top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 13 Junie 2022

Koos Espach


Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (9)Hand. 4:12 – “Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”


Petrus beklemtoon met nadruk dat daar geen ander Naam op aarde aan die mens gegee is waardeur ons verlos kan word nie. Nog dieper as dit, Petrus maak dit duidelik dat Jesus nie net nóg ‘n weg na God en vergifnis is nie. Hy is volgens sy getuienis, die enigste weg. Dit beteken dat ’n mens nêrens na iemand anders hoef te gaan soek om verlossing te verkry nie. Die verlossing waarvan hier gepraat word, moet in die ruimste sin van die woord verstaan word. Jesus het nie net die verlamde van sy siekte genees nie, maar bied ook aan alle mense die verlossing in sy volle omvang, die verlossing van oordeel, en die ewige geluksaligheid aan. Dit is die Naam van Jesus wat hierdie verlossing bewerkstellig. Die Naam van Jesus kan nie van sy persoon losgemaak word nie; waar sy Naam op gelowige wyse genoem en aangeroep word, daar is Hy persoonlik teenwoordig in Sy verlossende genade en krag.


Soos ons die afgelope paar dae reeds genoem het, is dit nie ‘n populêre standpunt vandag nie. Dit klink vir baie net te eksklusief. Kan dit regtig so wees dat verlossing net in een Naam beskikbaar is: “Hy (Jesus), bring die verlossing en niemand anders nie?” Wat is die waarheid? Christene definieer immers nie die waarheid nie, slegs God kan dit doen. Alles wat ek en jy as Christene glo, word direk verbind met ‘n Persoon, Jesus Christus. Hy het gesê “elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na wat Ek sê” (Joh. 18:37). Dis nie wat ek of ander Christene sê nie, Jésus het dit gesê. Die vraag is dus nie of Christene reg is nie, maar of Jesus reg is oor Sy eie uitsprake? As Hy nie is wat Hy sê Hy is nie, is die hele wêreld reg en al die Christene verkeerd! (Terloops, hierdie kort openbaring van Jesus in Johannes 18:37, is my belydenis ook.)

Volgens verskeie ingeligte bronne is daar ongeveer 10 000 onderskeibare godsdienste in die wêreld, waarvan 150 meer as ‘n miljoen volgelinge het. Elkeen bestaan uit verskeie stelsels gelowe, die geloof dat nie een enkele godsdiens daarop kan of mag aanspraak maak dat dit normatief vir alle mense is en meerderwaardig is as al die ander godsdienste nie. Kan dit wees dat net 1 godsdiens reg is en 9 999 verkeerd? In die sogenaamde "reënboog-nasie" van Suid-Afrika, is daar nie net ’n bonte verskeidenheid van mensegroepe nie, maar ook ’n hele aantal verskillende gelowe – Christelik, Islam (Moslems), Hindoeïsme, Judaïsme (Jode), Inheemse gelowe, godsdiens wat aan alles ‘n toorkrag toeken, Boeddhisme, en diegene wat glo aan voorvaderlike geeste. Hoewel sommiges van hulle aan ’n oppergod glo, word steeds gedink dat gestorwenes ’n invloed op hulle lewens kan uitoefen?


James Naismith, ‘n Amerikaanse prediker, meld dat daar, naas die Bybel, verskeie sekulêre geskiedskrywers is wat van Jesus Christus melding maak: Tacitus, Romeinse geskiedskrywer, getuig in 114 n.C. van Jesus wat deur Pontius Pilatus ter dood veroordeel is; Plinius skryf ‘n brief aan die keiser oor Jesus Christus; geskiedskrywer Josefus skryf in 90 n.C. oor Jesus wat genoem word die Christus; die Babiloniese Talmoed noem Jesus die Christus. Dus: Is die geskiedenis nie die verhaal van Christus en Christus die verhaal van die geskiedenis nie? Voorwaar: “Daar is baie wat onderneem het om ‘n verhaal te skrywe wat onder ons gebeur het” (Luk. 1:1).


Nou sal jy miskien vir my vra: “So what?” Hoekom hamer jy só op Handelinge 4:12? Daar is één reis wat ons almal sal moet maak: die reis van hierdie wêreld na die ewigheid. Daar is net één geldige paspoort wat ons sal kan gebruik en dit is uiters belangrik om die korrekte keuse te maak. Die verkeerde reisdokumente kan ons op die verkeerde eindbestemming laat arriveer, selfs laat verdwaal – “Daar is ‘n lewenswyse wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood” (Spr. 14:12).


Die paspoort van goeie werke; paspoort van goeie contacts; paspoort van goeie afstamming (voorouers was getroue kerkgangers; diep gelowiges; pa is ‘n predikant; in die kerk grootgeword – gedoop, bevestig, getroud en, ja, daaruit begrawe) – alles baie mooi en goed, maar nutteloos as paspoort na die hemel! “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het” (1 Tim. 2:5-6). Verdraagsaamheid teenoor ander godsdienstige standpunte en ruimte vir ander godsdienste? Ja, beslis! Elkeen moet maar self ernstig kyk na sy of haar reisdokumente om ‘n veilige reis te verseker sodat die korrekte eindbestemming bereik word. Ek kan nie namens jou besluit nie, maar ek het besluit ek gaan die veilige roete neem, die roete van “Jesus Christus wat die verlossing bring en niemand anders nie. Daar is geen ander Naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”


“Hý wat net vir hierdie lewe voorsien en nie sorg vir die ewigheid nie, is vir ‘n oomblik slim, maar vir ewig ‘n dwaas” (John Tillotsen).


Gebed: Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die ganse aarde, die enigste Naam op aarde wat God ons Vader aan my gegee het waardeur ek verlos kan word. U het die dood op Golgota oorwin en satan se mag gebreek. U graf is leeg, U het waarlik opgestaan. Dankie dat U aan die regtehand van God sit en vir my intree deur tyd en ewigheid. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page