top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!


JESUS SE PAD NA GLORIE (7) – ’N HARTELOSE AANMERKING!

(Vergelyk ook Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9)


Joh. 12:4-8 – “Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: ’Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?’ Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer nie, maar omdat hy ‘n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: ‘Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir My begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”


Vergelyk ook Ps. 23:5 – “U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.” (1953 vertaling).


Maria het haar lofwaardige daad aan Jesus klaar verrig. Jesus se liefde en omgee, het haar spontaan laat reageer en haar optrede om Jesus se voete te salf, was as gevolg van dit wat sy in Jesus ontdek het. Die nardus se soete geur vul nou die vertrek terwyl die gebreekte fles eenkant bly lê. Skielik word die heilige oomblikke geskend deur Judas se uitroep van verontwaardiging: “Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?” Johannes reken ons moet ons nie veel aan Judas steur nie want sy hartelose en vroom aanmerking was “nie omdat hy hom oor die armes bekommer nie, maar omdat hy ‘n dief was,” en ons weet ook dat hy later Jesus sou verraai. Die reaksie van dankbaarheid en oorvloedige oorgawe van Maria, kontrasteer met die bittere naywer en venyn van Judas (natuurlik met die mooiste pretensies - die geld moet vir die armes gaan.)


Maria was impulsief, maar sy kón nie anders nie. Sy is so oorstelp deur haar dankbaarheid teenoor, en liefde vir Jesus, dat sy haarself volledig gee want dít was die kosbaarste besitting wat sy gehad het. Sy ag haarself nie werd om die kop van Jesus te salf nie, maar sy voete wat eintlik die werk van slawe was. Dit was ‘n skande vir ‘n vrou om haar hare in die openbaar los te maak, want dit is geassosieer met straatvroue, maar sy gee nie om nie, sy buig voor Jesus op haar knieë en droog sy voete daarmee af. Sy verneder haarself in die openbaar en die mense kan maar sê wat hulle wil, sy is bereid om haarself as lewende offer vir Jesus te gee!


Daar is baie Marias in vandag se kerke: Wel ‘n bietjie impulsief maar bereid om alles op te offer – hulle vrye tyd, hulle swaarverdiende geld, hulle kragte. Geen opoffering is vir hulle te groot nie! Hulle is bereid om hulle self te verneder, die minste te wees, onvoorwaardelik liefde te bewys, die ander wang te draai en die ekstra kilometer te loop – sout en lig vir die aarde (Matt. 5), want hulle reageer uit barmhartigheid en betoon hulle dankbaarheid teenoor Jesus, wat die lydenspad namens hulle geloop het!


Dan is daar die Judasse ook wat graag meer resultate wou sien – een fles nardusolie ruik wel lekker vir een dag as dit so uitgemors word, maar hoeveel armes kon daarmee gevoed word? Judas is meer bekommerd oor die armes as oor die Seun van God wat Sy lydensweg binnegaan! Sy omgee vir armes is sielloos, selfgerig en met bymotiewe gevul, want sy hart kleef aan ‘n alternatiewe god van geld en besittings. Judas protesteer oor “drie honderd silwermuntstukke” in die vorm van nardusolie, wat op die voete van Jesus “vermors” is, maar binne enkele dae sou Hy Jesus verkoop vir slegs “dertig silwermuntstukke.” Die verskil is: Jesus is die rede vir die lewe, Hy is die rede waarom dit sinvol is om te leef, Hy is die Opstanding en die Lewe (Joh. 11:25). Indien jy dit nie besef het nie, Judas, het jou geestelike blindheid en mammon se “stem” toegelaat dat jy gaan sterf sonder om Jesus ooit weer te sien!


Dit gaan egter nie oor Maria of Judas nie, Dit gaan oor Jesus! Anders as daardie dag, kén ons mos die volle verhaal. Dit raak elke gelowige in Jesus Christus persoonlik: Toe ons gedoop is, het daar ‘n paar druppels water op jou en my kop gedrup. Dit was God se manier om ons as Sy eregaste te salf; Maria het haar kosbare fles met nardus gebreek om Hom vir ‘n paar minute te seën, Jesus het Sy liggaam gegee om vir ons gebreek te word sodat ons vir ewig geseënd kan wees; Hy het nie ‘n albastefles gebreek en jou en my met nardusolie gesalf nie – nee, Hy het Sy liggaam gebreek en ons met Sy bloed gesalf! Jesus se liefde is allesomvattend en allesdeurdringend (ver, wyd, hoog en diep). Hy was ons skoon deur Sy bloed sodat ons by God se feesmaal kan aansit as eregaste! Waar daar in ons lewe die reuk van die dood was bring Hy die geur van die lewe!


“Ek het baie dinge in my hande vasgehou, maar ek het hulle almal verloor; maar wat ek ook al in die hande van Jesus geplaas het, besit ek nog” (Martin Luther).


Gebed: Jesus, dankie dat U my so lief het dat U as Prins, die hemel prysgegee het en aarde toe gekom het as Kind van die krip. Dankie dat U mens kom word het soos ek, sodat U my beter kan begryp. Here, U liefde slaan my asem weg. Dit is só oorweldigend, ek kán dit nie verstaan of verdien nie, maar ek gryp dit met albei hande aan. Here, ek wil naby U wees, só naby dat ek U kan hoor selfs wanneer U fluister. Laat my U geur aan ander oordra in ‘n wêreld waar U my geplaas het. Ek bid dat elke mens nie net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander (Fil.2:4), want wanneer U ons diepste emosies en nood raaksien en aanspreek, kan ons nooit weer dieselfde wees nie. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page