top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK – DIE UITSENDINGSREDE.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)


VERVOLGINGE WAT VOORLÊ (1)

(Mark. 13:9-13; Luk. 10:3; 21:12-17)


JESUS, DIE SKEIDINGMAKER!


Matt. 10:16-17 – “Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer, en in hulle sinagoges sal hulle julle gésel.”


Vergelyk ook Joh. 15:18-19 – “As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle.”


Jesus vervolg met Sy uitsendingsrede deur dit duidelik te maak dat Sy dissipels dit nie maklik gaan hê om die evangelie te gaan verkondig nie. Met volle oorgawe en toewyding op hulle pad, gaan hulle hulself vasloop teen 'n vyandige wêreld. Nie eers hulle eie mense, die Jode, gaan oor hulle voete val om die evangelie te aanvaar nie, inteendeel, hulle gaan weerloos “soos skape tussen wolwe in.” Daarom maan Hy hulle om op hulle hoede te wees, “soos slange en opreg te wees soos duiwe.” Hulle moet gedurig ingesteld wees om soos slange elke situasie fyn op te som, sowel as ‘n algehele openheid en opregtheid soos duiwe, jeens diegene met wie hulle te doene gaan kry.


Een van die menigte uitstaande kenmerke van Jesus terwyl Hy op aarde was, is Sy suiwere en onkreukbare eerlikheid. Hy het nooit gesê dat Hy aarde toe gekom het om die lewe vir Sy volgelinge maklik of selfs gemaklik te maak nie. Hy was áltyd eerlik dat dit nie maklik sal wees om Hom te volg nie. Hy maak dit nou duidelik dat die twaalf selfs uitgelewer sal word aan die plaaslike geregshowe in elke dorp, (bestaande uit 23 man). Die Joodse leiers sal hulle vervolg omdat die nuwe leer oor die koninkryk van God, die Ou-Testamentiese tradisie bedreig: “Die amptenare in die land is soos verskeurende wolwe. Hulle moor, hulle laat mense doodgaan, hulle maak oneerlike wins” (Eseg. 22:27). As straf sal hulle selfs liggaamlik gefolter “en in hulle sinagoges gegésel word” (39 houe met ‘n sweep toedien).


Die grondoorsaak van die haat is dat die wêreld “Hom voor hulle gehaat het”, sê Jesus. Die vyandige Jode was destyds die verteenwoordigers van die wêreld, en omdat hulle die Ou Testament besit, meen hulle dat hulle God ken. Tog weier hulle om te erken dat Hy Jesus gestuur het. Hulle lê geen verband tussen God en Christus nie. Daardeur bewys hulle dat hulle in werklikheid die God van die Ou Testament nie ken nie. Daarom haat hulle almal wat deur Christus die ware kennis van God verkry het en openlik daarvan getuig. En gevolglik het dit gelei na mense wat nie in jou groep behoort het in die antieke wêreld nie, eintlik jou vyande was. Dit is vandag nog so – dit gaan om die vyandige mag, wat hom stel teenoor die koninkryk van die lig!


Hoekom is dit so maklik vir ongelowiges om Christene te haat en te beledig? Wat is dit dat Christen-regverdigheid, ongelowiges laat aanstoot gee en selfs laat verag? Omdat Christene anders is as die wêreld! “In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes: losbandigheid, wellus, dronkenskap, swelg- en drinkpartye en afskuwelike afgodery. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle (1 Pet. 4:3-4). Hulle is kwaad omdat hulle pelle nie meer saam kuier nie en beskou die pelle selfs as dwase wat die “lewe” verruil het vir ‘n onsienlike God.


Haat vererger wanneer daar nie gedeel word in ander se korrupte lewenswyse nie. ‘n Broer-in-misdaad maak dit makliker om te erken dat “almal dit tog doen.” Die ongelowige staan dan skielik alleen wanneer van hierdie “almal”, Christene is of word. Die haatdraendes se gode is hulle sondige wellus, en dit skei hulle van die “skynheiliges.”


Ons as dissipels van Jesus, het mooi getuienisse en word verag want ons het die groot leuen oor ongelowigheid ontbloot. Wanneer ongelowiges die lig gewys word, verkies hulle eerder die donkerte. Hulle is so diep ingedompel in hul verkeerde dade dat hulle nie daar gesteur wil word nie: “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hul dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie” (Joh. 3:19-20). Sien jy kans “om soos ‘n skaap tussen wolwe ingestuur te word?” Weet dan jy tree op met Jesus se gesag. Hy sal jou deur sy Gees, tot oorwinning lei in elke lewensituasie. Koester hierdie belofte in jou hart en laat dit jou lewe verhelder in donker tye.


“The way to heaven is by way of thorns and blood” (Thomas Watson)


Gebed: Ons dierbare Vader, wanneer ek swaarkry, hoor ek U stem soveel duideliker. Soms voel ek platgeslaan en dreig moedeloosheid om beheer van my te neem. Dit is dán wanneer U my weer op my knieë bring, die beste plek om te wees om met U te kan praat én na U te luister. Help my om passievol aan U vas te klou, om myself te verloën en my kruis op te neem, positief op my swaarkry te reageer, nie om moedeloos te raak nie en te besef dat U my nooit alleen sal laat nie. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page