top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE VOORBEELD VAN CHRISTUS (3) – DIE WOORD VAN GOD LEEF!


Rom. 15:4 – “Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.”


Vergelyk ook Rom. 10:14-15 – “Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: ‘Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.’ ”


Paulus wys die gemeente in Rome daarop dat die Skrif gegee is nie soseer as net ‘n kennis-mededeling nie, maar dat dit ‘n lewensboek is wat hulle sal bemoedig en hoop opwek om die swakhede van ander in die gemeente te dra. En dit is natuurlik vandag nog steeds van toepassing vir elke gelowige. Alles in die Skrif is opgeteken om ons te leer. Die doel van hierdie lering is deel daarvan dat ons “deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.”


Dwight Moody, bekende Amerikaanse evangelis van die 19de eeu, het by geleentheid verklaar dat hy gebid het om geloof te ontvang en dat hy een of ander geestelike ervaring verwag het wat uit die hemel op hom sal neerdaal, maar geloof het nie gekom nie. Toe het hy in Romeine gelees dat geloof deur die gehoor kom en die gehoor deur die Woord van God (Rom. 10:14-15). Hy verklaar gevolglik: “Ek het my Bybel intens begin bestudeer en my geloof het begin groei!”


Dit kan ook nooit anders nie! Geloof is onmoontlik sonder die Bybel – ‘n mens kan nie sonder die Bybel ‘n Christen word nie. Jy kan ook nie geestelik groei sonder die Bybel nie – “Soos pasgebore kindertjie smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry” (1 Pet. 2:2). “Die hele Skrif is deur God geïnspireer” is sewe woordjies wat seker die belangrikste woorde is wat die grondslag vorm van alles wat ons glo én van ons hele geloofslewe. Daar is geen ander redmiddel waardeur sondaars uit hulle ellende verlos kan word nie, net die Bybel kan jou “die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim. 3:15).


Vir ‘n groot getal mense is Bybelstudie ‘n ondraaglike las. Hulle beskou die Bybel as outyds en uit pas met die moderne lewe, oninteressant en geheel en al uit voeling met wat hulle beskou as die realiteite van hierdie moderne eeu waarin ons leef. Ons moet erken, die Bybel is nou wel nie ‘n boek met kitsoplossings vir elke probleem nie, maar Jesus leer ons dat die versoekings van die duiwel net oorwin kan word deur die swaard van die Woord (Luk. 4:1-13). Na die mate wat ons hierdie Woord in ons harte bêre, kan ons oorwinnend leef.


Arthur Pierson vertel van ‘n jongman wat met afgryse vervul was toe hy hoor sy skatryk oom het net die Bybel vir hom nagelaat. Die testament het gelui: “Ek laat aan my nefie ‘n eksemplaar van God se Woord want ek vertrou hy sal daagliks daaruit lees en in die bladsye ware rykdom vind.” Die begunstigde het met minagting die Bybel in ‘n tas gegooi. Jare daarna is hy een dag só deur probleme oorweldig dat hy die Bybel uit die tas gehaal het om troos te soek. Tussen die bladsye daarvan het hy aandelesertifikate gevind wat derduisende dollars werd was. Behalwe vir die materiële waarde het hy ook onskatbare rykdomme van Christus gevind: daardie Bybel het hom na sy Verlosser gelei!


Wie die Here waarlik liefhet en verlang om in die geloof te groei, wie daarna verlang om “deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif gee en vol hoop kan wees”, sal op sy of haar dagprogram ‘n ereplek aan die Skrif en die bestudering daarvan gee. Daar is niks belangriker wat ons kan doen as om ons afsprake met God by sy Woord getrou te hou nie. Niks sal vir ons tot groter seën wees nie. Ons leer onsself ken want “die Woord van God is lewend en kragtig, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart” (Heb. 4:12).


“Die Woord van God lewe. Dit praat met my in elke nuwe lewensituasie. Dit het hande, want dit gryp my vas. Dit het voete, want dit haal my in wanneer ek probeer wegkom van wat dit sê” (Martin Luther).


Gebed: Here, U Woord kom praat diep met my wanneer ek in sonde rond beweeg. Wanneer ek verkeerde gedagtes dink en my besig hou met verkeerde dinge, dring die woorde van U Woord diep in my hart in. Dit verwyder die maskers en diepste sonde motiewe sodat ek nakend voor U kom staan. Dit is met ‘n pynlike ervaring, met groot wonde en seerkry wat ek voor U kom staan. Dankie dat die vlam van hoop helder in my brand, ongeag my uiterlike omstandighede; dat ek met groot sekerheid kan staatmaak op U liefde want ek kan peil trek op elke belofte in U Woord. Dankie Jesus dat U medelye met al my swakhede het, my wonde verbind en my elke keer tot God se genadetroon dra. Amen.
Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page