top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK : DIE BERGREDE – DIE GESEËNDES!

(Matt. 5-7)


VYFDE SALIGSPREKING (2) : BARMHARTIGHEID SEËVIER OOR DIE WET!


Matt. 5:7 – “Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.”


Vergelyk ook Jak. 2:12-13 – “Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.”


Het julle ook al die versugting gehoor: “Ek wens ek was ‘n miljoenêr, dan kon ek sóveel mense help wat swaarkry.” Wel, daar is baie maniere om ’n verskil aan ander se omstandighede te maak: “Ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid” (1 Joh. 3:18). ’n Mens het nie altyd geld nodig om iemand se omstandighede te verander nie. Opregte belangstelling en vyf minute van jou tyd, doen soms meer goed as die uitdeel van geld. Petrus het byvoorbeeld vir die gestremde man wat elke dag deur sy familie by die tempelpoort neergesit is om by die tempelgangers te bedel, gesê: “Geld het ek nie; maar wat ek het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop! (Hand. 3:6). Daardie man wat van geboorte af lam was, het by die Mooipoort-ingang van die tempel meer gekry as wat hy ooit voor gevra het, hy het Jesus gekry!


Dit bring ons by Jakobus, die broer van Jesus, wat geargumenteer het dat geloof en doen bymekaar moet uitkom. Hy sluit by Matteus aan en bevestig eintlik dat “praat en dan optree” (doen), ‘n samevatting is van ons optrede teenoor God en ons naaste. Liefde word met ander woorde, onder andere in barmhartigheid geopenbaar. Hy is duidelik daaroor dat God se oordeel genadeloos is oor wie nie deernis betoon nie: “Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie,” maar dan voltooi hy dit met ‘n belofte dat “barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.”


Ons kan die wet nie volkome en in alle opsigte uitvoer nie. Maar ons kán barmhartigheid betoon. Wie werklik sy naaste liefhet soos homself, doen inderdaad die goeie teenoor hulle wat oor jou pad kom, nie net aan dié wie jy graag as jou naaste beskou nie. Teenoor so ’n barmhartige mens tree God self ook met barmhartigheid op, selfs in die eindoordeel. “Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het , of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor. 5:10).


Die funksie van die wet is deur Jesus opnuut geïnterpreteer. Ons sou in die oordeel van God veroordeel moes word maar deur die genade van God het Christus die essensie van die wil van God daarin gesoek en dit self vervul, terwyl Hy ook die oortredinge van ons op Hom geneem het in Sy kruisdood. Wie Christus se verdienste aanvaar, ondervind die wet nie meer as ’n oormagtige vyand of neerdrukkend of selfs beperkend nie, maar as die wegwyser, die padkaart wat ons help om die lewe met vreugde te kan geniet. Dit word dan “die wet wat vry maak,” vir ’n bevryde lewe.


Die storie word vertel van ‘n man wat een nag haastig op pad huis toe was en die spoedgrens oorskry het en deur ‘n verkeersman voorgekeer is. Terwyl hy sy venster afdraai en nog dink aan ‘n verskoning, het die verkeersman niks gesê nie, net sy flitslig in sy gesig en daarna in sy vrou wat sewe maande swanger was, se gesig geskyn. Daarna het hy die lig op die drie kinders wat op die agterste sitplek geslaap het, gedraai en gesê: “Jy kan nie ‘n boete bekostig nie. Bestuur versigtiger en hou binne die spoedgrens, jy het waardevolle bagasie in die motor!” Al wat die man kon uitkry was: “Seën vir jou!” Soms triomfeer barmhartigheid oor die wet. Só is dit vir sondaars wat na Jesus roep om hulp en verlossing.


Dade bewys nie net deernis nie maar ook geloof. Watter voordeel kan dit inhou? Het dit enige waarde? Kan dit enigiets goeds bewerk vir so iemand? Dit help nie om vir iemand te sê “mag dit met jou goed gaan; gaan trek jou warm aan en eet genoeg” (Jak. 2:16-17), en dan te gaan bid: “Gee ons vandag ons dag se brood,” nie. Die probleem kan nie as opgelos beskou word nie! Daar is nog niks aan die behoeftige se probleem gedoen nie! Die mooi geloofswoorde verander niks aan sy behoeftes nie. Geloof wat nie begelei word deur ’n lewensbeweging tot die goeie daad nie, “is sonder meer dood” (Jak. 2:17).


“Die eenvoudigste goeie daad is beter as die edelste goeie voorneme” (Marthe Barmenthlo).


Gebed: Here, barmhartigheid is so ’n magtige element in U huishouding dat dit selfs “die oordeel” te bowe kom en daaroor “triomfeer.” Skep asseblief vir my daardie gesindheid om nie onbarmhartig te wees of selfs om kwetsend en vernederend ander te behandel nie, selfs nie eers die verkeersman nie. Betoon my dieselfde barmhartigheid wat U aan die moordenaar langs U aan die kruis betoon het en skenk ons die krag om dieselfde barmhartigheidstaal te “praat en op te tree, in opregtheid.” Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page