top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 31 Maart 2023

Koos Espach


Jakobus word doodgemaak en Petrus gevange geneem (12)

Petrus word uit die tronk bevry (7)


Ten spyte van alles


Hand. 12:17b – “Petrus het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het ... en na ‘n ander plek toe vertrek.” (3)


Vergelyk ook Joh. 21:15-17 – “Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: ‘Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?’ Ja, Here,’ antwoord hy Hom, ‘U weet dat ek U liefhet.’ Hy sê toe vir hom: ‘Laat My lammers wei.’ 16Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: ‘Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?’ ‘Ja, Here,’ antwoord hy Hom, ‘U weet dat ek U liefhet.’ Hy sê toe vir hom: ‘Pas My skape op.’ 17Jesus vra hom ‘n derde keer: ‘Simon seun van Johannes, het jy My lief?’ Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: ‘Het jy My lief, en hy antwoord Hom: ‘Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.’ Hy sê toe vir hom: ‘Laat My skape wei.”


Ons gaan voort met Petrus se handelinge. Die opgestane Jesus en sewe van Sy dissipels bevind hulle by die see van Galilea, dieselfde plek waar alles ongeveer drie jaar gelede begin het. Nadat hulle klaar geëet het en rustig bymekaar was rondom die vuur, rig Jesus Hom tot Petrus. By geleentheid toe Petrus by ’n ander vuur in ander geselskap gesit het, het hy Jesus drie maal verloën. Daarna het hy diepe berou gekry (Matt. 26:75) en weer by die ander dissipels aangesluit. Maar in die kring van die dissipels het hy geweet dat sy aansien skade gely het omdat hy die Here verloën het. Hy was altyd gesien as die leier van die twaalf, maar hy het diep en ver geval.


Petrus het seker gewonder of hy steeds in die besondere diens van dissipel van die Here sal mag dien nadat hy Hom so openlik verloën het. Hy onthou seker ook dat Jesus gesê het: “As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk” (Luk. 22:32). Maar is dit genoeg om seker te wees dat Jesus hom weer in Sy diens as dissipel gaan gebruik? Hy is beslis nog nie weer die betroubare en selfversekerde dissipel wat hy was en moet wees nie. Met sy “misdaad” in die binneplaas van die hoëpriester se huis, het Petrus homself onwaardig ge-ag om weer in die besonderse beroep van dissipel te staan, al het hy by meer as een geleentheid sy verbondenheid aan Jesus sterker uitgedruk as die ander dissipels (Matt. 26:33; Luk. 22:33; Joh. 13:37).


Jesus het besef dat hierdie voortvarende dissipel van Hom ontsteld en skaam oor sy groot misstap was. Daarom het Hy nou na Petrus gekom en in hierdie situasie gebruik Jesus nie die naam “Petrus” (Grieks vir Rots) nie, maar die naam wat hy gedra het toe hy Jesus die eerste keer ontmoet het: “Simon, seun van Johannes” (Joh. 1:42). Ook daardeur wek Jesus die gedagte dat Hy met Petrus ’n nuwe begin wil maak. Jesus vra Petrus drie maal of hy Hom liefhet, asof Hy vir Petrus die geleentheid wil gee om met sy drievoudige liefdesverklaring, sy drievoudige verloëning, wil vernietig. Petrus was moontlik ontkant betrap deur die liefdesvrae, want hy het eerder verwag dat Jesus hom sou verwyt. Jesus het egter vir hom gebid (Luk. 22:32) én vir hom gesterf, én vir hom opgestaan!


“Ja, Here, U weet dat ek U liefhet,” het Petrus geantwoord. Die liefdesverklaring het seker maar swaar oor Petrus se lippe gekom. Maar, tog ten spyte van al sy foute, het dit uit sy hart gekom, want hy het Jesus liefgehad, al het hy Hom verloën. Jesus se liefde herstel stukkende vriendskappe. Jesus se drieledige vrae het Petrus bedroef gemaak en hy moes beskeie erken dat Jesus alles weet, ook van sy begeerte om weer deel van hierdie intieme vriendekring te wees. Om saam te eet is immers ’n sterk simboliese bevestiging van ’n vriendskapsverhouding. Op sy eie sou Simon net Simon bly. Maar met sy vertroue in die Here Jesus Christus, sal Simon, weer Rotsman Petrus wees, die een wat die Here wil gebruik om sy broers te versterk, en om Sy kerk, op daardie Rots te bou.


Petrus, die eens struikelende dissipel, is nie deur Jesus afgeskryf nie. Inteendeel, Hy word deur Jesus se herhaalde opdrag in sy amp herstel en ontvang die verantwoordelikheid om vir Sy kerk te sorg! Petrus wie se geloof hom gefaal het (Luk. 22:31-32), kry daar langs die viswaters van Galilea, ‘n nuwe lewe! Christus vertrou die versorging van Sy kerk aan mense toe, mense soos ek en jy, mense met foute, maar ook mense wat soos Petrus kan sê dat ons die Here liefhet. Ook ek en jy wat bely dat ons die Here ken, het deel aan hierdie opdrag.


Dit is egter menslik om te twyfel wanneer ons so diep in sonde verval het. Sal ons weer in diens van die Here kan wees? Ja, beslis. Ons skuld is ten volle aan die kruis betaal. Jesus loop nie met ‘n notaboekie en maak aantekeninge van die sondes wat Hy ons vergewe het nie, Hy maak ons soos vir Petrus, as’t ware los van ons bestaande verhouding en stel ons voor ‘n keuse van ‘n nuwe verhouding. Hy gee ons ‘n tweede, selfs ‘n derde kans. Daarom kan ons nie agter ons gebreke en verskonings wegkruip nie, Hy roep ons om te help met Sy kudde se instandhouding. Ek en jy moet net, indien ons Hom liefhet, op Sy roepstem reageer!


“Dit neem enkele minute om ‘n sonde te begaan, maar dit neem nie eens só lank om God se genadige vergifnis te ontvang nie. Berou en belydenis behoort lewenslank aan te hou” (Hubert von Zeller).


Gebed: Here, ek voel soms só onwaardig om in U diens te mag staan. Dankie dat my onbetaalbare skuld, ten volle betaal is aan die kruis. Dankie dat U my ‘n tweede, selfs ‘n derde kans gee om my sondes te bely en dat U nooit weer terugkom om my daarmee te konfronteer nie. U genade en vergifnis oorweldig my, ek loof en prys U Naam daarvoor. Ek het U hartlik lief, o Heer, ten spyte van al my gebreke. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page