top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


Afsetsel van Jesus se hand waar Hy volgens oorlewering teen die muur geleun het op die Via Dolorosa

JESUS WORD GEKRUISIG (5) – DIE VIA DOLOROSA! (4)

(Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luk. 23:26-43)


Joh. 19:17 – “Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreeus Golgota.”


Vergelyk ook Mark. 15:21 – “Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad af gekom het ... ”


Die Prins van die hemel wat kom mens word het op aarde, se menslike kragte is op breekpunt. Hy volg steeds die Romeinse offisier op pad na Golgota, die plek van veroordeling. Die laaste groep mense wat moontlik deel was van die “begrafnisstoet”, is Jesus se vriende, mense wat waarlik omgee en simpatie het met Jesus se lyding en spot. Sy moeder dink dalk terug aan Simeon se profetiese woorde in die tempel kort na Jesus se geboorte: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ’n val en opstanding van baie in Israel en tot ’n teken wat weerspreek sal word ... En wat jou betref, ’n swaard sal deur jou siel gaan” (Luk. 2:34-35). Johannes is ook daar en onthou dalk Jesus se profetiese woorde oor Sy eie dood toe hy en Jakobus eendag vir Jesus gevra het om die twee ereposisies aan weerskante van Jesus in Sy koninkryk te beklee. Hy het hulle toe geantwoord: “Julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die lydensbeker drink wat Ek drink ...” (Mark 10:37-38). Hy twyfel dat hulle vandag die twee “ereposisies” sou inneem wat deur die twee misdadigers ingeneem gaan word?


Jesus wat met een woord ‘n storm op die see kon stilmaak, is volkome mens wanneer Hy onder die gewig van Sy kruis struikel. “Die soldate het Simon van Sirene, wat van buite die stad af gekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra.” Hy was heel moontlik daar vir die paasfees en het die raserige skare gesien, nuuskierig nadergestaan en nou word hy beveel om Jesus se las te help dra. Simon van Sirene se lewe verander vir ewig want niemand se lewe bly onveranderd, wanneer jy ‘n ontmoeting het met Christus nie: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Neem My juk op jou en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus kry vir jou gemoed. My juk is sag en my las is lig” (Matt. 12:28-29).


Volgens oorlewering, (word nie gereflekteer in die Bybel nie), het Sy moeder, Maria, vir Jesus op die roete ontmoet en sy het flou geword; ‘n Romeinse vrou, Bernice, het Jesus se gesig afgevee toe Hy by haar huis verby gegaan het. Later het sy die afdruk van Jesus se gesig op die doek wat sy gebruik het, gevind. Sy is tot “Die heilige Veronica” verklaar; op die Via Dolorosa roete is ook ‘n anekdote waar ’n verweerde klip ingemessel is met ’n donker afdruk van Jesus se hand toe Hy teen die muur aangeleun het.


Jesus het aarde toe gekom om mens te word, maar Hy het ook God gebly! Hy moes só die lydingspad van God as mens stap sodat Hy volkome medelye met ons in ons menslike swakheid kan hê. Elke keer wanneer ons struikel op ons daaglikse “via dolorosa”, bevestig Jesus wéér dat Hy die pad van menslike lyding vooruit geloop het. Hy was reeds daar, sodat Hy vir ons, genade na liggaam en gees kan gee om vandag ons kruis te kan dra. Hy het geweet dat ons in ons mensheid nie alleen ons “via dolorosa” sal kan loop nie, of ons kruis sal kan dra nie, daarom gee Hy ons die Heilige Gees, wat by ons en in ons, kom woon het om juis die krag van God in ons te ontsluit en ons in staat te stel om ons kruis te dra.


“Terwyl ons dan nou ‘n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word” (Heb. 4:14-16). Jesus verstaan presies wat ek en jy beleef. Hy was hier en weet hoe dit voel om nie meer verder te kan gaan nie, daarom rig die Hebreërskrywer die uitnodiging aan ons om vas te hou aan die geloof wat ons bely in Jesus Christus, sodat ons uit Sy krag, deur die Gees kan verder gaan. Dit is elkeen se eie keuse wat hy/sy daarmee doen.


“Jesus het nie gekom om ons leed weg te neem of om ons leed te verklaar nie. Hy vul net ons lewe én ons leed met Sy teenwoordigheid” (Paul Claudel).


Gebed: Dankie Here dat U groter is as enige probleem wat ek kan ervaar. U wéét van elke keer wanneer dit voel of die lewe vir my ondraaglik raak, maar dankie dat ek nogtans my probleme met U mag deel. Saam met Paulus wil ek bely: “In alles word ek verdruk, maar ek is nie terneergedruk nie; ek oor raad verleë, maar nie radeloos nie” (2 Kor. 4:8). Maak my sensitief om te luister na die influistering van U Gees. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page