top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 13 April 2022

Koos Espach


Ons vertrek vandag op ‘n kort vakansie en sal weer DV Donderdag, 21 April die dagstukkies versend. Geseënde Paasfees aan al ons lesers!


Judas se opvolger (2)


Die Heilige Gees tree vir ons in


Hand. 1:14 – “In Jerusalem ... aangekom, is (die apostels) na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ‘n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.”


Die apostels, wat gestuurdes beteken, begin nou in huise bymekaarkom. Dit was die begin van die skuif om aan te dui dat God nie net in die tempel teenwoordig is nie, maar in elke huis waar Hy gedien word. Hoewel die eerste fase van die apostels se werk steeds gereeld by die tempel plaasgevind het, sal dit toenemend in huise wees, regdeur die Romeinse ryk. Dit is ook opmerklik dat vroue en mans saam bid, terwyl dit nie die gebruik in die Joodse sinagoges was nie. Soos Jesus uiteindelik die heidene deel maak van Sy kerk, só doen Hy dit van die begin af met mans en vroue, kinders, almal wat een wil wees met Christus (Joh. 17:23).


Ons kan ‘n groot les in die “skool van gebed” leer as ons net kan begryp wat dit vir die apostels beteken het om “eensgesind te volhard in gebed.” Hoewel hulle op daardie stadium nog nie juis begrip of kennis gehad het oor die Gees nie, het hulle vir tien dae ná Jesus se hemelvaart, volhard in die gebed omdat hulle geweet het die Gees sou die verheerlikte Christus in hulle openbaar. Dit is wat Jesus hulle immers beloof het in dieselfde bovertrek toe Hy hulle vroeër vertel het Hy gaan na Sy Vader toe: “As julle My liefhet, sal julle My opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid” (Joh. 14:15-16).


Sou dit nie wonderlik wees om deel van daardie eerste gebedsbyeenkoms te wees nie? Ons weet nie of hulle dag en nag gebid het nie, of net ‘n paar uur per dag nie. Maak nie saak nie, dit was vir tien dae lank en selfs Maria, Jesus se moeder was deel van die bidders. (Nogal ironies as mens dink dat daar baie mense is wat haar aanbid?) Sy het ook toerusting van die Heilige Gees nodig gehad. Hulle het nog nie mooi geweet wat om te verwag nie, maar hulle het geweet dat hulle onmoontlik Jesus se opdrag om getuies te wees, sou kon uitvoer sonder die krag van die Heilige Gees.


Daardie eerste gebedsbyeenkoms was ‘n geleentheid om vir tien dae lank, van gebed ‘n gesprek tussen hulle en die Here te maak. Dit behoort vandag ook in my en jou lewe so te wees. Dit is wanneer ons met ons Vader kan praat, sonder om terug te hou, sonder om aan tyd te dink, en sommer oor alles wat dag tot dag oor ons pad kom, met Hom te deel. Dit is ook nodig om te wag vir Sy antwoord. Ons Vader is ook gemaklik daarmee dat ons Hom saamneem na ons werk toe, skool toe, of waar ook al. Ons kan ook vir seker weet Hy is maklik bereikbaar, vinniger as per selfoon of e-pos. En as “ons nie weet wat en hoe ons behoort te bid nie, staan die Gees ons in ons swakheid by en pleit self vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Rom. 8:26).

Ons as gelowiges in Christus, besit dus iets wat die ongelowige wêreld nie het nie en ook nie ken nie. Die wêreld verstaan nie hierdie spesiale liefde van God vir ons as Sy kinders nie – “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). As kind van God staan ons lewe onder beheer van die Heilige Gees. Sonder God se Gees kan niemand ‘n Christen wees nie, “want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het” (Rom. 5:5). Ek en jy kan moed skep en weet dat God ons situasie ken. En al voel dit soms of ons gebede swak en nietig is, kan ons vir seker weet die Gees tree vir ons by God in. Ons kan vir seker weet dat ons sugte gehoor en verhoor word. Daarvoor sorg God self deur sy Gees wat in ons woon!


“Gebed is nie slegs die beoefening van die teenwoordigheid van God nie, maar die bewussyn van sy heerlike teenwoordigheid by jou deur die Heilige Gees” (Joseph Newton).


Gebed: Gees van Waarheid, dankie dat U die wil van God aan my bekend maak. Dankie dat U my help om die lewe beter te hanteer sodat ek ‘n oorwinnaar sal wees in die stryd om die waarheid. U ken die droefheid en pyn van hierdie verskeurde wêreld, asook my begeertes en nood. Dankie dat U daar is om my te vertroos in pyn en smart, skeiding van dierbares en ‘n gebroke hart. Dankie dat U ook vir my intree by my Vader wanneer ek nie meer woorde het nie of sukkel om my nood in woorde uit te druk. Amen.

Kommentare


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page