top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 26 April 2022

Koos Espach


Die uitstorting van die Heilige Gees (2)


Die Gees verander God se eiendom van ‘n negatiewe na ‘n positiewe

Hand. 2:5-8a – “Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het ‘n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: ‘Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal?”


Die doop met die Heilige Gees, wat deur Johannes die Doper aangekondig en weer deur Jesus beloof is, het nou ’n voldonge feit geword. ’n Derde teken is ook gegee om aan te dui dat die Gees werklik gekom het, en dit was dat hulle in ander tale begin praat het, soos die Gees dit aan hulle gegee het. Die Jode van wie in hierdie geval gepraat word, was nie net feesgangers nie, maar vroom mense, d.w.s. mense wat die wet onderhou het. Hierdie mense het die geluid gehoor, waarskynlik nie van die spreek in tale nie, maar wat geklink het soos ’n “geweldige stormwind.” Hulle het op die geluid af gegaan en was baie verbaas om te hoor hoe elkeen van die mense wat daar gepraat het dit in hulle eie taal gedoen het, d.w.s. die tale van die lande waar die hoorders gewoon het voordat hulle na Jerusalem gekom het.


Negatiewelik beskou, sou ons as mense van die een en twintigste eeu, dalk dink die destydse mense van Jerusalem het beslis nie verdien, wat hulle op pinksterdag beleef en ontvang het nie. Was dit dan nie dieselfde mense wat ongeveer vyftig dae gelede Jesus aan die kruis laat vermoor het nie?


Die “vuur wat hulle uit die hemel” sien neerdaal het, moes eintlik ‘n oordeelsvuur wees met verterende en verwoestende geweld! Tog was dit ‘n vuur met ‘n suiwerende genadevlam van die Heilige Gees.


Die “geweldige stormwind”, moes eintlik ‘n vernietigende orkaan van ons regverdige God en Vader se toorn gewees het oor die mense wat Sy Seun verwerp het! Tog was dit die toesegging van sy Gees van vergifnis en verlossing.


Die “ander tale” waarin die apostels en mense gepraat het, moes eintlik tale van veroordeling gewees het. Maar wát Jerusalem se mense gehoor het, was tale wat vertel het van die groot dade van God se genade – die taal van die liefdesdaad op Golgota!


Die “groot skare wat saamgedrom het” op pinksterdag, moes eintlik vreesbevange uitgeroep het: “Berge val op ons, heuwels bedek ons!” (Luk. 23:30). Tog was dit ‘n skare wat met “verrassing en verbasing” aanskou het hoe God sy Gees vrymagtig aan Sy gelowige kinders skenk!


So het die koms van die Heilige Gees ‘n magtige demonstrasie geword van die genade en liefde van God en al die negatiewe, in ‘n positiewe verander – daar kom lewe uit die dood, hoop uit wanhoop, haat verander na liefde en oordeel na genade. Pinksterdag was Jesus se spreekwoordelike “betaaldag” wat Hy aan Sy kerk beloof het – “Julle is getuies van hierdie dinge, (Christus se lyding, dood en opstanding). En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur” (Luk. 24:48-49). Is ek en jy deel van die “julle wat die beloofde gawe van die Vader ontvang het?” Beslis ja! Toe die Heilige Gees daardie dag in Jerusalem oor die gelowiges se lewe gespoel het, het die kerk van alle eeue God se handtekening ontvang om te bevestig dat alles en almal, God se eiendom is.


Reeds van daardie eerste Pinksteroggend af, verkondig God se genade, dat mense wat nog nie deel is van hulle wat glo dat Jesus Christus op Golgota deur Sy bloed vir ons die lewemakende Gees verwerf het nie, Sy verlore eiendom is wat terug moet kom waar hulle hoort. Hulle het net verdwaal, weggeraak, en dit is ons verantwoordelikheid om in al ons swakhede, hulle te gaan soek en vertel dat Jesus Christus die dood gewen het. Hy is die Here, niemand anders nie! Die Heilige Gees het juis gekom om ons toe te rus om presies dit te gaan doen. Dieselfde “geweldige stormwind” waai in my en jou seile om God se verlore eiendom terug te gaan vind! Ek en jy moet net oortuigend antwoord: “Hier is ek Here, met U aan ons sy, loop ons ‘n oormag storm!”


“Elke keer wanneer ons bely: “Ek glo in die Heilige Gees,” bedoel ons dat ons glo daar is ‘n lewende God wat gewillig is om in die mens te kom woon en sy persoonlikheid te verander” (J.B. Phillips).


Gebed: Gees van genade, dankie dat U ook in my lewe al die negatiewe in positiewe verander. Laat daar net liefde, vrede en genade oorbly. Sonder U leiding in my lewe, sou die stormwinde van die wêreld my in al die verkeerde rigtings gewaai het. Lei my deur U vuur se helder Lig van genade, sodat ek altyd sal weet wat my volgende tree moet wees. Leer my van U oneindige liefde en genade en hoe ek dit met ander kan deel. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page