top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34)


HOE JESUS GEVOLG MOET WORD (1) – WATTER SOORT BROOD IS ONS?

(Luk. 9:57-62)


Matt. 8:18-20 – “Toe Jesus die menigte mense rondom Hom sien, het Hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. ’n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir Hom: ‘Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan.’ Jesus sê vir hom: ‘Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens ‘n rusplek vir sy kop nie.”


Vergelyk ook Joh. 6:44; 45b – “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na my toe trek nie; … En hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe.”


Die menigte mense wat rondom Jesus was, noop Hom om privaatheid op te soek. Heel moontlik het baie van die mense wat na Jesus se Bergpreek geluister het, Hom steeds gevolg. Sy onlangse genesingswonders het nóg nuuskieriges gelok en waarskynlik, steeds wou waarneem waartoe nóg, Hy in staat is. Hoekom wil Jesus padgee? Hy het nie ‘n skare mense nodig om Sy doel op aarde te bereik of om aandag te trek nie. Jesus werk met individue, uitgeworpenes (melaatse), slawe van die hooggeplaastes. Die Skepper van álles word in nederigheid “Seun van die mens” wat dikwels harde klippe as kopkussings moes gebruik!


Wanneer Jesus op die punt is om “na die oorkant” van die See van Galilea te vaar, kom ‘n skrifgeleerde en verklaar vroom, sy bereidwilligheid dat hy “Jesus sal volg waar Hy ook al gaan.” Jesus se antwoord het hom seker soos ‘n beker koue water in die gesig getref toe Jesus sê dat dit met “die Seun van die mens” moeiliker gesteld is as met die diere van die veld en die voëls van die lug wat skuilplekke het, maar Hy nie eers ’n slaapplek nie. Dus, wie Hom wil volg, sal dieselfde ontberings moet dra. Hy sal ’n vreemdeling moet word “in die wêreld, wat hier geen vaste verblyfplek het nie, maar op soek is na die toekomstige” (Heb. 13:14).


Hoe volg ‘n mens vir Jesus? Verstaan ons mooi wat dit beteken om ’n Christen te wees? Begryp ons hoe radikaal die eis van Jesus se koningskap oor ons lewens is? Besef ons ooit dat Christenskap nié ’n soort poort is na ’n wonderlike wêreld waarin alles goed sal gaan en al ons probleme op ’n end is nie? Om Jesus te volg moet jy luister na ‘n innerlike roepstem wat jy in jou hart hoor. Nie almal hoor dit nie, maar “net hulle wat na Jesus toe getrek word; elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het,” net hulle in wie se harte God werk, hulle wat Sy stem hoor.


God buig neer na die mens om hom te red. Dit is Hy wat uit liefde vir die wêreld sy Seun gestuur het (Joh. 3:16). Hy beweeg ook die hart van die mens, alle mense, om die redding aan te neem deur die mens na “Jesus toe te trek.” Dit gaan hier om die werking van die Heilige Gees in elke mens se hart. Ongelukkig neem almal dit nie aan nie. Jesus gee die versekering dat Hy elkeen wat deur die Vader aan Hom gegee of na Hom toe getrek word, in die laaste dag sal laat opstaan uit die dood (Joh. 6:44b). Daaroor mag by ons as gelowiges in Christus, geen twyfel bestaan nie.


God het Jesus as ons besondere Leermeester na ons gestuur om ons te onderrig in die weg van verlossing, sodat van die gelowiges gesê kan word dat hulle deur God geleer is. Hierdie goddelike onderrig het die uitwerking op dié wat die “Vader na Jesus toe trek”, dat hulle gehoor gee en gewillig is om te leer; hulle ontvang die Woord met ’n gelowige hart en onderwerp hulle aan die onderrig in die weg tot redding. Hulle kom dan na Jesus toe, dit wil sê, hulle neem in geloof hulle toevlug na Hom, en volg Hom!


Wie is hulle? Hulle is die mense wat hulle deur Jesus laat leer. Hy is die enigste Een wat die Vader gesien het en dus eerstehands weet wat die Vader sê en leer. Daarom is daar geen twyfel dat Hy inderdaad uit die hemel kom. Die mense wat hulle dus deur Jesus laat leer, kan weet dat hulle deur God na Hom “getrek” is.


Dit is steeds God se wil dat ons die ewige lewe sal hê. Die keuse bly egter by elke mens of hy/sy Jesus wil volg. As ons vir altyd wil lewe, moet ons in Jesus glo en hier op aarde reeds lewe volgens die riglyne wat Hy stel en wat in Sy Woord uitgestippel word. “Ek is die brood wat uit die hemel gekom het” sê Jesus (Joh. 6:41b). Hy verseker ons dat Hy die brood van die lewe is, wie in Hom glo, het die ewige lewe (Joh. 6:47-48). Watter soort brood is ek en jy – standaard, rog, skimmel, volgraan, taai korsie, droog of gerooster?”


“Die ganse hemel wag om dié mense te help wat die wil van God ontdek en dit doen”

(Robert Ashcroft).


Gebed: Hemel Vader, daar kom tye op my pelgrimspad van die lewe, wanneer ek oorweldig word deur die gedagte aan die verantwoordelikheid van Christen-wees. In daardie oomblikke voel ek heeltemal onbekwaam vir die pligte wat Christenskap op my lê. Daarom kom stel ek my lewe opnuut oop vir die invloed van U Gees. Maak my sensitief vir die influisterende stem van Hom sodat ek sal hoor wanneer Hy U wil, aan my bekend maak, vir my die regte koers aandui en my bekwaam maak om U wil uit te voer. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page