top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 8 Julie 2022

Koos Espach


ONS VERTREK VANDAG MET VAKANSIE EN SAL DV WEER DAGSTUKKIES VERSEND VANAF 18 JULIE 2022.


Ananias en Saffira (1)


Vormgodsdiens en huigelary kos duur


Hand. 5:1-11 – “Maar daar was ook ‘n sekere man, Ananias, en sy vrou Saffira, wat ‘n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net ‘n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom: ‘Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie maar vir God.’ Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. Omtrent drie uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar: ‘Sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop?’ ‘Ja,’ sê sy, ‘vir soveel.’ Toe sê Petrus vir haar: ‘Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword.”


Teenoor die edelmoedige daad van Barnabas staan die bewuste bedrog van Ananias en Saffira. Selfs hierdie gemeente, wat die Gees in so ’n hoë mate besit het, het mense gehad wat die slagoffers van sonde geword het. Ananias het slegs ’n gedeelte van die verkoopprys na die apostels toe gebring, en dit met die medewete van sy vrou. Ananias se sonde bestaan daarin dat hy voorgegee het om die hele bedrag te bring, terwyl hy geweet het dat hy ’n deel daarvan vir homself gehou het. Calvyn sê treffend: “Hy het die voete van die apostels groter eer betoon as die oë van God.” Hy en Saffira wou die eer kry om soos Barnabas goed te lyk in die gemeente. Hulle wou die eer kry in ‘n gemeenskap waarin alle eer God alleen toekom.


Ananias het hom deur die Satan laat gebruik om die werk van die Gees in die gemeente teë te staan en in diskrediet te bring. Terwyl die ander gelowiges deur die Heilige Gees vervul was, was dit die Satan wat sý hart vervul het, heeltemal van hom besit geneem het, soos dit ook die geval met Judas was (Luk. 22:3). Hoewel dit die Satan was wat sy hart gevul het en hom omgehaal het om te sondig, was dit tog Ananias self wat aanspreeklik was, omdat hy ruimte vir die sonde in sy hart gegee het en daardeur ’n gewillige instrument van Satan geword het. Die groot kwaad van die sonde lê daarin dat hy nie vir mense nie, maar vir God gelieg het.


Saffira het ná ongeveer drie uur ook haar opwagting by die apostels gemaak. Sy moes geweet het dat Ananias na die apostels gegaan het en het hom daar gaan soek, onbewus van wat met hom gebeur het. Petrus gaan in Saffira se geval anders te werk as met Ananias. Hy vra aan haar of hulle die grond vir soveel geld verkoop het. Hy gee haar dus die geleentheid om tot nadenke te kom en berou te hê, maar sy gebruik dit nie en bevestig dat dit die regte bedrag was.


Net soos in die geval van Ananias, gee Petrus nou ook uiting aan sy verbasing en vra hoe dit moontlik is dat sy en haar man ooreengekom het om die Gees van die Here te bedrieg. Sy het dood neergeval aan sy voete. Die jongmanne het ingekom, en toe hulle sien dat sy dood was, het hulle haar ook uitgedra om haar by haar man te gaan begrawe. Saam het hulle gesondig, saam word hulle begrawe.


Die eer wat Ananias en Saffira gesoek het, het hulle alles verloor en is vir ewig as leuenaars gebrandmerk. Die geld wat hulle teruggehou het om te geniet, kon hulle niks gebruik nie. Petrus het hulle daarop gewys dat hulle nie verplig was om die geld vir die kerk te gee nie, dit was hulle geld waarmee hulle kon doen wat hulle wou. Deur van die prys van die verkoopte grond agter te hou en voor te gee dat hulle die volle bedrag gebring het, het hulle vir die Heilige Gees gelieg. Petrus het hulle die geleentheid gebied om hulle oortreding te bely, maar hulle wou eerder die indruk skep dat hulle vroom gelowiges is. Hulle sonde is juis van so ’n ernstige aard, omdat hulle die indruk wou wek dat hulle onder die leiding van die Heilige Gees hierdie daad van liefde soos Barnabas, wou doen, terwyl hulle in werklikheid besig was om die Gees deur hul sonde te bedrieg. God hou niks van skynheiligheid nie, daarom moes Hy verhinder dat slegte suurdeeg almal rondom hulle, sou deursuur.


Die storie van Ananias en Saffira is erg ontstellend. Dat hulle probeer het om die gelowiges en vir God te mislei, is skreiend en tugwaardig, maar die doodstraf klink só drasties. Die gevolg is vrees onder die gelowiges sowel as die gemeenskap, waarskynlik in die sin van ontsag. Waar is die vergewende en liefdevolle God van die Nuwe Testament dan nou? Dit illustreer iets van God se heiligheid wat ons vandag nie na waarde skat nie. Ons dink dat Sy geduld met ons swakhede gelyk is aan ’n oorsien-en-laat-maar-staan houding. Oral waar Hy regtig gedien word, en die koninkryk in Sy krag kom, word die standaard vir ons gelowiges gelig, juis omdat ons nader aan Hom leef en daarom met groter verantwoordelikheid en ontsag moet lewe vir wat God wil en doen. Niemand lieg vir God en kom uiteindelik daarmee weg nie. Die Heilige Gees weet alles. Wat sien Hy vandag in jou en my hart? Is ons toewyding eg, of net vertoon? “Skynheiligheid is die enigste boosheid wat onsigbaar tussen ons wandel. Maar God sien die hart aan” (John Milton).


“Wanneer hulle wat eenmaal in die oë van die wêreld en die godsdienstige publiek geskitter het, skandelik aan die kaak gestel word, is dit onmoontlik om hulle aansien te herstel” (Charles Spurgeon).


Gebed: Here, maak my oorgawe eg sodat ek eerlik met my handelinge vir U sal wees en U daardeur geëer sal word. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page