top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 8 September 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (7)


Die periode van die aartsvaders – geskiedenis van Josef (2)


Christus se lewe in ons


Hand. 7:11-14 – “Later het daar hongersnood in die hele Egipte en ook in Kanaän gekom. Die nood was hoog, en ook ons voorouers kon nie kos in die hande kry nie. Toe Jakob hoor dat daar kos in Egipte is, het hy ons voorvaders op hulle eerste reis daarheen gestuur. Op hulle tweede reis het Josef hom aan sy broers bekend gemaak. Toe het die farao ook van Josef se familie te hore gekom. Josef het vir Jakob, sy pa, en die hele familie laat haal, vyf en sewentig mense altesaam.”


Lukas vat die geskiedenis nou saam deur kort en kragtig die dramatiese ontmoeting tussen Josef en sy broers te beskryf. Stefanus vertel vir die Joodse Raad van God se reddingsaksie wat verder momentum gekry het te midde van “hongersnood in die hele Egipte en ook in Kanaän.” Dit is treffend dat Stefanus ook hier van “ons voorvaders” praat om daarmee te beklemtoon dat wat toe gebeur het, ook die huidige Israel raak, wat die Joodse Raad insluit.


In die nood van Abraham se nageslag het die Here sewe jaar voor die hongersnood al voorsiening gemaak, deur Josef se raad aan die Farao om die sewe vet jare se oorvloed in skure te berg vir die sewe maer jare (Gen. 41:34-36). Krisisse kon nie God se verlossingsaksie tot stilstand bring nie. Hy laat Jakob hoor dat daar graan in Egipte is, en hy stuur “ons voorvaders” daarheen (Gen. 42:2). So het die Here deur die wysheid wat Hy aan Josef gegee het, die redding van sy volk en die mense van die hele wêreld Egipte toe laat gaan om koring by Josef te koop (Gen. 41:57). Ook sy broers, wat vir Josef sonder kos in die put gegooi het, word van hongersnood gered.


Josef se herkoms het aan die Farao en die hele heidense Egipte bekend geword. (So word Jesus se herkoms uit die hemel aan die regterhand van God, as God aan die wêreld bekendgestel. Sy naam Jesus beteken ook Jahweh red, die Here is die Verlosser.) “Jakob het na Egipte toe gegaan en daar het hy en ons voorvaders gesterwe. Hulle liggame is wel na Kanaän teruggebring”, nie om God in ’n heiligdom te dien nie, maar om daar begrawe te word. Stefanus wil slegs beklemtoon dat die stamvaders eers ná hulle dood in die heilige land ’n rusplek gevind het, en dan op ’n plek wat hulle nie van God ontvang het nie, maar “wat Abraham vir ‘n som geld daar”(v. 6), van vreemdes gekoop het.


Josef se geskiedenis onderstreep net weer dat die Here sy reddingsplan deurvoer teen alles wat die mens as onwaarskynlik beskou. Jesus het oor die onmoontlikheid dat enigiemand gered kan word gesê: “Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik” (Luk. 18:27). Ek dink dat geen gelowige sal met Jesus verskil dat “vir God alles moontlik” is nie. Ons kan daarop reken dat God alles kan verander, selfs mense. God se liefde kan die hardste hart sag maak, want God is liefde! (1 Joh. 4:16). En dit is die geheim van God se koninkryk: Ek en jy kan nie met ons eie vuiste waarmee ons so naarstigtelik met geweld vasklou aan ons ou wêreldjie, oopbreek nie, maar “vir God is alles moontlik”, Hý kan!

Wie kan vir my en jou ‘n beter voorbeeld wees as Jesus? Toe Hy daar aan die kruis gehang het, Sy dissipels gevlug het en selfs Sy kleed in die dobbelende en drinkende Romeinse soldate se hande geval het, was daar niks of niemand meer wat tussen Hom en God sou kon staan nie. Jesus het niks meer oor gehad nie, daarom kon sy Vader vir Hom álles wees. God se genade kan nie geweeg word nie, Sy trou duur van geslag tot geslag. Sy genade maak die “onmoontlike, moontlik.” Hy is vandag nog steeds dieselfde God van destyds toe Jesus daar aan die kruis gehang het. Hy is steeds toeganklik vir weerloses, “die by wie die nood hoog is”, vir álmal wat na die volheid van die ware oorvloedige lewe smag.


Hoor weer wat Jesus sê: “Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik” (Luk. 18:27). Ek en jy moet net toelaat dat Christus se wonderlike belofte van ons hart besit neem. Ons kan met sekerheid weet “omdat Jesus lewe, sal ons lewe” (Joh. 14:19). Hierdie belofte is bedoel vir elkeen wat moeite doen om na Christus se beloftes te luister en glo dat God se almagtige krag ook in hulle, die wonderlike werk van Sy genade sal volbring.


“Van een ding kan ek seker wees: Ek kan gaan waar ek ook al wil. Daar is geen plek wat God se liefde my nie kan bereik nie, daar is geen ruimte wat Sy arms nie kan omvat nie” (Helmut Thielicke).


Gebed: Dankie Here dat die genadegawe wat ek van U af ontvang, nie geweeg kan word nie. U trou duur van geslag tot geslag. U genade maak die “onmoontlike, moontlik.” U het my so lief dat U Jesus gegee het, sodat ek wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). Amen.

Commentaires


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page