top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 25 November 2022

Koos Espach


Petrus in Lidda en Joppe (1)


Die genesing van Eneas


Die Here se genade vs ons hulpeloosheid


Hand. 9:32-35 – “Petrus het baie rondgereis en het op ‘n keer ook by die gelowiges gekom wat in Lidda gewoon het. Daar het hy ‘n man met die naam Eneas teëgekom wat verlam en al ag jaar bedlêend was. ‘Eneas,’ sê Petrus toe vir hom. ‘Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op.’ Hy het dadelik opgestaan. Al die mense van Lidda en die Saronvlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer.”


Met Saulus op die boot op pad terug Tarsus toe, bring Lukas ons weer terug na Petrus. Laas is van Petrus gehoor toe hy die evangelie aan die Samaritane verkondig het (8:14). Lukas skryf dat Petrus alle plekke, of gemeentes in Judea, Galilea en Samaria besoek het. Maar deurdat Lidda en Joppe genoem word, was dit duidelik dat die grense van Judea bereik is. As die kerk nog verder uitbrei, sou dit beteken dat die evangelie na die land van die heidene gaan.


In Lidda het Petrus vir Eneas wat verlam en al agt jaar bedlêend was, aangetref. Petrus bid nie om Eneas se herstel nie, beveel hom ook nie om in die Naam van Jesus Christus op te staan nie, maar sê eenvoudig dat Jesus Christus hom gesond maak. Dit is net soos Jesus die 38 jaar lange sieke by Betesda genees het (Joh. 5:8). Nou, na Sy hemelvaart, gaan Jesus voort om deur Sy apostel Petrus, Sy opdrag tot genesing aan Eneas te gee. Petrus is geen towenaar nie, maar getuie en instrument van sy Meester, Jesus Christus, wat genees.


Eneas moes nou bewys lewer dat hy waarlik genees is, daarom beveel Petrus hom om op te staan en sy bed op te maak. Hy moes nou self doen wat ander mense vir hom tot in hierdie stadium van sy lewe gedoen het. Soos alle wonderwerke waarvan Lukas vertel, het hierdie een ook vir die voortgang van die geskiedenis van die Christendom betekenis gehad wat tot uitbreiding van die evangelie gedien het. Met groot krag het Petrus die lewende Heer verkondig en “al die mense van Lidda en die Saronvlakte het Eneas gesien en hulle tot die Here bekeer.” En weer refrein Gamaliël se woorde wat die Joodse Raad gewaarsku het: “As hierdie werk van God af kom, sal julle hulle nie kan keer nie” (5:39). Helaas, die werk van die lewende Jesus Christus kan nie deur mense gestop word nie!


Ek dink nie ons kan ons voorstel wat hier gebeur het nie. Eerstens weet ons nie eers of Eneas ‘n gelowige was nie. Jy is verlam en is al agt jaar bedlêend. Jy beteken eintlik niks vir die samelewing nie en is afhanklik van ander mense om jou oral te dra na waar jy wil wees. (Ek glo nie rolstoele was al beskikbaar nie.) Heel moontlik voer jy ‘n kluisenaar bestaan. 'n Wildvreemde man wat jy nie ken nie, kom buk oor jou en sê: “Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op.” Van waar af ken hy jou? Hierdie man praat net en jy is gesond! Dit is amper lagwekkend!


Maar dis juis die punt: Wanneer die Here Jésus in ons lewe inkom, is daar 'n onweerstaanbare outoriteit. Dis vir ons onmoontlik om dit te kan indink, hóé dit moes wees. Daar was net íéts in die Persoon van Christus wat 'n reaksie geëis het! Die opdrag om op te staan het net eenvoudig Eneas se lyding losgeskud en hom bevry tot ‘n nuwe lewe van gesondheid. Dit was sódanig, dat hy “dadelik” reageer en opstaan! Hy is plotseling genees en hy gehoorsaam sonder aarseling, sonder om vrae te vra, sonder om eers uit te vind wie Petrus is.

Daar is vandag baie mense wat sê: “Jy moet net genoeg geloof hê, dan sal die Here jou genees.” Hierdie man het nie eens geweet wie met hom praat nie, wat nog te sê genoeg geloof hê! Hy het absoluut niks gehad nie, wat nog te sê genóég van iets. Hy vra niks, hy roep nie na die Here of Petrus nie, hy soek nie die Here of Petrus se hulp nie. Wat ons hier sien is die Here se soewereine genade in aksie. Dis Hý wat die inisiatief neem, wat uitkies, wat genees met 'n magswoord. As Jesus vir hierdie man moes wag om eers vroom te raak, sou hy waarskynlik nooit op sy twee voete gestaan het nie. Petrus was ‘n kanaal waardeur hemelse krag gevloei het. Kom ons volg in Petrus se voetspore – laat die lewende Here se krag in al ons doen en late aanwesig wees.


“Ons draai na God toe wanneer die fondamente van ons lewe geskud word, net om uit te vind dat dit God is wat hulle skud” (Charles West).


Gebed: Here, daar is so baie dinge in hierdie wêreld wat ellende en moedeloosheid voortbring dat baie van ons reeds in daardie groef beland het en glo dat dit nooit weer beter sal gaan nie. Dankie, ek het vir U om my uit daardie groef te haal om waarlik te lewe. Begelei my as brose sondaar op U pad na die hemelse heerlikheid. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page