top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


‘n Tablet ter voorstelling van Jesus en die dissipels se vertrek vanaf die Bovertrek na Getsemane

DIE HEILIGE GEES SAL BY JULLE BLY (5) – TOTALE OORWINNING!


Joh. 14:30-31 – “Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld, die Satan, is aan die kom. Hy het geen mag oor My nie, maar die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader My beveel het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan.”


Vergelyk ook Rom. 8:37-39 – “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”


Jesus wil verseker dat die dissipels in die toekoms standvastig sal bly in die geloof: “Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat Ek is wat Ek is” (Joh. 13:19). Hulle het vroeg reeds begin glo: “Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana gedoen. Hy het daardeur sy mag laat blyk. En sy dissipels het tot geloof in Hom gekom” (Joh. 2:11), maar daar sal binnekort dinge gebeur wat hulle geloof werklik sal beproef. Die kruis was die finale stryd teen die “owerste van die wêreld”, maar Jesus was nie bang daarvoor nie, want Hy het geweet dat satan geen mag oor Hom het nie. Jesus het die kruis en Sy dood vrywillig tegemoet gegaan, nie as ‘n verslaande nie, maar as oorwinnaar.


Kort tevore het Jesus die dissipels opgeroep om hulle liefde vir Hom te bewys deur aan Sy opdragte uitvoering te gee. Nou verklaar Hy dat Hy die lyding en dood tegemoetgaan as ’n daad van gehoorsaamheid aan die opdrag van die Vader, en dus ook as ’n bewys van sy liefde vir die Vader. Die kruisiging beteken nie dat die owerste van die wêreld die oorhand gekry het oor die Seun van God nie, maar dit is ’n bewys, ’n teken, vir die hele wêreld om Jesus se onbetwisbare liefde vir God te sien! Dit bevestig dat wat die Seun daar aan die kruis gedoen het, die uitvoering is van die wil van die Vader. Hoe vreemd dit ook al klink, was die wil van die Vader die openbaring van Sy liefde vir die wêreld: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het ... (Joh. 3:16).


Ná hierdie woorde staan hulle op om die tafel in die bovertrek te verlaat. Aangesien die gesprek daarna nog voortgaan, was dit waarskynlik terwyl Jesus en die dissipels langsaam op pad was na die Tuin van Getsemane, en so in die loop sou Jesus die gesprek voortgesit het.


Een van die tragedies in die wêreld is dat mense geneig is om aan satan meer krediet te gee as wat hom toekom. Nêrens in die Bybel word ons gelowiges banggemaak met die duiwel nie, net gemaan om waaksaam te wees. Die duiwel is ‘n werklikheid en hy is gevaarlik maar hy weet dat sy tyd min is: “Hy kom met groot woede en met die wete dat hy min tyd het” (Op. 12:12). Hy en sy trawante werp dus alles in die stryd om in sy kort tydjie, vir hom ook dissipels bymekaar te maak. Ons is as verteenwoordigers van God geroep om oor Sy skepping te regeer en heerskappy te voer (Gen 1:26-27), en satan sal dit áltyd teenstaan en ons aanval. Ons moet egter weet dat ons die stryd voer vanuit Jesus se oorwinning aan die kruis (Rom. 8:37-39)!


Die gelowige wat aan die heerskappy van Jesus onderwerp is en volgens die wil van die Here leef, hoef nie bang te wees vir satan nie. Ons kan egter die stryd teen hom nie alleen stry nie. Ons het mekaar se ondersteuning, hulp, liefde, bemoediging en voorbidding nodig. As lede van dieselfde liggaam (Ef. 4:25b), is ons almal van die een Gees deurdrenk (1 Kor. 12:13), daarom moet ons as gelowiges, as gemeentes, as individue in die gemeenskap weer sout vir die aarde en lig vir die wêreld rondom ons wees (Matt. 5:13-14). As gelowiges moet ons geloof dóén – kerk toe gaan (Ps. 26:12), Bybel lees en saam bid (Matt. 18:19), saam sing (Ps. 104:33), saam werk (Ef. 4:16), saam dra (Gal. 6:2), saam bou (Neh. 5:16), saam stry (Rom. 15:30) om ons oorwinning te waarborg (Rom. 8:37). Met die hulp van die Here kan ons ‘n gesamentlike krag wees teen al die verdeeldheid, hartseer en pyn wat satan veroorsaak.


“Ek verwonder my altyd aan die hoeveelheid tyd en aandag wat Christene daaraan afstaan om die duiwel te beveg. As hulle dieselfde hoeveelheid tyd en energie wou afstaan om hulself met God se werk besig te hou, sou die duiwel in sy spore inmekaarsak van blote verveling omdat niemand hulle aan hom steur nie” (Helen Keller).


Gebed: Dankie Here dat ek weet dat satan en sy trawante van my af sal wegvlug as ek waarlik myself aan U onderwerp (Jak. 4:7). Ek hoef nie toe te laat dat satan met my mors, bangmaak of intimideer nie. U wat by my is, wat in my woon, is onvergelykbaar groter as satan en daarom is ek meer as ‘n oorwinnaar in U (Rom. 8:37)! Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page