top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS WAS DIE VOETE VAN SY DISSIPELS (2) – VOETEWASSER!


Joh. 13:4-5 – “Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.”


Vergelyk ook Matt. 26:20-21 – “Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die twaalf. Terwyl hulle eet, sê Hy: ‘Dit verseker Ek julle: Een van julle sal My verraai.”


Alles is gereed vir die Paasmaal. Jesus weet Sy tyd het gekom dat Hy gevange geneem gaan word, tereggestel en gedood moet word as die Paaslam vir die sondes van die wêreld. Hy en die twaalf dissipels bevind hulle in die bekende Bovertrek en is gereed om die “Laaste Avondmaal” te nuttig en die Heilige Nagmaal in te stel. Die gebruik van ‘n slaaf om die voete van die gaste te was voor die maaltyd, het egter nie gebeur nie, want daar was nie ‘n slaaf teenwoordig nie. Die benodigdhede was byderhand, maar nie een van die dissipels was bereid om homself tot slaaf te verlaag nie.


Sonder om ‘n woord te sê het Jesus opgestaan, Sy bokleed uitgetrek, ‘n handdoek om Hom gevou, water in die waskom gegooi en gekniel om almal se voete te was. Die onenigheid tussen die dissipels oor wie van hulle die belangrikste beskou moet word (Luk. 22:24), kom tot ‘n einde. Miskien het hulle skaam gekry en het dalk gedink om aan te bied om die voetewas-taak by Jesus oor te neem. Dit gebeur egter nie. Met die hande wat die volgende dag deurboor sou word, verrig die Koning die werk van ‘n dienskneg, en met dieselfde hande droog Hy hulle voete af.


‘n Mens kan hierdie prentjie in jou geestesoog herleef en dan voel jy dalk om Jesus te stop. Wag! Wag asseblief Jesus, gee vir Matteus die werk. Hy het baie mense gekul as belastinggaarder, hy het vinnige en lang vingers. Of dalk vir Johannes of sy broer Jakobus, hulle wou mos die ereplekke langs U gehad het, bring hulle bietjie terug aarde toe. Here, wat van Judas, U kan beslis nié sy voete was nie. U weet mos hy gaan U verraai. Laat hy die voete was en jaag hom daarna sommer weg! En Petrus! Jesus, hy gaan maak of hy U nie ken nie; U weet dit mos. Ja wel, hy het darem probeer om na U toe te loop op die water met daardie voete, maar daardie selfde voete het uit ongeloof gesink. Jesus, as dit ek was, sou ek nie één van hulle se voete was nie. Hulle gaan binnekort lekker lê en slaap terwyl U bloed sweet daar in Getsemane; hulle gaan met daardie selfde voete wat U nou was, weghardloop wanneer U in hegtenis geneem word. Vanaand maak hulle beloftes en môre maak hulle spore!


Nee Jesus, kyk mooi om U rond, nie een van hulle verdien ‘n voetewas nie. Nie één van hulle gaan saam met U voor Pilatus verskyn nie; nie één van hulle gaan aanbied om eerder gegesel te word in U plek nie; nie één van hulle gaan aanbied om U te help om die kruis te dra, wanneer U stukkende en verswakte liggaam swig onder die gewig daarvan, nie. Nee Jesus, U is tog hulle Leermeester, hulle Rabbi, die Seun van God, sê vir een van hulle om eerder U voete te was!


Indien ons daardie aand daar was, sou ons nie dalk so reageer het nie? Of sou ons dalk besef het dat Jesus steeds besig is om ons te leer? Om soos Jesus te wees en Hom te volg, moet ek myself verloën, die eie-ek prysgee. Dit beteken nie om myself as minderwaardig te reken nie, maar om van my troontjie af te klim en Jesus as Koning te erken – ek is nie altyd reg nie; ek is nie altyd in beheer van sake nie; my mening hoef nie altyd te seëvier nie – eiegeregtigheid, eiebelang, eiesinnigheid en selfverheerliking moet gekruisig word. Ek moet offervaardig wees – ‘n instrument wees in Jesus se hand wat Hy kan gebruik soos Hy goeddink. Ek moet bereid wees om diensbaar te wees, in nederigheid beskikbaar te wees, soos Jesus af te buk en uit liefde en dankbaarheid vir wat Hy vir my gedoen het, “voete te was”, sonder vergoeding: “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees” (Matt. 20:26-27).


“Nederige mense dink nie minder ván hulleself nie; hulle dink net minder áán hulleself”

(Ken Blanchard).


Gebed: Dankie Jesus vir U voorbeeld van diensbaarheid. Dankie dat U nie aarde toe gekom het om gedien te word nie maar om te dien, en sodoende vir my die voorbeeld gestel het van diensbaarheid. Help my asseblief om in U voetspore te volg. Gee dat ek nie net sal bid en organiseer nie, maar moue oprol en aktief betrokke raak waar U my wil gebruik. Help my om myself te gee in diens aan ander, sonder bymotiewe – maak my ‘n “voetewasser”, o Heer. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page