top of page

Gedagte vir Vandag


Ons herinner elkeen daaraan om vanaand, Donderdag 28 Mei, om 19h00 in te skakel by NG Fochville-Noord se Facebook blad en te luister na ons aanlyn-Pinksterdiens. Die reeks se tema is “HELDER DINK, KIND VAN GOD”. Indien julle nie Facebook het nie, skakel in op ons Kerk se Webblad by http://www.ngfochvillenoord.co.za/e-kerk. Kom ervaar saam met ons gemeente, geloofsgemeenskap in Pinkstertyd op 'n nuwe manier.


JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)


DIE JODE NEEM AANSTOOT TEEN JESUS SE BEDIENING AAN TOLLENAARS EN SONDAARS

(Matt. 11:2-19)


JESUS EN DIE VRAAG VAN JOHANNES DIE DOPER (5)

(Luk. 7:18-35)


MOENIE GOD SE KONINKRYK VERWERP NIE!


Matt. 11:16-19 – “Waarmee moet Ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep: Ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie! Ons het ‘n treurlied gesing, en julle het nie gehuil nie! Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê: ‘Hy is van die duiwel besete.’ Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: ‘Kyk daar, ‘n vraat en ‘n wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.”


Jesus klink amper moedeloos wanneer Hy Sy tydgenote vergelyk met vermakerige kinders wat nie weet wat hulle wil hê nie. Hulle kan nie besluit of hulle begrafnis wil speel of bruilof hou nie. Hulle wil eerder spelbrekers wees wat bevoorreg was om al hierdie dinge te beleef, en tog nie wou hoor nie. Soos tipiese kinders, speel hulle op ‘n begrafnis en op ‘n troue huil hulle. Die volk wou nie regtig deel wees van die lewensbelangrike koninkryk van God nie, maar eerder op die kantlyn sit en selfbehaaglik die “spelers”, beide Jesus en die Doper kritiseer. Maak nie saak wat Jesus of die Doper hulle aangebied het nie, in alles het hulle fout gevind.


Die volk weier volstrek om beide as profete, as mondstuk van God, te aanvaar. Johannes die Doper het soos ’n nasireër en askeet, (nie te eet en te drink nie), geleef en mense tot bekering opgeroep, maar die volk het hom van duiwelbesetenheid beskuldig. Toe kom “die Seun van die mens” en vereenselwig Hom met “die tollenaars en sondaars” deur saam met hulle te eet en te drink, maar dit is ook nie goed genoeg nie en hulle beskuldig Hom van ‘n oordadige lewe – “’n vraat en ‘n wynsuiper.” Die Doper is nie vrolik genoeg nie, en Jesus is nie hartseer genoeg nie. Die volk is soos kinders wat eers sê hoekom dans jy nie, en dan as jy begin dans, vra hoekom huil jy nie?


En tog, ongeag hul verhardheid word God se wysheid deur die werke van Johannes en Jesus bevestig. Die mense kon Johannes kritiseer, maar met sy preke het hy baie se harte verander deur hulle van Jesus se hemelse herkoms te vertel: Mense sal God sien en hoor as Jesus met hulle praat, want God het Jesus aarde toe gestuur – Hy kom dus van God af en weet wat God wil hê. Jesus het alles in die hemel gehoor en gesien! Verder het God aan Jesus die Heilige Gees sonder enige beperking gegee, en dít maak Hom anders as enige gewone profeet (Joh. 3:31-36).


Hulle kon Jesus maar kritiseer omdat Hy met die “verkeerde mense” meng, Hy het steeds vir God kom sigbaar maak. Dié wat nie na Hom wou luister nie, verstaan net die taal van die wêreld, terwyl Jesus ‘n nuwe lewe aanbied wat lei na God toe, “God wat met wysheid optree, en sy werke wat in die Bybel beskryf word, bewys dit.” Jesus en Johannes die Doper wou seker maak dat mense nie ‘n vae idee van die koninkryk van God moet hê, of iets waarop ons nie ons hande kan lê nie, maar volkome begrip het wat dit alles behels.


