top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 28 Februarie 2023

Koos Espach


Die gemeente in Antiogië (8)

Barnabas en Saulus Preek in Antiogië (6)


Dankbare draers van Jesus se Naam


Hand. 11:26b – “In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.” (5)


Vergelyk ook Judas vers 10 – “Maar hierdie mense (vals leraars) praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie.”


Ons hervat die bespreking oor vals leraars waarna ons verwys het Vrydag, 17 Februarie. Judas waarsku óók die gelowiges om op hulle hoede te wees vir vals leraars. Geloof hang nie sommer in die lug nie. Dit is gebaseer op leerstellings waarin ‘n mens op grond van die Bybel glo. Die waarheid van die Bybel mag nooit in die gedrang kom nie, want dit is waar ons die ware feite omtrent Jesus en die verlossing leer. Vals leraars verdraai die Skrif wat tot verwarring lei, en dit maak dat mense nie meer seker is oor die pad wat na die ewige lewe lei nie. Die spreekwoord sê dat elke ketter het sy letter, maar as die ketter nog ‘n verkeerde letter beet het, word dit moeilik om hulle te glo wanneer hulle gewoonlik hulle letter wil staaf met: “Dit staan in die Bybel, of, die Heilige Gees het dit aan my geopenbaar!”


Om te verhoed dat ek en jy verdwaal, moet ons altyd ‘n goeie padkaart of GPS byderhand hê. Daar is wel baie betroubare padkaarte beskikbaar, maar die beste volgens my, is die Bybel – dit is God se GPS: God Praat So! Dit is God se lewensgids onderweg na Sy ewige feesmaal, die lig op ons lewenspad en die koersaanwyser in die donker, die donker van die pad wat vals leraars verkondig. Saam met God se GPS het ons ook die Heilige Gees wat ons help om enduit die regte koers te hou ten spyte van ons omstandighede.


Ons gelowiges wat volgens God se GPS optree, word geroep om ware profete te wees (Matt. 5:12) wat goeie werke doen (Matt. 5:16), mense met die regte visie (oog) om te onderskei wat heilig en sleg is (Matt. 6:22), om die nou poort en smal pad te kan vind (Matt. 7:13) en goeie vrugte te dra, nie doringbosse wat voorgee ons dra druiwe nie. Ons Christene is die dankbare draers van sy Naam, ons kan en mag nie sy Naam weggooi nie.


Na Jesus se hemelvaart het die vals profete vinnig op die kerk van die Here toegeslaan. Die bekende Duitse teoloog Helmut Thielicke (1908-1986), het beweer dat die breë weg nie noodwendig die pad van die wêreld, die pad van radikale Godverloëning is nie, maar dikwels die pad van die kerk wat valse leraars, tans steeds voorhou. Dit is die kerk wat volgens hom, koers kry op die breë weg wanneer die kerk, die taal van die massa begin praat en mense se natuurlike begeertes na die hart begin aangryp. Dit gaan nie meer om die eer van God nie want Sy Woord word aangepas om by die menslike stroom van eiebelang in te val. Sommige kerke het ‘n kompromie tussen die goeie en slegte begin formuleer – die waarde van God se Woord word geminag en die kerk word bo die Woord geplaas.


Wat van ons? Loop ek en jy nog die smal pad binne-in ons kerk? Gebruik ons nog ons vermoë om deur God se genade, Hom te kies? Wat maak ons met die Here se goeie nuus, dra dit vrug, goeie vrug? Indien ons steeds wegkruip agter ons vindingryke verskonings waarom ons nie betrokke wil raak by die evangelie wat mens se lewe radikaal verander nie, dan waarsku Jesus: “Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” Die Here kan nie bekostig dat vrugtelose bome kosbare spasie in Sy vrugteboord opneem nie, inteendeel, almal wat Sy genade goedkoop maak, word uiteindelik uitgekap. Daarom moet elke gelowige self let op die vrug van sy lewe, en toesien dat terwyl hy voorgee hy ’n Christen is, hy nie die vrug van die wêreldlinge lewer nie. Indien hy of sy gedurig “groen vrugte” dra, is daar iewers fout.


As ons Christene se lewe wys dat ons in Jesus Christus glo en ons geloof deur ons dade, goeie vrugte in Sy vrugteboord laat voortbring, sal daar ‘n oorvloedige oes wees. Al sien en beleef ek en jy nie aldag die goeie vrugte nie, maak dit nie saak nie. Om Jesus te volg, is ‘n ernstige aangeleentheid en Hy het ons gewaarsku dit gaan nie maklik wees nie (Matt. 5:11). Ons moet net seker maak ons bly in Jesus se teenwoordigheid in Sy vrugteboord en gebruik Sy GPS om die regte en ware koers te hou. Die Heilige Gees sal vir die res sorg en ons laat ervaar hoe ons lewe van ‘n barre stuk grond verander in ‘n lushof van vrugte wat ‘n goeie oes tot gevolg het.


“Christene moet vrede en verdraagsaamheid najaag, maar dan nie ten koste van en in stryd met God se koninkryk nie. Wie met God wil wandel, moet in dieselfde rigting as Hy gaan” (Ds. Johan Smit).


Gebed: Here my God, heilig is u Naam oor die ganse aarde! Weerhou my van hulle wat wêreldwyd hul sogenaamde waarhede verkondig en hulle eie stories probeer staaf met “Die Here het vir my gesê ...” Bewaar my altyd daarteen om u Naam weg te gooi. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page