top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 1 Maart 2023

Koos Espach


Die gemeente in Antiogië (9)

Barnabas en Saulus Preek in Antiogië (7)


Die onveranderlike Waarheid


Hand. 11:26b – “In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.” (6)


Matt. 24:35 – “Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.”


Tot vertroosting en bemoediging van ons Christene, verseker Jesus ons dat Sy woord nooit sy krag sal verloor nie. Jesus onderstreep hierdie sekerheid in God se Woord met ons vergelykende teksvers. Die hele skepping sal ineenstort, maar die beloftes en die verbond van die Here sal bly staan: “Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hier onder: die hemel sal soos rook verdwyn, die aarde sal word soos ou klere, en almal wat daarop woon, sal doodgaan soos muggies, maar die verlossing wat Ek bewerk, sal vir altyd wees, die redding wat Ek bring, sal altyd bly” (Jes. 51:6). Ons as kinders van die Here, kan te alle tye verseker wees van die genadige bystand van ons Here.


Oor die afgelope drie dekades het die wêreld en veral Suid Afrika, radikaal verander ten opsigte van standaarde, morele gedrag, beginsels en lewenspatrone, om maar net ‘n paar te noem. Tegnologie het veral in die sakewêreld, só vinnig uitgebrei, dat baie van ons nie kan bybly nie. (Ons sal liewer niks oor die politiek meld nie.)


Ongelukkig het die stand van baie Christene se geloof ook verander. Iemand het gesê dat baie gelowiges vandag, eerder hulle eie dood verwag as wat hulle Jesus se wederkoms verwag. Baie van ons het die terugkeer verwagting wat die vroeë kerk gehad het (soos bv. Matteus, Paulus, Petrus en die gemeentes in hulle tyd), verloor. Dit maak ons verhouding met God baie armer en daarom is dit beslis nodig dat ons dit weer ontdek! Dit is ‘n bron van groot vertroosting om te weet dat in ons veranderde wêreld en samelewing, daar ‘n onwankelbare konstante is, naamlik ons Almagtige Vader wat gesê het: “Ek, die Here, het nie verander nie” (Mal. 3:6).


In hierdie versekering van God, lê my en jou as Christene se hoop. Ten spyte van alles wat rondom ons verander, die Here bly dieselfde. Daarom moet ons veral versigtig wees vir spekulasies van mense met ingewikkelde redenasies, manipulasie van teksverse allerlei dinge soos die wegraping, presiese identifisering van die antichris en die einde van die wêreld probeer bewys. Jesus het nie vir ons ‘n almanak van die wêreldgebeure kom gee nie, Hy het vir ons ‘n basiese riglyn kom gee: “My terugkeer is naby, leef daarvolgens.Die hemel en die aarde sal vergaan, maar My woorde nooit.”


Om voor die hand liggende redes moet ons noodwendig aanpas by sekere veranderinge. Dinge gaan verby – die wind wat so pas teen ons vasgewaai het, is nou verby; elke sekonde wat afgetik het op die horlosie, is vir altyd verby; elke hartklop is verby. Ons wil nie hê die lewe moet verbygaan nie; die kinders moet nie die huis verlaat nie; ‘n geliefde moet nie sterf nie, ag, en so kan ons ook aanhou sug dat goeie en mooi dinge nie verby moet gaan nie. Elkeen van ons se hele wese skreeu na iets wat nie verby moet gaan nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy ferm gegrond bly op die Woord van God, want dit gaan nooit verby nie!


Ten spyte van al die onsekerhede en veranderinge wat rondom ons in die wêreld aan die gang is, is daar twee dinge waaraan ek nou kan dink wat in hierdie konteks ewig is: “Die hemel en die aarde sal ver(by)gaan, maar my woorde nooit”, sê Jesus. En tweedens skryf Petrus: “Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so” (2 Pet. 3:9). Eintlik gaan die lewe vir ons gelowiges ook nie verby nie. God se beloftes gaan nooit verby nie – “Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge (wederkoms) verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe” (2 Pet. 3:14).


Ek en jy wat onsself Christene noem, moet in vrede leef met God; ons moet ons beywer vir ‘n lewe wat ons roeping waardig is deur onberispelik en sonder vlek te wees. Ja, dis nie ‘n maklike opdrag nie, maar ons sal kranksinnig wees om die uitgestrekte hand van God van die ewigheid, weg te klap en Sy Woorde wat ewig is, nie te gehoorsaam nie. Ek en jy het Koninklike bloed in ons are, dié van Jesus self. Wat ‘n voorreg om ‘n Christen te wees. Daar is nog plek oor in God se familie. Kom ons nooi hulle wat nog nie deel is van die hemelse huishouding nie, om na Christus toe te kom, om ook ‘n volgeling van Hom te wees, om ook ‘n Christen te wees.


“As kinders van God deel ons in spesiale voorregte: sy vergifnis en liefde en ontferming” (Stephan Joubert).


Gebed: Here Jesus, die wêreld rondom my is tot boordensvol onrus en geweld, alles tekens wat U destyds daar op die Olyfberg aan ons gegee het. Dankie dat U my in tye van verwarring lei en rigting gee, deur U woord wat ewig staan. Amen.

Commenti


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page