top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS VOOR PILATUS (4) – DIE REGTE KEUSE!

(Matt. 27:15-23; Mark. 15:6-14; Luk. 23:17-23)


Joh. 18:38-40 – “Wat is waarheid?’ sê Pilatus toe vir Hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: ‘Ek vind geen skuld in hom nie. ‘Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?’ Hulle skreeu toe terug: ‘Nie vir Hom nie, maar vir Barabbas!’ En Barabbas was ‘n rower.”


Vergelyk ook Deut. 30:19 – “Ek het die lewe en die dood aan jou voorgehou, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe.”


Pilatus is ongeneë om die gesprek met Jesus oor die koningskap of die waarheidsvraag voort te sit, maar van een ding is hy oortuig: Jesus is onskuldig. Ongelukkig was Pilatus nie iemand wat beginselvas was nie, hy glo een ding maar doen ‘n ander. Hy gaan buitentoe en verklaar dit in ondubbelsinnige taal. Daar bestaan geen grond vir ’n aanklag teen Jesus nie maar omdat hy bang is vir sy onderdane, ontbreek dit aan die moed van sy oortuiging. Moontlik vrees hy ’n oproer onder die Jode of selfs dat hulle ’n klag teen hom by die keiser sou kon aanhangig maak.


Pilatus waag dit nie om Jesus vry te laat nie. Hy lê die beslissing in die hande van die Jode en daardeur verloor hy beheer oor die verdere verloop van gebeurtenisse. Deur ’n gebruik wat ’n vaste gewoonte geword het, naamlik dat ’n gevangene by die feesgeleentheid losgelaat word, wou Pilatus Jesus probeer loslaat en tegelyk aan die volk ’n guns bewys, maar hy het hom vergis. Hy vra of hy die onskuldige “koning van die Jode” moet loslaat. Deur hierdie benaming wou hy die Jode probeer simpatiek stem teenoor Jesus, maar hy bereik inderdaad die teenoorgestelde.


Die haat van die Jode teen Jesus kom tot uiting in hulle geskreeu. Die owerpriesters het die volk aangespoor om Barabbas bo Jesus te kies (Matt. 27:20), nie omdat hulle van hom gehou het nie, eerder hoeveel hulle Jesus gehaat het! Die Jode kies die rower bo die goeie Herder: “Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, is ‘n dief en ‘n rower” (Joh. 10:1).


Pilatus stel hulle teenoor mekaar – Jesus Christus teenoor Jesus Barabbas (Matt. 27:17b) – Die volk moet kies tussen Jesus Christus, Seun van dié Vader teenoor Jesus Barabbas, seun van ‘n vader. Ons staan elke dag voor keuses: God of sonde; Jesus of Barabbas? Ewige lewe of ewige dood, “die seën of die straf”? Jesus is die lewe! (Joh. 14:6) Die grootste geluk op aarde word gevind in die nuwe lewe wat ons in oorvloed ontvang van Jesus: “Jesus Christus het gekom sodat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed” (Joh 10:10). Jesus het na ons toe gekom nie net om ons te vertel van die lewe hierna nie, maar om nou en hier vir ons die ewige lewe te skenk. Hy het dit moontlik gemaak dat ons waarlik kan lewe: “Wie die Seun (Jesus) het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie (Barabbas), het ook nie die lewe nie” (1 Joh. 5:12).


“Ons mag vry wees om te kies, maar ons is nie vry om die gevolge van ons keuses te kies nie” (Selwyn Hughes).


Gebed: Dankie genadige Vader, dat U dit moontlik gemaak het dat ek onwrikbaar die lewe in Jesus Christus kon kies. Ek kniel in nederigheid voor U Here Jesus, dankie dat U nie net alleen die wêreld verlos het nie, maar ook vir my. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page