Die koninkryk van God is daardie onsigbare gebied waar God met volkome oppergesag heers. En dit is wat Jesus gepreek het. In Sy handel en wandel op aarde het Jesus gedurig die onbestendigheid en verganklikheid van die aardse- teenoor die onverganklikheid en die heerlikheid van die hemelse koninkryk getref. Inteendeel, Jesus het nooit nagelaat om ons teen die verganklikheid van ‘n aardse koninkryk te waarsku nie. Die Hebreërskrywer sluit by Jesus aan wanneer hy ons ook waarsku: “Laat ons wat ‘n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ‘n verterende vuur” (Heb. 12:28-29).


Is ons nie ook soms “soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep”, en nie weet wat ons eintlik wil hê nie? Ons bid so vroom: “Laat U koninkryk kom,” terwyl God se koninkryk nog nie in ons harte gekom het nie. Soms voeg ons daarby: “Laat U wil geskied,” terwyl ons eie wil eintlik in ons lewe geskied, want, in ons sondige natuur wil ons nie graag laat God oor ons heers nie. Ons verkies om liewer onsself te behaag. Dit is baie noodsaaklik dat Jesus “ons kan vergelyk” met kinders van God. Dit is uiters noodsaaklik dat ons die verganklikheid van die tydelike aardse dinge en die onverganklikheid van die ewige dinge sal besef, dat “ons oog nie op die sigbare dinge gerig is nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig” (2 Kor. 4:18).


Daar is ‘n swaar prys om te betaal vir dwaasheid om God se koninkryk te verwerp. Maar ek en jy wat God se heerskappy aanvaar, ondergaan ‘n radikale lewensverandering want ons ontvang ‘n verligte geestesoog en hart wat nie swig voor dit wat tydelik is, net om aan die einde van ons lewensbaan, diep teleurgesteld te wees nie. Jesus gee aan elkeen die geleentheid om te besef dat God anders werk as wat mense dink: “God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.”


God se wysheid is totaal anders as die sogenaamde wysheid (of is dit dalk dwaasheid), van ons mense. God is dié grootmagtige Heerser oor die ganse heelal. Die hemel is Sy troon en die aarde die voetbank van Sy voete (Matt. 5:35). Daar is niks wat buite Sy geskape ryk val nie en Jesus nooi elkeen uit om deel van daardie ryk te wees – die konink(ryk) van God. Die Gees onderrig ons verder in die ondeurgrondelike waarhede van die koninkryk van God. So bring Hy ons tot die kennis dat ons Verlosser ‘n lewende werklikheid is, deur wie se verdienste ons met God versoen en deur wie ons die pad van heiligmaking leer bewandel. Het jou lewe al so verander dat jy die koninkryk van God met vreugde aanvaar, of speel jy nog saam met die kinders wat nie werklik weet wat hulle wil hê nie en eerder maar op die kantlyn sit en kritiseer?


“Sover ons weet, kos dit God niks om goeie en mooi dinge in Sy koninkryk te skep nie, maar om opstandige mense te verander, het sy Seun se lewe gekos” (CS Lewis).


Gebed: Ons Vader, skenk my die genade om nie my wil nie, maar U wil van dag tot dag met erns te soek, te eer en te vertrou. Ek wil met louter vreugde onder U alleenheerskappy staan. Here, ek kan nie eens altyd die woorde vind wat my diepste versugtinge verwoord nie, maar dankie, U Gees en Woord vertroos my. Alles wat ek nodig het en kan ervaar, vind ek dáár as deel van U spreke met my as mens. Ek verstaan dat ek allereers U koninkryk moet soek en dan sal U gee uit U oorvloed. Dankie dat U mooi na my kyk, ook die kere wanneer ek soms vergeet om na U op te kyk. Versterk tog my geloof en gee my U vrede. Dankie dat ek ‘n dienaar in U koninkryk mag wees. Help my Gees, om standvastig daarin te bly. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page