top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 4 Oktober 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (24)


Epiloog en Stefanus se steniging (1)


God kyk na die hart


Hand. 7:51-53 – “Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit ‘n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die Regverdige aangekondig het. Nou het julleself die Regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie.”


Stefanus breek nou sy oorsig van Israel se geskiedenis af en rig hom direk tot sy teenstanders. Hy spreek hulle skerp veroordelend, maar ook vermanend aan as hardkoppiges. Tot dusver het die Raad na hom geluister, maar nou raak hy net te persoonlik. Hy beskuldig hulle as heidene in hulle harte. Soos die heidene is hulle onbesnedenes wat buite die verbond met God gestaan het, geen gemeenskap met Hom gehad het, en Hom ook nie in verbondsgemeenskap gedien het nie. Al hou hulle hul so vroom, besef Stefanus hoe skynheilig hulle handelinge eintlik is. Hulle weier om die waarheid te erken en hulle lewe te verander. Hulle weerstaan die Heilige Gees, ken die wet van God en het dit vroom verkondig, maar het self dit nie gehoorsaam nie.


Die Jode het hulle op hul voorvaders beroem, maar hulle het hulle juis teen God verset, net soos die Joodse Raad nou besig was om te doen. Die profete het God se wil bekend gemaak en die volk tot bekering opgeroep, maar die volk wou nie na hulle luister nie, hulle het selfs so ver gegaan om die profete wat die koms van die Messias voorspel het, dood te maak. Die boosheid van die huidige geslag van Jode, en van die Joodse Raad, was groter, omdat hulle hulle hand geslaan het aan die Messias wat die Regverdige, die groot en volmaakte profeet, by uitstek was. Die Raad wat bevoorreg was om die wet te besit en Stefanus daarvan beskuldig dat hy lasterlik teen die wet gepraat het, het eintlik self die wet oortree. Die hele geskiedenis van Israel was trouens een verset op die ander teen God, wat met die “verraad en moord op Jesus, die Regverdige,” sy hoogtepunt bereik het.


Jesus het volgens Matteus se Evangelie, Sy vyfde toespraak begin deur die skare en die dissipels te waarsku teen die skynheiligheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs. Hulle wat veronderstel was om die gesagvoerders te wees en Moses se wet te vertolk, maar self nie ’n vinger verroer het om iets daarvan uit te voer nie (Matt. 23:1-4). Hulle huigelary (skynheiligheid) is nie net van toepassing op Sy destydse luisteraars nie, maar steeds vandag ‘n probleem wat onder ons geledere voorkom.


Jesus veroordeel sonde, net soos verskeie profete voor Hom ook aan die volk hulle oordele uitgespreek het. Die volk het hulle nie daaraan gesteur nie, en die profete doodgemaak – dieselfde lot wat met Jesus gebeur het. Die manier wat die Fariseërs godsdiens bedryf het, het verwydering tussen God en die mense gebring. Jesus het dit gestel dat die Fariseërs met hulle uitgedinkte verpligtinge, die deure van die koninkryk voor mense toegetimmer het: “Julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder dié wat wel wil ingaan” (Matt. 23:13). Hulle kweek volgelinge wat nog meer fanaties is oor bykomstighede wat nie werklik in die koninkryk ter sake is nie. Die Fariseërs soek volgelinge vir die sinagoge, yweraars vir die sabbat en die besnydenis, alles wat gerig is op hulle voorkeure. Dat die mense in die eerste plek bekeerlinge tot God moet wees, het hulle totaal uit die oog verloor. Die nakoming van hulle reëls van moete en moenies, het die plek van ‘n verhouding met God ingeneem.


Aiden (A.W.) Tozer het die Christen en Godsdiens as volg opgesom: “Godsdiens is nie iets waar Ek kan besluit wanneer en waar en hoe Ek betrokke wil wees nie. Dit is om ‘n heilige liefde vir IEMAND te voel wat ek nog nooit gesien het nie omdat Sy liefde ver, wyd, hoog en diep strek; om elke dag vertroulik te praat met IEMAND wat ek nie kan sien nie; verwag om hemel toe te gaan nie uit eie verdienste nie maar omdat ek glo in IEMAND wat vir my aan die kruis gesterf het en deur God uit die dood uit opgewek is; maak myself leeg om deur IEMAND gevul te word; wanneer ek swak is, deur IEMAND sterk gemaak word; arm is maar deur IEMAND ryk gemaak is – IEMAND wat die onsienlike sien, die onhoorbare hoor, weet van alle dinge en vrede gee wat alle verstand te bowe gaan.”


Dit is seker reg om op die skouer geklop te word deur mense wat sê: “Mooi so!”, en erkenning te ontvang wanneer ons ons godsdienstige pligte nakom, maar op die ou end maak dit nie eintlik saak wat mense sê nie, maar wat God dink. God raak opgewonde wanneer ek en jy góéd aan ander doen en dit kom uit die hart, want God kyk tot binne in ons hart!


“Skynheiligheid is die enigste boosheid wat onsigbaar tussen ons wandel, maar God weet, want Hy kyk na die hart” (John Molton).


Gebed: Here, weerhou my van skynheiligheid want dit is harteloos en onbarmhartig. Dankie Here dat dit nie oor mense gaan nie maar oor IEMAND wat weet van alle dinge en vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Dankie Jesus, dat U my IEMAND, my Álles is! Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page