top of page

Gedagte vir Vandag

25 Januarie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (34)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus spel koninkrykswaardes vir huwelike, kinders en welvaart uit.

(Matt. 19:1-30)


Gesprek oor egskeiding (1)

(Mark. 10:1-12)

Die huwelik is onverbreekbaar en lewenslank!


Matt. 19:1-6 – “Nadat Jesus klaar gepraat het, het Hy uit Galilea vertrek en in die gebied van Judea anderkant die Jordaan gekom. Groot menigtes het agter Hom aangegaan, en Hy het hulle daar gesond gemaak. Daar was Fariseërs wat Hom op die proef wou stel, en hulle kom toe by Hom met die vraag: ‘Mag ‘n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?’ Hy het hulle geantwoord: ‘Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie?’ Daarby het Hy gesê: ‘Daarom sal ‘n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.’ Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie.”


Vergelyk ook Deut. 24:1 – “Wanneer ‘n man met ‘n vrou trou, kan dit gebeur dat hy haar nie meer liefhet nie omdat hy iets onbetaamliks aan haar gevind het. Dan mag hy ‘n skeibrief skryf en dit vir haar gee en haar uit sy huis uit wegstuur.”


Jesus vertrek van Galilea af na die gebied van Judea oorkant die Jordaan en sit sy genesingsbediening daar voort, met ‘n groot skare wat Hom daarheen volg. Dit was die laaste keer wat Jesus Galilea verlaat het tot na Sy dood. In Judea loop Jesus Hom spoedig weer vas teen ‘n klompie Fariseërs wat daarop uit is om Hom “op die proef te stel.” Met ‘n baie slim strikvraag toets hulle Jesus oor Sy getrouheid aan die wet en vra of “dit toelaatbaar is vir ‘n man om sommer om enige rede van sy vrou te skei.” Let op dat hulle oor egskeiding nét uit die man se oogpunt praat.


Die Fariseërs se vraag is eintlik ’n versoeking aangesien hulle nie regtig ’n antwoord verlang nie, maar hoop dat Jesus Moses sal weerspreek, of deur Sy antwoord by die volk invloed sal verloor, m.a.w., hulle wou Jesus in ‘n lokval lei! Daar was die navolgers van Rabbi Sjammai wat baie konserwatief Deut. 24:1 verklaar het en net owerspel as rede vir egskeiding toegelaat het. Rabbi Hillel se navolgers was meer liberaal en het ‘n magdom van redes vir egskeiding, feitlik oor enige rede toegelaat, byvoorbeeld wanneer die vrou die kos verbrand het. Wat ook al Jesus se antwoord sou wees, Hy sou by die een of ander groep ongewild wees.


Maar Jesus vermy die lokval deur na die kern toe deur te dring en hulle te wys op God se bedoeling met die huwelik. Jesus se antwoord behels eers ’n verwytende vraag aan die Fariseërs as teoloë, oor wat die Skrif sê. Daarna gee Hy twee aanhalings uit die Ou Testament (Gen. 1:27 en 2:24) om die Skepper se bedoeling te verduidelik en lei dan logies daaruit af dat “’n mens nie mag skei wat God saamgevoeg het nie.” Die vraag is nie of ons mag skei of nie, maar wat God se bedoeling met die huwelik is. Dit is Sý instelling tussen een man en een vrou in ‘n nuwe verhouding want hulle het “pa en ma verlaat”, wat permanent moet wees tot die dood ons skei. Dit is wat God van ons in die huwelik vra.


Oor hierdie teenstelling van Jesus het baie Christene al geworstel. Hierdie paar verse oor egskeiding het al talle debatvoering tot gevolg gehad. Die rabbi’s het dit relatief ‘n maklike praktyk gemaak. Hulle weergawe van rede tot egskeiding soos vervat in Deuteronomium 24:1, beteken dat in die Joodse wêreld, ‘n man sy vrou kon skei oor feitlik enige rede, doodeenvoudig sélf die skeibrief skryf, verklaar hy is nie meer haar man nie en sy nie meer sy vrou nie, dit in die teenwoordigheid van twee ander mans as getuies vir haar oorhandig, en wegstuur uit sy huis. Maklik! Geen prokureurs en duur hofsake nie!


Egskeiding behalwe oor owerspel is vir God nie aanvaarbaar nie. (Deesdae kan ons mishandeling byvoeg). Dit is volgens Jesus nie ‘n manier om huwelikskonflik op te los nie. Dis gewoon egbreuk! Daarmee neem Jesus nie ‘n ongenaakbare houding in nie, inteendeel, Hy wil hê dat ons eers voor die wil van God buig. Alhoewel egskeiding nie ‘n gebod is nie, maar ‘n toegewing, is die huwelik nie vir Jesus iets wat enige mens sommer net oorboord kan gooi as dit nie meer “werk” nie. Daardie basiese oorgawe aan God moet gemaak word voordat enige “ja maar …” aangevoer word.


Die huwelik is onverbreekbaar“Wat God saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie”. Die probleem lê nie in die huwelik nie maar in die egpaar van die huwelik, en ‘n mens kan homself nooit ontvlug nie, behalwe natuurlik deur die dood. Ons howe is vandag oorvol a.g.v. egskeidingswette wat elasties, vergunnend en maklik geword het. Die slegte daarvan is dat almal daaronder ly – mans, vrouens, kinders, familie en selfs vriende.


Is ons nog in staat om daardie basiese oorgawe aan God te maak voordat enige “ja maar …” aangevoer word? Soek ons nie maar die eerste beste mensgemaakte “oplossing” wanneer dinge verkeerd loop in die huwelik nie? As die Here nog deel is van ons huweliksverhouding, as Hy nog die ereplek daarin beklee, kán dit nie anders as om gelukkig te wees nie. Daarom het God eeue gelede al bepaal dat “‘n man sy pa en ma sal verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees” – die huwelik waar seksualiteit ‘n wettige adres gevind het omdat die aangetrokkenheid tussen man en vrou oorgaan in ‘n liggaamlike eenwording. Kom ons dank God elke dag vir ons huweliksmaat want Hy het ons saamgevoeg om ons één mens te maak, mens na Sy beeld en as Sy verteenwoordiger!


“God se kinders soek aan die hand van die Bybel daarna om God se beeld in hulle lewe aan die lig te bring. Hulle kry die geleentheid om in hulle liefde vir mekaar God se doel vir hulle lewe te bereik”

(Ds. Johan Smit).


Gebed: Here, as U die huis nie bou nie, swoeg ek wat daaraan bou tevergeefs. Daarom draai ek na U toe en pleit dat my lewe tog nie tevergeefs moet wees nie. Ek bely dat ek my dae ombring deur eie planne te maak, maar op die einde van die dag is dit planne wat tevergeefs was. Dankie dat U nooit ophou om aan my huis en huwelik te bou nie. Dankie vir die huweliksmaat wat U “saamgevoeg” het by my. Gee dat ons in U liefde mekaar sal waardeer en dat ons mekaar sal bystaan in huweliks krisistye, dat ons één word wat U beeld uitdra. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page