top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 8 Desember 2021

Koos Espach


Jesus voor Herodus


Leer by Jesus wanneer om te praat en wanneer om stil te bly


Luk. 23:7-11 – “Nadat Pilatus te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodus afkomstig was, het hy Hom na Herodus toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. Herodus was baie bly om Jesus te sien. Omdat hy soveel van Hom gehoor het, het hy al geruime tyd die begeerte gehad om Hom te sien. Hy het ook gehoop om Hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan Hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het Hom heftig gestaan en beskuldig. Herodus en sy soldate het Hom toe met veragting behandel. Hy het Hom ‘n deftige kleed laat omhang, met Hom die spot gedryf en Hom daarna na Pilatus toe teruggestuur.”


Vir Pilatus is dit gou duidelik dat Jesus nie ’n staatsgevaarlike oproermaker was nie, en dat die beskuldigings vals was. Hy verklaar dat hy geen skuld in Jesus vind nie. Met dié antwoord is die Jode nie gediend nie. Hulle beskuldig Jesus dat Hy die volk opgestook het. Om hulle aantyging nog meer eg te laat voorkom, verwys hulle na Jesus se herkoms uit Galilea, die tuiste van die Selote wat telkens in opstand teen die Romeine gekom het. Die verwysing na Galilea laat Pilatus op ’n nuwe gedagte kom – ’n ander gedagte as wat die Jode gehoop het. Hy stuur Jesus na Herodus toe.


Herodes Antipas, die heerser van Galilea, was toe juis in Jerusalem. Hy het, soos sy pa, Herodes die Grote, die Joodse godsdiens aangeneem, en het dus ook na Jerusalem opgegaan vir die paasfees. Herodes het “geruime tyd die begeerte gehad om Hom te sien”, natuurlik om verkeerde redes, en nou kry hy onverwags die geleentheid. “Hy het ook gehoop dat hierdie wonderwerker een of ander wonderwerk sal doen en het allerlei vrae aan Hom gestel, maar Jesus het geswyg.” Selfs die priesterhoofde en skrifgeleerdes se volhardende beskuldigings het nie gehelp nie. Jesus se stilswye het Herodus woedend gemaak en hy het Jesus met veragting behandel, “Hom ‘n deftige kleed laat omhang, die spot gedryf en daarna terug na Pilatus toe gestuur.”


Arme Herodus! Sy magsbeheptheid het hom blind gemaak vir die waarheid. Hy het die kans van ‘n leeftyd gehad om met die lewende God self in aanraking te kom, maar verkies eerder om Hom te bespot. En dit is inderdaad die tragiek van die lewe. Baie mense laat die spesiale geleentheid om in hulle lewe met God dinge reg te stel, maar verkies eerder om sulke kanse onbenut verby te laat gaan.


Vir iemand wat onskuldig verhoor word, het Jesus maar min te sê. Wat wil Jesus ons deur Sy stilswye leer? Jesus was nie net magtig wanneer Hy gepraat het nie, Hy was ook magtig in Sy stilswye! Dit is moeilik om te luister as daar lawaai is, en, terwyl jy boonop “met veragting behandel” word. Jesus leer ons dus dat dit dikwels beter is om nie te antwoord nie, maar te wag, te onttrek sodat ander nie deur ons optrede of antwoord, seerkry nie en sodoende satan die kans gee om die situasie uit te buit! Jesus wag vir die regte oomblik om te praat. Hy verkies om te swyg te midde van vals beskuldigings en verskriklike verontregting tydens Sy belaglike verhoor, maar Sy stilswye is uit God gebore. “Hy sal niks uit sy eie doen nie maar net verkondig wat die Vader Hom geleer het” (Joh. 8:28b). Met stilswyende waardigheid voer Jesus die wil van God uit.


Jesus is stil voor Herodus want Hy weet Hy staan daar in die plek van ons, sodat ek en jy nou vry van die oordeel van God is en nooit die oordeel van God hoef te vrees nie. Vir dié wat nie wou of wil glo nie, is die genadetyd verby. Wag ons vir God om te praat voor ons dinge sê wat dalk kan seer maak, en volg ons Jesus se voorbeeld? “Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel” (1 Pet. 2:23).


Wanneer Jesus swyg, verstaan ons dit nie altyd nie, maar wanneer Hy praat, is dit ‘n wonderwoord wat ons verbaas en swygend voor Sy alomteenwoordigende en allesdeurdringende liefde laat staan. Gelukkig vir ons as Christen-gelowiges, is selfs Jesus se swye ‘n “wonderwoord”. Met ‘n enkele magswoord kon Hy die natuur beheer (Matt. 8:26b); selfs die dood ooppraat (Joh. 11:43); maar nou hier voor Herodus, raak Hy stil, want ons gelowige sondaars was in Sy gedagtes. Buig voor Hom in diepe dankbaarheid!


“Dit is goed om soms stil te bly. As jy dán wil praat, praat met God vóór jy met ander praat, daar is geen beter tyd wanneer jy God ontmoet voordat jy mense ontmoet” (William Dobbie).


Gebed: Here, help my om deur U Gees, U swye te verstaan. Laat dit ook kenmerkend wees van my lewe want dit is in stilte dat ek, soos U, verstandelik en liggaamlik kan groei en in guns by God toeneem (Luk. 2:52). Gee vir my ore om te hoor wanneer U aanhou om met my te praat. Werk in my lewe deur U Gees sodat ek U voorbeeld van stilswye, waar en wanneer dit nodig is, kan toepas want ek kan dit alleenlik uit U genade en krag doen. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page