top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE WÊRELD SAL JULLE HAAT (3) – GEEN VERSKONING!


Joh. 15:22-25 – “As Ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie My haat, haat ook my Vader. As Ek nie by hulle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie; maar nou sien hulle dit, en tog haat hulle My en my Vader. Maar die woorde wat in die Skrif geskrywe staan, moet vervul word: ‘Hulle het My sonder rede gehaat” (Ps 35:19; 69:5).


Vergelyk ook Joh 1:11 – “Hy het na Sy eiendom toe gekom, en tog het Sy eie mense Hom nie aangeneem nie.”


Jesus het die Jode van hulle sonde bewus kom maak en daarom het hulle Hom verwerp. Die verwerping van Jesus deur die Jode, (die wêreld), het tot uiters ernstige gevolge gelei. Hulle is as mense nie sonder sonde nie en het van die sonde probeer vrykom deur die onderhouding van die wet, maar dit is egter nie moontlik om op daardie manier verlos te word nie. As hulle in daardie toestand met rus gelaat was, sou hulle vir die sonde die verontskuldiging kon aanvoer dat hulle nie beter geweet het nie. Maar noudat Jesus na Sy eie mense gekom het en hulle Hom nie aangeneem het nie (1:11), het hulle geen verskoning nie. Al gee hulle voor dat hulle God, die Vader, dien, beteken hulle verwerping van Jesus, in werklikheid, haat teen die Vader.


Jesus het selfs tekens gedoen om onomwonde te wys dat Hy van God af kom en Sy woorde was soos niemand anders uitgespreek het nie (7:46). Sy woorde en werke het gedien om Hom bekend te stel as die Seun van God, die Messias, en dié wat die woorde nie kon glo nie, moes ten minste geglo het toe hulle die werke sien (12:37; 14:11). Selfs wat hulle met die oë sien, glo hulle nie. Hulle volhard in die haat teen Jesus en begryp nie dat dit ook haat teen God beteken nie omdat die Vader en die Seun innig verenig is (10:30). Die Jode kon dus nie hulleself verontskuldig vir hulle ongeloof, deur voor te gee hulle nie geweet het nie. Maar al is hulle ten volle verantwoordelik vir hulle optrede teen Jesus, kon Jesus sê dat “hulle Hom sonder rede gehaat het” want God is volgens die Skrif, besig om Sy heilsplan ten uitvoer te bring.


Dit is vandag steeds die maklikste rede om te gee wanneer dinge verkeerd loop in ons lewe: “Ek het nie geweet nie!” Daar is ook vandag steeds mense wat Jesus nie wíl herken nie, mense wat eerder met Jesus wil onderhandel, mense met hulle eie wysheid, insigte en wil. Mense wat nie wil glo dat “Hy na Sy eiendom toe gekom het en Sy eie mense Hom steeds nie wil aanneem nie.” Deur die koms van die Woord besoek God die wêreldsmensheid om aan ons die verligting van kennis van saligheid te bring, maar talle weier om die Woord te ontvang. Hulle besluit anders. Ons kan nie sê ons het nie geweet nie, God eis van gewoonte-blameerders aanspreeklikheid!


Om Jesus na te volg verg opoffering, dienslewering en volharding. Om ‘n Christusvolgeling te wees is ‘n duur storie. Ons raak maklik meegevoer deur lofprysing en sang en selfs ‘n “mooi” preek en neig dan tot oorgawe – “Ja Here, van nou af gaan ek enduit agter U aan loop en saam met U beweeg” – net om later uit te vind dit is moeilik om jouself prys te gee of soos Jesus, jou kruis op te neem. Om jou kruis op te neem is nie ‘n eenmalige heldedaad nie, dit is ‘n jare lange volgehoue doen van dade, liefde en opoffering wat dikwels heel onsmaaklik is – mens word inderdaad hemelse sout vir ‘n smaaklose wêreld! Gelukkig weet ons dat wanneer ons wys ons staan in Sy wingerd, is die oes groot.


“Dit is maklik om eenmalig as bewonderaar waagmoedig agter Jesus aan te loop. Om Hom elke dag as Sy dissipel op droë grond te volg, is ‘n ander storie” (Oswald Chambers).


Gebed: Here, dit is U wil dat ek nie U liefdeshart moet verwerp nie. Dit is só maklik om op twee gedagtes te hink veral wanneer donker tye van die lewe plaasvind. Dankie dat ek egter dan in U teenwoordigheid vrede vind, selfs al maak dinge nie altyd sin nie. Daarom bid ek vir hulle wie U steeds verwerp, dat U in dáárdie harte sal werk sodat hulle U sal opsoek en dien omdat U God is. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page