top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 7 Desember 2021

Koos Espach


Jesus voor Pilatus (1)


Koning van alle konings


Matt. 27:11-14 – “Jesus is voor die goewerneur gebring en dié vra Hom: ‘Is jy die koning van die Jode?’ Jesus antwoord: ‘Dit is soos u sê.’ Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het Hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir Hom: ‘Hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie?’ Maar Jesus het Hom op geen enkele woord ‘n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was.”


Vergelyk ook Joh. 18:33-36 – “Pilatus het toe weer in sy ampswoning ingegaan en Jesus geroep en vir Hom gevra: ‘Is jý die koning van die Jode?’ Jesus het hom toe gevra: ‘Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van My gesê?’ ‘Ek is mos nie ‘n Jood nie!’ antwoord Pilatus. ‘Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?’ ‘My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie,’ antwoord Jesus. ‘As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.”


Pilatus se eerste hooghartige poging om die saak van hom af te skuif deur voor te stel dat die Jode vir Jesus self kon verhoor, het nie geslaag nie (Joh. 18:31). Hy word verplig om met die verhoor voort te gaan. Wanneer Jesus in die hofsaal voor hom gebring word en hy Jesus sien, “was hy verbaas!” Daarom is sy eerste vraag: “Is jy die koning van die Jode?” Vir Pilatus is dit moeilik om te glo dat hierdie man beskuldig kon word van aanspraak op koningskap. Pilatus gebruik moontlik die benaming as uitdrukking van smaad: As die Jode só ‘n man as koning aanskou, het hulle maar swak smaak! Sou Jesus hierop bevestigend antwoord, het Pilatus ‘n rede om Jesus te veroordeel. Die Jode mag nie ‘n koning hê nie, die enigste heerser is die Romeinse keiser. Jesus swaai egter Pilatus se vraag om wanneer Hy Pilatus antwoord dat “hy dit sê.” Dit is nogal ‘n groot verskil in betekenis: Nie Jesus nie, maar Pilatus sê Jesus is die koning van die Jode.


Met goddelike voorkennis weet Jesus alles, maar Hy stel aan Pilatus ’n tweeledige vraag om hom tot beter insig oor die werklike aard van Sy koningskap te lei. Jesus antwoord nie op die vraag van Pilatus nie, maar gaan in op die aard van Sy koninkryk. Dit is nie “van hierdie wêreld” nie. Die oorsprong van Sy koninkryk is nie die sondige wêreld nie, daarom dra Sy koninkryk ook nie die karakter van ’n aardse koninkryk nie. Dit blyk daaruit dat Hy, die Koning, nie deur ’n militêre mag verdedig word nie. Pilatus sou geen bewys kon vind dat Jesus ’n leër opgebou het nie, selfs nie om Hom teen die vyandige Jode te beskerm nie. Met nadruk herhaal Jesus dat sy koninkryk “nie van hier is nie”. Daarom val dit buite die regsbevoegdheid van ’n goewerneur “van hier” om Hom oor Sy koningskap te verhoor. Sy koninkryk is ‘n koninkryk wat geen einde het nie.


Die Koning van die heelal en die Romeinse goewerneur kyk mekaar in die oë. Dit is eintlik tragies dat Pilatus geestelik blind was om Jesus se ware identiteit nie raak te kon sien nie. Indien hy kon, sou hy Jesus se Koningskap ervaar het as Koning oor ‘n vredesryk, ‘n ryk wat mense van binne af verander, ‘n ryk van die hart! As Pilatus by Jesus gaan staan het, het hy onder hemelse bestuur gekom!!! Hy was slegs 'n armlengte weg van die Ewige Lewe!


Jesus wat getriomfeer het as Koning van alle konings en Heer van alle heersers, word nie erken nie. Ja, Sy koningskap is nie van die wêreld nie, maar dis wel ín die wêreld en “in konfrontasie” met die wêreld. Daar is steeds ‘n menigte mense vandag wie Jesus Christus steeds ontken, mense wie se harte en lewe nog nie deur die Koning van alles, oorwin is nie; mense in wie se lewe Hy nie triomfeer as Koning nie: “Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en Koning van die konings is” (Op. 17:14). Het hierdie Jesus al jou hart en lewe as Koning oorwin? Heers Hy as ewige Koning in jou lewe? Wie glo in Sy koningskap, se lewe word omgekeer! Die resultaat daarvan is oneindig!


“Wil jy daardie plek bereik wat mense voor die Koning van alle eeue, die ‘hoër geestelike lewe’ noem? Klim dan ‘n paar trappies laer af” (Andrew Murray).


Gebed: Jesus Christus, my Here en my Koning, ek buig in nederige aanbidding voor U majesteit en glansryke heerlikheid, U is Koning van my hart! Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page