top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 10 Junie 2022

Koos Espach


Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (8)


Glo in die Waarheid


Hand. 4:12 – “Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”


Vergelyk ook Joh. 14:6 – “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie”


Watter gesag lê daar in Jesus as Verlosser van die wêreld, die enigste Een wat die verlossing bring en niemand anders nie? Ons moet seker maak dat ons weet waarin ons glo. Wanneer iemand met ’n klomp leë waarhede na ons toe kom, moet ons kan onderskei tussen wat waar is en wat sommer eenvoudig net bog is. En dis die probleem. Ons word maklik heen en weer in ons geloof geswaai, omdat ons nie seker is van dit waarin ons glo nie. Ons hardloop agter elke liewe prediker aan, omdat ons glo hulle is reg. Maar is hulle reg? Is hulle woorde in lyn met die woorde van die Bybel – die Woord van God? Selfs teoloë het heel waarskynlik begin by die vraag: Is wat ons glo reg? Vir jare het die manne met hul denke elke klip omgedop om seker te maak dat hulle reg glo. Die wêreld lyk soos dit lyk omdat mense agter elke Jan Rap aanstap, sonder om seker te maak of die ouens op die regte pad is.


Ons begryp miskien nie altyd hoe sentraal Jesus in die wêreldgeskiedenis is nie. As enige ander godsdiens ook waar is, was Jesus se statement volgens Johannes 14:6, ‘n leuen. Dan was al Sy apostels ook leuenaars. Dan word ons nog verlei deur die ateïste en die media se uitsprake oor geloof in die algemeen en Jesus se boodskap in die besonder om te dink dat geloof as sodanig, en meer spesifiek geloof in Jesus, eintlik iets is wat net in jou huis gehoor moet word, en darem ook in die kerk. Jesus daag ons egter uit om God te gehoorsaam en die waarheid dan te weet: “As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God af kom, en of Ek uit my eie praat” (Joh. 7:17).


Ek en jy kan verseker onderskei en ‘n ingeligte keuse maak, terwyl ons oopbly vir nuwe insigte – anders as byvoorbeeld ateïste wat glad nie verdraagsaam is teenoor mense wat in God glo nie, maak nie saak in watter een nie. Jesus daarteenoor, gee nie net advies en aanwysings nie, Hy neem ons by die hand en lei ons persoonlik. Hy vertel ons nie net van die weg nie – “Hy ís die Weg”. Hy het die weg na ons Vader bekend gemaak deur Sy prediking. Deur Sy aardse lewe het Hy self daardie weg bewandel en deur Sy kruisdood vir elke sondaar, daardie weg geword: “Broers, (en susters) ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei” (Heb. 10:19-20).


Jesus is “die waarheid” deurdat Hy werklik is wat Hy deur Sy prediking en Sy woorde aangaande die liefde van God, die waarheid, die volstrekte betroubare woord en ten volle geloofwaardig, gebring het: “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos” (1 Tim. 1:15). Die dood van die waarheid, beteken Jesus is dood – maar Hy lééf! Hy is die reddende waarheid van die evangelie, en naas Hom is daar geen ander “waarheid” waardeur die mens gered word nie. Mense kan sê: Ek vertel jou die waarheid; Jesus sê: “Ek ís die waarheid” (1 Joh. 2:20-27).


Jesus is “die lewe” omdat Hy gekom het om die lewe te bring: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense” (Joh. 1:4). Jesus is na aanleiding van Sy goddelike wese “die lewe”:Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook” (Joh. 11:25), en daarom ook die bron van die lewe, die weg wat nuut is en na die lewe lei.


Omdat Jesus in die volstrekte sin “die weg en die waarheid en die lewe” is, is Hy die énigste weg na die Vader. Alleen in Hom gaan die deur oop na die huis van die Vader met sy baie woonplek (Joh. 14:2). Dit is nie afhanklik van jou en my pogings, of werke, of enige iets nie, dit is die werk van Christus alleen. Dat Christus gesterf het, opgestaan het en die pad na God oopgemaak het, is daar nou niks wat tussen ons en God staan nie. Ons kan na Hom toe gaan, net soos ons is – die verlamde het gegaan net soos hy was; die rower aan die kruis ook. Ek en jy kan op hierdie oomblik, waar ons ook al is, na Christus toe kom net soos ons is, en die engele sal juig! Ons verdien dit nie, ons verstaan dit nie, ons kan dit alleen in geloof ontvang en aanvaar.


“Ons kan op geen manier God se guns wen of Sy vryspraak verdien nie, en ons hoef ook nie. Van begin tot einde is dit ‘n saak van genade. Aanvaar dit met verwondering en met geloof in Christus Jesus en vier dit met dankbaarheid” (William Barclay).


Gebed: Dankie Here Jesus dat U die weg is omdat U die enigste brug na God toe is. Dankie dat U die waarheid is omdat U God aan my bekend kom maak het en omdat U die lewe is deur die verlossing vir my moontlik kom maak het. “Leer my U pad, Here, ek wil wandel in U waarheid” (Ps. 86:11). “Leer my om te lewe want by U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is” (Ps. 16:11). Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page