top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 14 Oktober 2022

Koos Espach


Die evangelie in Samaria (1)


Filippus in Samaria (1)


Gehoorsame getuies


Hand. 8:4-8 – “Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by ‘n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Bose geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan, en baie wat verlam en kreupel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad.”


Die vervolging en dood van Stefanus is van groot betekenis in die ontwikkeling van die vroeë kerk. Die gelowiges wat uit Jerusalem moes vlug en hulle oor Judea en Samaria versprei het, het oral rondgetrek en die blye boodskap van die Woord gebring. Hulle vlug word ’n sendingtog. Die boodskap oor Jesus se opstanding uit die dood en nou aan die regterhand van God sit, dit waarvoor die Raad hulle ore toegedruk het en probeer het om met klippe uit te roei, kry nou ’n wye gehoor. So vervul Jesus sy belofte in Hand. 1:8: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde.”


Hoekom word “al die gelowiges, behalwe die apostels, uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria” (8:1). Die Hebreeussprekende apostels was op daardie stadium nie gereken as vreemdelinge soos die Griekssprekende Israeliete in Jerusalem nie. Filippus, ‘n Griekssprekende en een van die sewe gekose diakens (6:5), moes ook Jerusalem noodgedwonge verlaat. Hy kon sy werk as diaken in Jerusalem nie langer doen nie en het daarom as evangelis, “in ‘n stad in Samaria, Christus verkondig.”


In teenstelling met Jerusalem waar die evangelie in ’n sekere sin verdeeldheid tussen gelowiges en ongelowiges gebring het, het die Samaritane “aandagtig na die prediking” van die evangelie geluister. Hulle het nie net in geloof die goeie boodskap wat Filippus gebring het, aanvaar nie, maar die krag van die Naam van Christus en die teenwoordigheid van die koninkryk van God (Luk. 11:20) ervaar, veral wanneer onrein geeste mense met ‘n geskreeu verlaat en mense gesond gemaak word. Dit het aanleiding gegee dat daar groot blydskap in daardie stad was!


Aanvanklik toe ek vandag se teksvers lees, het ek gewonder: Hoe kon die Here dit toelaat dat hierdie groeiende gemeente só vervolg word? En die antwoord kom feitlik onmiddellik: Jesus se opdrag was dat die apostels nie net in Jerusalem moet getuig nie, maar “in Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld.” Het dit nie dalk die vervolging nodig gehad om hulle te laat gehoorsaam aan die Here se opdrag nie? Wel, dit het die gewenste uitwerking gehad. Alhoewel dit die gewone gelowiges was wat eers “sendelinge” geword het, en later deur die apostels gevolg is, het die evangelie versprei so ver as wat hulle voor Saulus uitgevlug het! Die duiwel het alweer pak gekry!


Die Heilige Gees is die Krag agter die sending – “julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom” (1:8) – Hy dring ons om oor Jesus te praat! Ook in Suid-Afrika. Toe dinge nog lekker gegaan het hier en ons mekaar warm gebroei het in ons eie gemeentes, het min van ons gedink om oor Jesus te praat êrens anders. Maar as gevolg van misdaad en regstellende aksies, het duisende Suid-Afrikaners na ander lande uitgewyk en sommer gou Afrikaanse gemeentes gestig of ingeskakel in plaaslike gemeentes en uitgereik met die goeie nuus oor Jesus Christus.


God bereik sy doelwitte, so sê Lukas in Handelinge vir ons. En ons weet dit mos! Jesus se opdrag van Handelinge 1:8 is egter nie net vir die gelowiges van destyds bedoel nie, dis my en jou opdrag ook, “sodat sy dade oor die wëreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies” (Ps. 67:3). Die bekende Rick Warren sê in sy boek, “Doelgerigte Lewe”: “Ek en jy moet kies of ons wêreldklas-Christene of wêreldse-Christene wil wees.” Wêreldse-Christene is diegene wat selfgesentreerd is. Geredde Christene met ‘n “ek eerste” geloof; hoe kan God my lewe geriefliker maak? Hoe kan God my doeleindes bevredig eerder as hoe ek vir Sy doeleindes gebruik kan word? Wêreldklas-Christene daarenteen, is Christene wat weet hulle is gered om uit dankbaarheid, te dien.


Die Here nooi my en jou vandag opnuut uit om deel te hê aan die belangrikste saak van enige Christen op aarde – Sy koninkryk! Eendag gaan ‘n groot skare mense “van elke nasie, stam, volk en taal voor Jesus staan om Hom te aanbid” (Openbaring 7:9). As dienende wêreldklas-Christene wat betrokke raak, kan ons ‘n bietjie vooruit ervaar hoe dit in die hemel gaan wees. Die hele wêreld is binne elkeen van ons se bereik danksy die Internet. Ek en jy kan per e-pos oor Jesus praat en getuig met mense feitlik regoor die wêreld, sonder om by ons voordeur uit te stap. Ons moet net ons “mindset” verander: Watter soort Christen wil ek en jy wees?


“Om van Jesus te getuig is nie ‘n een-dag-‘n-week-aktiwiteit nie, dit is ‘n daaglikse lewenstyl”

(Robert Coleman).


Gebed: Here Jesus, hou my getrou aan my roeping as getuie van U. Laat my elke oomblik van elke dag bewus en dankbaar wees vir U teenwoordigheid in my lewe. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page