top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 24 Oktober 2022

Koos Espach


Filippus in Samaria (7)


Goddelike krag is nie te koop nie


Hand. 8:18-21 – “Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê: ‘Gee my ook hierdie bevoegdheid sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang.’ Maar Petrus antwoord hom: ‘Gaan na die verderf met jou geld en al! Dink jy jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie.”


Simon se ware karakter kom nou na vore. Toe hy sien hoe die krag van die Heilige Gees oor mense kom wat deur die handoplegging van die apostels veroorsaak is, het daar in hom die ou begeerte ontstaan om weer geld deur toorkunste te verdien. Die feit dat hy geld daarvoor aanbied, toon dat hy van plan was om die gawe, sodra hy dit verkry het, vir sy eie doel kan gebruik. Uit hierdie sonde van Simon het die naam “simonie” ontstaan vir die sonde wat iemand begaan, wanneer hy ’n amp met geld wil verkry of as ampsdraer bepaalde ampsdade slegs teen betaling wil verrig.


Simon se mond het seker behoorlik oopgehang toe hy sien met hoeveel krag die Heilige Gees oor die mense kom, dat hy gedink het Petrus-hulle is ook maar towenaars wat God se krag beheer. Dadelik het sy gierigheid ingeskop en wou hy die “geheime resep” by hulle koop. Arme siel! Hy spreek nie die wens uit om self die Heilige Gees te ontvang nie, maar vra slegs dieselfde bevoegdheid om die Gees op ander oor te dra. Simon is nog steeds vasgevang in die heidendom en die verskynsels van die Gees sien hy as die werking van toordery, die handoplegging as ’n toormiddel. Hy beoordeel die apostels basies op dieselfde manier as die Jode vir Jesus, (Joh. 8:48), met slegs hierdie verskil, dat hy hierdie mag vir homself wil verkry. Wanneer die apostels weer terug is in Jerusalem, kon hy sy aansien as towenaar, herwin by die Samaritane.


God se krag is nie te koop nie. Ons kan dit ook nie verdien nie. Ons kan niemand hier op aarde omkoop om God se krag in die hande te kry nie. Dit help ook nie ons sê ons ken vir God nie. Nee, ons moet in ‘n verhouding met Hom leef. Slegs deur bekering en volhardende gehoorsaamheid, vloei Sy krag deur die Heilige Gees in ons lewe in. Daar is ongelukkig geen kortpaaie of ‘n vinnige manier na God toe nie, nie eers deur ons beursies nie. (Ou Simon moes dit seker tot sy spyt ontdek.) Ons kan God se krag ontvang in diepe afhanklikheid. Wanneer ek en jy in nederigheid voor Hom buig, bevind ons onsself in Sy magtige kragveld!


As mens is ons gedurig op soek na iets. Die antwoord is eenvoudig: Kom ons soek weer standvastigheid in die lewe – geestelike standvastigheid! Kom ons laat die Heilige Gees toe om ons te laat besef dat Jesus genoeg is. Hy is die Krag vir ons lewe, vir die stryd teen die bose – Jesus is die Noodkreet vir ons sekuriteit, ons veiligheid en Voorsiener van ons behoeftes! Hy is die Krag van God (1 Kor. 1:24); die Goeie Herder (Joh. 10:11); ons Toevlug (Ps. 27:1); Hulp in benoudheid (Ps. 46:2); ons Beskermer (Jes. 12:2); ons Redder (Ps. 38:23); ons Veilige Vesting (Ps. 144:2); die Brood wat lewe gee (Joh. 6:35); die Fontein van Lewende Water (Jer. 17:13); die Reën vir die grasveld (Ps. 72:6); die Stroom water in ons dorre land (Jes. 32:2). Jesus is die antwoord – die Bron van Ewige Saligheid (Heb. 5:9); die Opstanding en die Lewe (Joh. 11:25). Kortom, Hy is my en jou Verlosser (2 Sam. 22:3)!


Kom ons keer terug en rig ons lewe weer in, tot afhanklikheid van ons Hemelse Vader! Kom ons soek weer die vergifnis en vrede van God deur opreg te glo dat verlossing alleen kan geskied deur die genade van God (Sola Gratia); dat dit alleen deur geloof ontvang kan word (Sola Fide); dat hierdie geloof alleenlik in Christus is, wat behels dat Hy die Enigste Middelaar tussen God en ons is (Solus Christus); die Bybel alleen die oppergesag is oor geloofsake en gedrag (Sola Scriptura) en al die eer en heerlikheid daarvoor aan God is (Soli Deo Gloria). “n Sterk vesting is ons God, nog steeds ‘n Troue skild en wapen; Hy sal ons uit ellende hef wat ons nou oorweldig”(Martin Luther). Dit is tog die Enigste plek en Persoon waar ek en jy ewigheidswaardes kan vind!


“Jy hoef nooit baie hard na God te roep nie. Hy is baie nader aan jou as wat jy dink”

(Broer Lawrence – 1611-1691).


Gebed: Hemelse Vader, neem asseblief die inisiatief in my lewe. Help my om te luister. Ek wil U nie net ken nie, ek wil in ‘n verhouding met U leef. Gee vir my geopende ore om te kan hoor, ‘n hart om te kan vertrou en hande om vir U te werk. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page