top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 3 April 2023

Koos Espach


Jakobus word doodgemaak en Petrus gevange geneem (13)

Petrus word uit die tronk bevry (8)


Dienaar = martelaar


Hand. 12:17b – “Petrus het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het ... en na ‘n ander plek toe vertrek.” (4)


Vergelyk ook Joh. 21:18-19 – “Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.’ 19Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: ‘Volg My!”


Ná sy drieledige liefdesverklaring aan Jesus, sluit ons weer by Petrus daar by die ontbytvuur langs die See van Galilea aan. Jesus het Petrus tot ‘n commitment gelei deur hom weer in sy amp as sleuteldraer, leierdissipel en herder van die Here se kudde aan te stel. In ons vergelykende teksvers meld Johannes nie iets van ‘n marteldood nie, maar dui wel op ‘n baie onaangename situasie waarin Petrus willoos en magteloos aan ander mense uitgelewer sal wees.


Johannes onthou (ongeveer 90 n.C.), dat Jesus ten tye van hierdie geleentheid waar Petrus sy lojaliteit (liefde) aan Jesus verklaar het, met groot nadruk Petrus voorberei het wat op hom wag t.o.v. die uitvoering van sy amp. Die haat van die wêreld, waarvan Jesus vroëer gepraat het (Joh. 15:18; 16:2), sal Petrus aan sware lyding onderwerp. As jongman sal hy self sy klere aantrek en gaan waar hy wil, maar wanneer hy ouer word, sal dit anders wees. Die rede vir die verandering is aan die een kant omdat hy nou in diens van Christus staan en daarom gebonde is om die opdragte van die Here uit te voer en Sy leiding te volg; andersyds is dit omdat hy aan vervolging blootgestel sal wees en baie gaan ly.


Dié gedagte word versterk deur die oorlewering dat Petrus in Rome ’n gevangene was en gekruisig is met sy kop na onder. In daardie tyd van vervolging het die uitdrukking “jou hande uitsteek” die betekenis gekry om aan die kruis uitgestrek te word. Dit is daarom moontlik om die uitspraak van Jesus te verstaan as ’n profetiese heenwysing op die manier waarop Petrus sou sterf. Hy sal volkome in die mag van “’n ander” wees, dit is van die vyande van Christus en sy kerk. Hulle “sal hom vasmaak en bring waar hy nie wil wees nie.” Maar op daardie wyse sou hy God verheerlik.


Hoekom sal ‘n mens vervolg word omdat hy doen wat reg is? Jesus Christus, wat vrede, vooruitgang, blydskap en eer moes meebring, verkondig nou vervolging van Sy dissipels, en dit sluit álle volgelinge daarna, in. Dit is ‘n totale uitklophou! Dit gaan in geloof oor Jesus se opdrag: “Volg My!” Om Jesus elke dag te volg, beteken ek en jy moet ons kruis opneem en volg selfs tussen die vyandig gesindes in, Hom volg in die keuses waar ek en jy onsself moet verloën. Daaglikse bekering is aanhoudende doodmaak van die ou mens – die eie ek. Jesus stel ware dissipelskap op die voorgrond en om ‘n ware dissipel van Jesus te wees, is duur, maar tog, die grootste vreugde in God se koninkryk, is dienslewering.


As Christus ons voorbeeld van ‘n “dienaar” is, (Fil. 2:7), kan ons nie anders as om na die kruis te gaan ter wille van ander nie. As ons doel is om ander na Christus te bring, moet ons gewillig wees om soos Hy, verwerping te waag. Mense kan ons teleurstel, “beledig, valslik beskuldig,”(Matt. 5:11), ons motiewe verkeerd verstaan en selfs verag en “vervolg.” Ons Verlosser het nie toegelaat dat lyding verhoed dat Hy deur God gebruik word om hulle wat Hy liefhet, te red nie. As ek en jy vir die Here werk, moet ons weet dit is hárde werk; dit is emosioneel uitputtend, die ure is lank, die ‘betaling’ is min – maar die aftreeplan is uit hierdie wêreld uit! Jesus het beloof: “Ons loon is groot in die hemel.”


“Elke Christen moet weet: Die navolging van Christus is nie hemelpastei eet nie; dis harde werk, want dit verg dat jy jou lewe moet laat inpas by God se wil” (Ferdinand Deist).


Gebed: Dierbare Heiland, wanneer ek swaarkry hoor ek U stem duideliker, maar onthou ook hoe U eie mense U vervolg en vermoor het. U grusame dood het immers vir mý, versoen met God. Deur U wrede marteling is God se genade op my drumpel afgelaai, sonder dat ek dit verdien, dit was gratis! Gees van God, leer my om 'n wandelende advertensie vir God se koninkryk te wees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page