’n man wat leuens gespreek het – “Profete wat voorgee dat hulle in God se Naam optree, maar Hy hulle nie gestuur of beveel het nie, en nie eens met hulle gepraat het nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsêery, bedrog wat hulle vir mense aanbied as woorde van profete” (Jer. 14:14). Dat hy ’n Jood was, het sy sonde nóg swaarder gemaak. Hy het Israel se God geken, en ook die waarskuwings teen towenaars en valse profete, en het ten spyte daarvan hom aan hierdie dinge skuldig gemaak.


Een van die grootste uitdagings in die vroeë kerk, veral in Paulus se tyd, was dat daar ’n klomp manne opgestaan en gemaak het of hulle die regte antwoorde het. Hulle het gepreek dat die spoeg spat, maar hulle boodskap was nie suiwer nie en het tot allerhande twisvrae en konflik gelei. Die wonderwerke (bonatuurlike talente) wat hulle uitgestal en verrig het, het meer belangrik geword vir hulle as hulle karakter en het in ‘n bonatuurlike lewe ontaard. Hierdie spekskieters was regtig ’n probleem. Hulle was so seker van hulself dat hulle met hul hele wese geglo het hulle het die waarheid beet.


En tog het hulle die Waarheid gemis. Dit is ons elkeen se verantwoordelikheid om seker te maak dat ons in die Waarheid glo. Die enigste Waarheid – Hy wat gesê het Hy is die weg, die waarheid en die lewe ...” (Joh. 14:6). Ons moet kan onderskei tussen waarheid en leuens. En dit is nie altyd so maklik nie. Baie Christene vandag is nie bewus van wat die Bybel leer nie, omdat hulle dit nie sorgvuldig bestudeer nie, en dan só maklik in leerstellings glo wat nie die volle waarheid is nie. Hulle volg die leringe van hul leiers en nie die leringe van die Bybel nie, net om te verdwaal.


Ons het ’n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat die waarheid waarin ons glo God se waarheid en slegs Sy waarheid is. En hier moet ons by God se Woord begin. God se Woord vertel die waarheid en daarom moet ons alles daarteen toets. As die boodskap nie ooreenstem met God se woorde nie, moet ons dit eerder los. Tog is daar ’n probleem, want die Bybel is nie so eenvoudig nie. Daarom is daar interpretasie nodig. Ons kan nie vandag alles letterlik toepas nie. As ek byvoorbeeld net die maksimum van 70 el mag loop wat die ouens in die Ou Testament op die Sabbat mag geloop het, sal ek vandag nie eens by die kerk kan uitkom nie, wat nog te sê om weer terug tot by die huis te kom!


Ek vermoed dit is hier by die interpretasie waar die paw paw die fan strike. Elkeen van ons kyk na die Bybel deur ’n sekere bril. Die bril is gevorm deur ons ouers, die kerk, die skool, vriende en selfs vreemdelinge. Daarom kan ek en jy na dieselfde teks kyk en twee verskillende prentjies sien. Die bril wat ons dra om die woorde van die Bybel raak te sien en te verstaan, is nie altyd so skoon nie en dit kan ons prentjie van die waarheid vertroebel. Ek en jy moet ons bril gedurig skoonmaak, want ons kan eenvoudig net nie lekker sien as dit vuil is nie. Maar meer nog, die vuil bril maak ons oë gou moeg en dan besluit ons om nie verder te sukkel om te verstaan wat ons lees nie. Ons moet meer tyd met God se Woord deurbring sodat die Heilige Gees ons kan help om ons bril skoon te maak. Hoe skoon is jou bril? Maak jy genoeg tyd vir God se Woord?


“Ons hoor God se stem, sy genadewoorde, deur die verborge gedaante van die Woord ... Slegs wie in geloof verlang om God se stem te hoor, sal dit in hierdie eenvoudige roepstemme herken, en daarop reageer”

(Dirkie Smit).


Gebed: Vader, ek besef my verantwoordelikheid om seker te maak dat ek op die regte manier na U Woord kyk. Ek weet ek moet U woorde suiwer hou en ook suiwer oordra. Help my om my bril skoon te hou. Amen.

Kommentare


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page