top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE HEILIGE GEES SAL BY JULLE BLY (4) – VOORSPRAAK EN VREDE!


Joh. 14:27-29 – “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat Ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as Ek is. En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.”


Vergelyk ook 1 Joh. 4:18a – “Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees.”


Jesus is besig om van sy dissipels afskeid te neem en beloof aan hulle die Voorspraak en Sy vrede – waar die Heilige Gees in die hart is, is daar ook vrede. Jesus se erflating van vrede is van ’n ander gehalte as die vrede wat die wêreld gee. Wanneer die kind van God se saak met Hom reg is, verdryf Jesus se vrede in die mees ontwrigte omstandighede, alle ontsteltenis uit die hart en verban die vrees.


Die vrede wat die wêreld gee, hang af van omstandighede, gewoonlik ’n afwesigheid van stryd, oorlog of ook onenigheid, ‘n vrede wat kortstondig en onseker is; gewoonlik niks meer as ’n tydelike hoop op vrede nie. Maar Jesus skenk die vrede as ’n werklikheid wat nie aan omstandighede gebonde is nie. As gelowiges kry ons ‘n ander perspektief op die lewe – ons sien ander dinge raak wanneer ons na ons eie lewe kyk want as kind van God kyk ons deur die oë van God. Die aardse dinge is skielik dan nie meer belangrik vir my nie maar eerder hoe my verhouding met God daar uitsien: Pas ek by God aan of verwag ek God moet by my aanpas? Ek weet God het my lief, maar hou Hy van my?


Jesus kom gee ook ’n nuwe wending aan die liefde: dit moet nie net in die gehoorsaamheid tot uiting kom nie, maar ook in die blydskap oor die goeie wat Hom te beurt val. Hy het die heerlikheid wat Sy eie is, verlaat om in nederigheid ’n mens te word, en in daardie hoedanigheid kan Hy sê dat die Vader “groter” is – die Prins van die hemel het die Kind in die krip kom word! Gevolglik is Sy teruggaan na die Vader om weer in die hemelse heerlikheid te deel, vir Jesus ’n oorsaak van blydskap, en almal wat Hom liefhet, behoort in daardie blydskap te deel.


Stres en spanning is vandag twee begrippe wat deel geword het van die veeleisende en gejaagde lewe waaraan die mens onderwerp en blootgestel word. Christus het kom mens word sodat Hy die toetse van die aardse lewe kon ervaar. Daarom moet ons “bly wees dat Hy na die Vader toe gegaan het” en uit liefde, almal wat oorlaai is, almal wat ontsteld of bang is, uitnooi om Sy vrede te ontvang want “net by God vind ek rus, van Hom kom my redding. Net Hy is my redding, my veilige vesting” (Ps. 62:2-3).


Tydens die seereis van die lewe bevind ons onsself soms op onstuimige waters terwyl die golwe van satan en sy bose trawante, onophoudelik poog om ons lewensbootjie stukkend te slaan. Tog is ons gelowiges, diep in ons wese, deel van Jesus se vrede, die vrede wat ons by die voet van die kruis ontvang het. God is ons Vader wat vrede gee: “Mag God, wat vrede gee, ons volkome aan Hom toegewyd maak en ons geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat ons onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom” (1 Tess. 5:23). Jesus, die Prins van vrede, “se heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring” (Jes. 9:6). Die Heilige Gees skep daardie vrede in ons hart en lewe: “Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing” (Gal. 5:22-23).


“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle”. Dít is Jesus se nalatenskap in Sy testament wat Hy aan ons as gelowiges gegee het, niemand kan hierdie vrede van ons af wegneem nie!


“Die vrede wat die wêreld gee, is die vrede van ontvlugting. Dit is tydelike vrede wat in raadsale en verdrae “gekoop” word om konfrontasie te vermy. Die vrede wat Jesus gee, is nie vrede van ontvlugting nie, maar van oorwinning. Dit is ‘n vrede wat geen konflik of probleem ons kan ontneem nie” (William Barclay).


Gebed: Here, die wêreld om my is oorweldig met onrus en geweld wat werklike vrede net ‘n begrip maak en nie meer ‘n waarheid nie. Ons smag na vrede, daardie vrede wat van Uself kom. Dankie vir die innerlike sielevrede wat U aan my gee, ‘n vrede wat niemand van my kan wegneem nie want ek ken die Vredevors. Here, daarom bid ek dat U vir ons vrede gee in ons mooi land sodat ons opnuut u liefde, kalmte en vreedsaamheid sal ervaar. Verwyder die aggressie, onrus en liefdeloosheid van ons mense, hulle wat glo dat opstande en verwoesting van eiendom, ‘n oplossing sal bring. Skenk U vrede ook aan hulle. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page