top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK – DIE UITSENDINGSREDE.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)


JESUS BRING NIE VREDE NIE, MAAR DIE SWAARD (3)

(Luk. 12:51-53; 14:26-27)


OORGAWE BETEKEN OORWINNING!


Matt. 10:39 – “Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.”


Vergelyk ook Joh. 10:10 – “Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”


In vandag se teksvers vat Jesus die hele teenstelling kernagtig saam – navolging van Hom is eksklusief – want dit klink teenstrydig om te beweer dat “deur aan jou lewe vas te hou, jy dit sal verloor, en deur jou lewe prys te gee, jy dit sal behou.” Hierdie skokkende uitspraak is bedoel om ons tot stilstand te ruk en te laat regop sit. Die beslissing waarvoor Jesus ons stel, beteken dat wie krampagtig aan verskillende aspekte van die aardse lewe, sy gesin en dit wat vir hom belangrik is, vashou, so die lewe in terme van die koninkryk verloor. En wie bereid is om Hom onvoorwaardelik te volg en selfs sy aardse lewe op die spel te plaas, sal die koninkrykslewe in Christus vind.


Jesus stel ‘n ope uitnodiging aan álle mense om dissipels van Hom te wees. Maar Hy stel ‘n paar voorwaardes en koppel sekere eise daaraan wat vir álmal geld – arm en ryk, konings en verdruktes, hulle wat dink die lewe skuld hulle iets en dié wat dink wat hulle aan die lewe skuld. Jesus maak geen onderskeid nie. Hy gaan ook nie in hierdie geval selektief te werk nie. Dit gaan dus nie help om daaroor te toi-toi nie, Hy gaan niks verander nie – dis óf alles, óf niks. Ses keer in die evangelies stel Jesus dieselfde eise – as jy Jesus wil volg, moet jy jou lewe aflê.


Hoe moet jy jou lewe aflê? Ware dissipelskap beteken gehoorsaamheid en gewilligheid om volgens God se wil te leef, nie volgens jou eie wil nie. So ‘n roeping vra van ons ‘n opoffering wat behels ek en jy moet van ons vorige lewenstyl ontslae raak, alles af te lê wat teenstrydig is met die wil van God, en ‘n oorgawe maak aan dit wat die Here wil. En dit is nie altyd maklik nie. Baie mense, en ek sluit myself hierby in, vind dit uiters moeilik om van ou gewoontes ontslae te raak. Ons probeer gewoonlik ‘n kompromie met die ou lewe aangaan.


Christus vra ons egter niks meer as wat Hy gewillig was om self te doen nie. Hy is ons voorbeeld van dissipelskap: “Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe Hy volmaaktheid bereik het, het Hy vir almal wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword” (Heb. 5:8-9). Hy vra my en jou se volgehoue toewyding en oorgawe. Om Sy voorbeeld te volg, maak ons ons lewe oop vir die invloed van die Heilige Gees en met die hulp van die Heilige Gees, word die onmoontlike moontlik wanneer daar ‘n verandering in ons lewe plaasvind. Dan verstaan ons eintlik wat Jesus bedoel het toe Hy gesê het: “Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”


Jesus het gekom om “lewe te bring, en dit in oorvloed.” Hierdie uitspraak is nie een of ander beeldspraak nie, maar werklikheid. Hy het gekom sodat ons as sondaars, die “lewe kan hê”, dit wil sê die ewige lewe wat in hierdie lewe reeds begin. Mense wat Jesus vertrou, wat “Hom volg omdat hulle Sy stem ken” (Joh. 10:4), sal die lewe in al sy volheid hê. Geloof in Jesus bring vir ons ongekende vreugde, nie ‘n oppervlakkige jolige lewe met geen diepte nie, maar ‘n diepgewortelde lewe wat die realiteite en vrese tegemoetgaan met ‘n kalm vertroue, en die wete dat God steeds in beheer is.


Geloof in Jesus maak ‘n mens doelgerig. Dit gee hoop in moeilike omstandighede; dit skep orde wanneer ‘n mens uitmekaar wil val; dit is die verskil om ‘n “lewe in oorvloed” of ‘n “lewe wat ons wil behou, en dit sal verloor”, beteken. Die antwoord hiervoor is Jesus en die keuse is daar vir my en jou of ons gehoorsaam wil wees aan Sy opdragte. Indien ons verstaan wat by die kruis en met Christus se opstanding gebeur het, kan ons verstaan wie Jesus is. Dan kan ons bewus wees van die offer wat Hy vir ons gebring het en Sy onmeetlike liefde vir ons, en het ons nie eintlik ‘n ander keuse, as om gehoorsaam te wees aan Hom nie – “As ons Hom liefhet, sal ons Sy opdragte uitvoer” (Joh. 14:15).


“Daar is geen kroondraers in die hemel wat nie op aarde kruisdraers was nie”

(Charles H. Spurgeon).


Gebed: Gekruisigde Heiland en Here, dankie, dankie, dankie. My verlossing het U ‘n kruis gekos, laat my daarom nooit kla oor die kruis wat U my oplê nie. Skenk my die krag om gewillig en dankbaar my kruis te dra, en dankie Here, dat U reeds Sélf, die swaarste deel van my kruis gedra het. Here, ek bid vandag vir hulle wat nie die ware Lewe in al U volheid ken nie, vir hulle wat net bestaan. Ek bid vir hulle wie se lewe leeg is sonder U. Ek bid dat hulle U stem sal herken, dat hulle ook die volheid, die oorvloed van die lewe sal ervaar wat U na hierdie wêreld gebring het. Ek bid dat U Gees hulle ook in staat sal stel om U getrou te volg en te gehoorsaam. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page