top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 29 Maart 2022

Koos Espach


Ons maak kennis met die Boek Handelinge


Ons het sedert Mei 2019 deur die “Evangelie volgens Matteus” saam met die lewende Seun van God gestap en die werklikheid van die lewe uit Sy perspektief ervaar, om gevolglik ons lewenswyse deur Sy waardes te laat heers. Matteus het Jesus se lewensveranderende woorde as die Groot Leermeester, in vyf preke aan ons gebied (waarvan die Bergpreek in Matteus hoofstukke 5 tot 7 seker die bekendste is). Ons het ook ‘n wyle by Jesus se voete gaan sit en luister hoe om op te tree indien sondes in ons lewens voorkom. Die Matteusevangelie het vir ons ‘n besondere boodskap in die 21ste eeu gegee – dit daag ons uit om die wil van God voluit te doen! Matteus gee vir ons genoeg inligting en insig om Jesus se Groot Opdrag in Matteus 28:19-20, aan ander van Hom te gaan vertel en te getuig: “Gaan dan na al die nasies toe …”


Ons gaan nie die Nuwe Testament in kronologiese volgorde behandel nie maar wil ná die “Evangelie volgens Matteus” nou eers gaan kyk na die groei van die geloofsgemeenskap waartoe Jesus ons opgeroep het in Matt. 28:16-20. Nadat Lukas sý Evangelieverhaal, wat baie ooreenstem met Matteus en Markus (die drie Sinoptiese Evangelies), geskryf het, het hy nog ‘n storie gehad om te vertel. Teofilus, ‘n gesiene Romeinse amptenaar het kort voor die skrywe van Lukas se Evangelie, ‘n Christen geword. Hy het waarskynlik ook die geld voorsien aan Lukas vir die skryf van sy boeke en moes hoor hoedat die werk van die opgestane Jesus verder uitgebrei het – vandaar die boek Handelinge.


Handelinge is ‘n preek in vertelvorm waar Lukas ons persoonlik by al die gebeure wil betrek. In hierdie proses laat hy ons aan die kant van veral Petrus en Paulus stelling inneem sodat ons saam met hulle die krag van die Heilige Gees in ons lewe kan ervaar. Die beste “verslag” oor die opgestane Christus se werk in die kerk en die wêreld, is natuurlik deur die Heilige Gees en daarom lê die geheim van die groei van die kerk, opgesluit in die werk van die Heilige Gees. Die Bybel in Praktyk stel dit baie mooi: “Die kerk het nie op grond van sy eie krag of entoesiasme tot stand gekom of gegroei nie. Die dissipels het hulle krag van God se Heilige Gees ontvang. Die dinge wat die Heilige Gees gedoen het, toon maar te duidelik dat die Christendom sy kragbron buite homself gevind het. Dit het tot gevolg gehad dat die kerk bewus was dat sy probleme onder die regering van sy Here oorwin kon word.”

Die vroeë kerk van die eerste eeu het voor geweldige uitdagings gestaan. Gelowiges het te doen gekry met die weerstand van die Jode en is ook onder die Romeine wreed vervolg. Verder het gemeentes uit gemengde groeperings bestaan. Baie gou het hulle met mekaar begin verskil oor hul eie kulturele gebruike en rituele. Dit het tot gevolg gehad dat hulle geloofsvlam baie dof begin brand het. Handelinge wil ons dan ook opnuut weer aan die Waarheid verbind om ons geloofsankers vas te maak dat ons die vreugde van die Evangelie kan ervaar. Weereens sê Die Bybel in Praktyk: “Waar die Heilige Gees werk, is daar beweging, opwinding en groei. Hy gee aan ons die motivering, krag en vermoë om die evangelie wat Jesus verkondig het, na die hele wêreld uit te dra.”


Hiermee saam vertel Handelinge ons dat wat ons as werktuie in die hand van die Gees betref, ons net moet vashou aan die ware Evangelie soos deur die apostels wat deur die Heilige Gees geïnspireerd was, aan ons oorgedra. Die apostels se boodskap is immers die enigste korrekte weergawe van hierdie goeie nuus en, dit is ook Jesus, die opgestane Here, wat Sy apostels beveel het om hierdie goeie nuus tot aan die eindes van die aarde te gaan bekend maak. Die groot Agent van, en Krag agter die sending is dus die Gees. Ek en jy wat vashou aan hierdie boodskap van die opgestane Here, het by die ware Lewe uitgekom en lewe uit die krag van die Heilige Gees. By Hom is daar ‘n bruisende lewe vir my en jou opgesluit. Waar pas ek en jy binne God se plan in vir die uitbreiding van die Christendom? Wat is ons taak en plek? Word ons gedring deur die Gees om ook te gaan getuig? Jy moet vir jouself antwoord!


“Die wêreld van die Evangelie is die waarheid, dit het nie eens op ‘n tyd gebeur nie, dit gebeur sedertdien nog steeds” (Frederick Buechner).


Gebed: Gees van God, wees asseblief ons metgesel. Loop elke tree saam met ons gedurende hierdie tydperk wat ons saam met Lukas se verhaal die pad gaan loop! Skenk ons die insig en wysheid om deur die boodskap van Lukas, deursigtigheid sal kry om die veilige pad van geloof te kan loop, die pad wat ons by die regte adres van ons eindbestemming gaan bring. Uit die aard van die saak is dit tog U wat die goeie nuus verder dra. U ken die pad vorentoe, elke afdraaipad, elke klip waaroor ons kan struikel, elke keer wanneer ons wil moedeloos raak. Dankie dat U nie moed opgee nie, dankie dat U saam met ons stap en ons versterk sodat ons staande kan bly wanneer probleme ons lewenspad kruis. Maak ons tonge los, ons hande ywerig en ons voete diensbaar in U werk. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page