top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 6 April 2022

Koos Espach


Die belofte van die Heilige Gees (6)


Gebruik die vermoë wat God ons gegee het


Hand. 1:4 en 8 – “Terwyl Jesus ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: ‘Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het ... Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”


Jesus is die laaste keer voor Sy hemelvaart, saam met Sy dissipels en beveel hulle om in Jerusalem te wag “op die gawe wat die Vader belowe het.” In my geestesoog sien ek die klompie daar in die bokamer iewers in Jerusalem, elkeen met sy eie gedagtes. Die deur was seker weer gesluit want hulle was nog bang vir die Jode wat Jesus laat kruisig het. Hoewel hulle drie jaar saam met Jesus was, het hulle nie eintlik geweet wat om te sê nie. Bang en sprakeloos – die dapperste daad was om die deur te sluit.


Vir hulle was dit ‘n tyd van selfondersoek. Al hulle beloftes wat hulle die afgelope drie jaar aan Jesus gemaak het, het nie gehou nie. Soos ‘n klomp lafaards het hulle weggehardloop uit Getsemane toe die soldate Jesus daardie nag gevange geneem het. Maar, ten spyte daarvan het Jesus hulle in dieselfde bokamer besoek en gegroet met ‘n vredesgroet, geen verwyte nie. Nou sit elkeen met sy eie herinneringe en, eie verwyte. Hulle sal hierdie Jesus, nooit kan vergeet nie. En hier, iewers in ‘n bokamer in Jerusalem het die kerk van die Here Jesus op aarde begin met ‘n klomp bang mans, moontlik teleurgesteld in hulleself, agter ‘n geslote deur.


Wat het die verandering gebring? Wat het hulle daardie bokamerdeur laat oopsluit en “Jesus se getuies gaan word in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” Eintlik eenvoudig – hulle het die opgestane en lewende Jesus gesien. Die Een wat verraai is, het teruggekom en selfs saam met Sy verraaiers geëet, en nie om te oordeel nie, maar om hulle te stuur; nie veroordeel omdat hulle Hom vergeet en weggehardloop het nie, maar om hulle ‘n opdrag te gee om Hom áltyd te onthou! Hulle sondes het met die Verlosser gebots, die Verlosser wat opgestaan het uit die dood, en hulle moet nou hierdie triomfantelike nuus wêreldwyd gaan verkondig sodat alle sondaars wat eintlik deur hulle sondes dood is, ook kan lewe.


En ons, ek en jy wat onsself ook verlostes noem, wat staan ons te doen? Skuil ons nog agter die geslote deure van ons gewetes en verskonings? Sien die “wêreld” Christus in ons kerkwees? Gebruik ons die gawes wat God ons gegee het om in Sy diens te staan? Hy het ons vir ‘n doel gevorm, en verwag nie dat ek en jy, ons moet kwel oor vermoëns wat ons nie het nie. Ons moet dit gebruik wat Hy vir ons gegee het om te gebruik op ‘n manier waarvoor ons aangelê is. As ‘n klompie vissermanne dit kon doen. Glo ek ons kan ook.


Rick Warren skryf: “’n Goeie begin om die Here te dien, is om ons gawes en vermoëns te beoordeel” – “Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen” skryf Paulus in Efesiërs 5:17. In Galasiërs 6:4 sê hy: “Elkeen moet sy eie doen en late ondersoek en as dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met dié van ‘n ander te vergelyk.” God het ons vir diens geskep, nie vir selfgesentreerdheid nie. Almal kan ‘n dienaar wees. Almal kan getuig. Diens aan God is nie vir supersterre beskore nie, ek en jy met gemiddelde vermoëns, kan ook betrokke wees. Al begin ons te dien en te getuig deur foute te maak, God sal dit steeds seën. Dis beter om ‘n paar doodgewone, (vissers), gewillige mense te hê wat in Sy diens staan, as ‘n paar elite-lidmate wat in beheer is.


“Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het” (Ef . 4:7). Dit help nie ons bly agter geslote deure van verskonings nie. Kom ons los die bangheid vir hulle wat Christus nie wil aanvaar as Verlosser en Saligmaker nie. Kom ons sluit die deur oop met ons geloofsleutel en gaan leef as gelowiges ons koninklike, priesterlike en profetiese taak uit, want ons is ook deur die Heilige Gees gesalf ... “Die Gees waarmee Christus ons gesalf het, bly in ons” (1 Joh. 2:20). Sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik om vir God te werk. Met die Heilige Gees is dit onmoontlik om nié vir God te werk nie. Deur die kragveld van die Heilige Gees, pak ons die onbekende in geloof aan! Is jy deel van die geloofspan?


“Wat ek en jy is, is God se geskenk aan ons; wat ek en jy met onsself doen, is ons geskenk aan God”

(Deense spreekwoord).


Gebed: Here, maak my gewillig om in U spore te volg. Maak my gewillig om diensbaar te wees. Wys vir my waar U my wil gebruik, sonder bymotiewe, sonder om myself met ander te vergelyk. Alles om U Naam’s ontwil en tot U eer. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page