top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 14 Junie 2022

Koos Espach


Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (10)


Instrumente van wonderwerke


Hand. 4:13-14 – “Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie.”


Die Raadslede was verbaas oor Petrus se vrymoedigheid omdat hy en Johannes geen formele opleiding in die wet van Moses, by een van die amptelike rabbynse skole ondergaan het nie. Hoe kon mense wat geen deskundige opleiding ontvang het, “ongeleerde en eenvoudige mense,” met soveel kundigheid en vrymoedigheid ’n teologiese bespreking met die hoogste hof van die volk voer. Hoe kon hierdie twee “minderes” hulle die reg toe-eien om met hulle meerderes te praat? Destydse ongeletterdes in die geselskap van geleerdes, het beteken die ongeletterdes hou hulle monde en waag nie eers om die geleerdes, in die oë te kyk nie, maar grond toe.

Die Raad wat hier in konflik met Petrus en Johannes verkeer, kon ook nie veel aan die apostels doen nie, want die verlamde man van vroeër het immers nou gesond langs hulle gestaan as die lewende bewys van Petrus se vrymoedige optrede. Die Raad se daaglikse lewe was gekenmerk om deur mense geëer te word. Hulle het mooi klere aangetrek sodat hulle uitgestaan het tussen ander en maklik herkenbaar kon wees. Hulle het gebid daar waar almal dit moes sien. Hulle het die voorste gestoeltes in die sinagoges beset. Hulle het die erkenning van mense op straat geniet. Hulle was die sogenaamde elite, maar ... hulle kon nie die stem van God hoor nie! “Hulle is gesteld op die eer wat hulle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God af kom nie” (Joh. 5:44).

Alhoewel hulle die Skrif geken het, het hulle nie ‘n verhouding met God gehad nie. Hulle was trots op hulle Skrifkennis, maar die uitnodiging om God se Seun te ken, verwerp. Hoe kon dit gebeur dat intelligente mense wat die Skrifte dag en nag bestudeer het, nie Jesus daarin identifiseer nie? Vanaf die skeppingsverhaal in Genesis 1:1 is Jesus teenwoordig, en in Openbaring 22:21 word verwys na Jesus wat weer gaan kom – die hele Bybel wat ons in glo, ís Jesus Christus!! Dit is wel moontlik om Hom nie in die Bybel te herken nie, veral wanneer die Skrifte met ‘n geslote opinie bestudeer of gelees word, ‘n opinie van “what’s in it for me?”


Sonder om te veralgemeen, is dit vandag nog so – “what’s in it for me?” Die Bybel word nie gelees om God daarin te vind nie maar om argumente te vind om mense se eie posisies te verbeter. Dit word nie gelees en bestudeer omdat hulle liefde vir God dit noodsaak nie, dit gaan om idees van hulle eie oor Hom te vorm. Hulle aanbid ‘n god wat dinge geskryf het in plaas van ‘n lewende en handelende God van die Bybel. Die funksie van die Skrifte is nie om lewe te gee nie, maar verwys na Hom wat die lewe kán gee! Daarom kon die Jode nie die Lewegewer identifiseer terwyl Hy in hulle midde was nie. In teenstelling met hulle as die volk se elite, het “die raadslede wat Petrus en Johannes herken het as volgelinge van Jesus, geweet hulle is maar ongeleerde en eenvoudige mense.” Wat hulle egter nie begryp het nie, is dat dit juis dié tipe mense is deur wie God werk.


Ons kan dalk in die versoeking kom om plaasvervangers te kies. Dit is nie noodwendig slegte dinge nie. Dit kan dinge wees wat insluit om op die kerkraad te dien, kospakkies aan behoeftiges uit te deel, Christelike boeke te lees, gereeld kerk toe te gaan, Bybelstudie te doen en vele ander. Maar geen hoeveelheid Christelike werk sal ooit my en jou verhóúding met die lewende Jesus vervang nie. Ons kan die hele Bybel uit ons kop ken en in staat wees om die fynste detail van Bybelse geleerdheid met ander te deel, maar tog in gebreke bly om die waarhede van God se Seun op elke bladsy te ervaar. Dit help nie om nét met die dinge van die Here besig te wees, maar die Here van die dinge nie te herken en erken nie. Die Here van die dinge argumenteer nie met die Jode of met alle ander mense nie, Hy gee feite omdat Hy hulle liefhet en hulle wil red!


Die Here van die dinge het ons immers gered en ons as Christene, as verlostes, is verlos om verlossing aan ander te verkondig. Ja, dis ‘n ontmoedigende taak en ons sal dit miskien nie met dieselfde vrymoedigheid as ou Petrus kan doen nie, want baie van die mense wil dalk nie hoor van die Verlosser nie. Ten spyte daarvan, is getuienis ‘n lonende en doelgerigte taak. Ek en jy moet seker maak dat ons die regte feite oor God het, seker maak dat ons gereeld in God se Woord kuier, sodat die regte inligting oor God in ons kop vassteek. Ons moet so gereeld in God se Woord woel, dat dit ons gedagtes en ons manier van stap deur die lewe verander. Ander sal dit raaksien en ook so wil wees. Ek en jy moet net gewillig wees om te staan, te groei en te blom waar Hy ons plaas, Hy sal deur sy Gees, die res doen.


“My en jou swakhede, diskwalifiseer ons nie om getuies van God te wees nie, juis in ons swakheid ontdek ons God se krag” (Gary Stratman).


Gebed: Heilige Jesus, hou my denke op U gerig. Vergewe my wanneer ek my besig hou met godsdienstige werksaamhede eerder as ‘n persoonlike, lewende en groeiende verhouding met U. Here, dit is nie maklik om oor U met ander te praat as ‘n mens nie gewoond is daaraan nie, maar ek wil ook nie skaam wees vir U nie. Heilige Gees, maak my asseblief dapper en help my om iewers te begin. Dankie dat ek in U diens nie die “slim” mense hoef te vrees nie, want dit gaan nie oor woorde nie, maar oor U wat my Saligmaker is. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page