top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


AFSLUITING VAN DIE BERGREDE – EGTHEID VAN DISSIPELSKAP IS OM DIE WOORDE VAN JESUS TE GEHOORSAAM EN TE DOEN! (EERSTE VERMANING.)


TWEE PAAIE (5) – SPAN JOU IN OP DIE SMAL PAD WANT DIS STEIL, OF …!

(Luk. 13:24)


Matt. 7:13-14 – “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.”


Vergelyk ook Luk 13:24 – “Here, is dié wat gered word maar min?” Jesus antwoord: “Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker Ek julle, sal probeer om in te gaan maar sal dit nie regkry nie.”


Ons het gister asem geskep nadat ons ongeveer die helfte van die steil opdraande op die “smal pad” gevorder het. Daar het ons eers “boeke gevat” en hierdie waarheid in Romeine 4:5 ontdek: “Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof.” Dankie Jesus dat ons deur U verdienste, nou na God toe kan gaan op grond van ons geloof. Hierdie waarheid in U Woord is die basis van ons lof, die basis van ons kindskap, die basis van ons gebed en die basis van ons gemeenskap met God. Ons kan vandag die steil opdraande verder uit beur met die wete dat ons vir God aanneemlik is.


Uiteindelik bo, ek het die opdraande saam met Jesus as my Leidsman, pak gegee! Hier is nog ‘n kennisgewing: SOLA GRATIA – DEUR GENADE ALLEEN. “Jy het nie enige rede om op jouself trots te wees nie. Jy is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie; dit is ‘n gawe van God. God het jou gemaak wat jy nou is: in Christus Jesus het Hy jou geskep om jou lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy jou bestem het” (Ef. 2:8-10). Soos ‘n pottebakker het God mense wat tot geloof gekom het, verander in ‘n eenheidsband met Christus Jesus sodat ons “goeie dade waarvoor Hy ons bestem het”, kan doen. Dit is God se handewerk, as gevolg van die gawe van God, is ons deur genade gered, sodat ons kan glo.


Dit is duidelik dat op hierdie “smal pad”, nie met menslike maatstawwe gemeet word wat net die uiterlike raaksien nie, maar gemeet word met God se maatstaf: Hy wat diep in ons harte inkyk; Hy wat selfs sien wat ons vir onsself wegsteek; Hy wat sien op watter verkeerde weë ons voete hulle bevind – weë wat ‘n “spoor van verwoesting en ellende agterlaat” (Rom. 3:16). Ons moet gereeld kyk na die pad waarop ons is. Is dit waar God wil hê ons moet wees? Moet ons nie dalk ’n paar aanpassings maak om weer op koers te kom nie, rigtingaanpassing sodat jy seker kan wees jy kom eendag by die regte eindbestemming aan?


Daar is diegene wat glo dat die mens se “nou poort” aan die einde van hul lewe kom en ook net indien hulle die “smal pad” geloop het. Dit is dán die poort na die hemel toe eers die dag van afsterwe. Jesus se uitspraak is teenstrydig met hierdie lering: “Gaan deur die nou poort in … die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.” Die “nou poort” is dus die begin van die roete wat na die “smal pad” lei, en beslis nie eers aan die einde van ‘n gelowige, se lewe nie.


Indien ons nie kans het om op hierdie smal pad te loop nie, sal ons nie kans kry om ‘n gelowige in Jesus Christus te wees nie en dan dalk gedink het dat goeie werke, sonder geloof, ons toegelaat het om deur die “nou poort” te gaan. (Nét ons geloof in Jesus Christus, die Enigste Weg en die Waarheid en die Lewe (Joh. 14:6), bepaal ons eindbestemming na die hemel, en nie werke of goeie dade nie.)


“Dit sukkel maar om op die nou paadjie te bly. ‘n Mens het moed en uithouvermoë nodig om dag vir dag onverskrokke daarop te stap. Daar is egter niks meer helend vir die mens se siel, gees en liggaam, as om in hierdie kringloop van heerlikheid met God te verkeer nie”

(Dr. PD le Roux).


Gebed: Dankie Here vir ‘n keuse van dissipelskap vir U. Help my om met oorgawe te kies want Here, om net saam met U te loop en te eet is nog nie om U te kies nie. Ek is so geneig om my hart en lewe te vul met vlak, stoflike wêreldsdinge in my soektog na geluk en gemak. Ek wil só graag aanvaar en waardeer word deur die “mense” dat ek vergeet dat dit gevind kan word in U genade. My liefde vir die wêreld is op voorwaarde dat dit wederliefde moet wees terwyl U liefde onvoorwaardelik is. Dankie Here dat U Here is ten spyte van ... Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page