top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

JESUS LAAT LASARUS UIT DIE DOOD OPSTAAN (2) – DIE STEM WAT DOOIES KAN HOOR!


Joh. 11:41- 44 – “Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: ‘Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom My staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.’ Nadat Hy dit gesê het, roep Hy met ‘n harde stem: ‘Lasarus, kom uit!’ Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met ‘n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: ‘Maak hom los dat hy kan huis toe gaan.”


Vergelyk ook Heb. 10:23 – “Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.”


Die Klip is weggerol; die graf is oop; die doodsreuk hang dalk in die lug; almal staan hulpeloos met huilende oë in afwagting en kyk wat Jesus volgende gaan doen! Jesus neem die gebedshouding in en kyk boontoe: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom My staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” Daardeur word die noue band tussen God en Jesus bewys – Jesus kom van God af – en hier illustreer Hy dit voor almal. Daar is nie die minste twyfel nie. En nou vra Hy dat God die wonder verrig sodat die mense dit kan sien en tot geloof kan kom dat Jesus werklik deur die Vader gestuur is. Alles gaan om die heerlikheid van God en die geloof van die mense.


Met ’n harde stem, sodat almal kan hoor dat Jesus wel die Gestuurde van God is, roep Hy Lasarus by die naam en beveel Hy hom om uit die graf te kom. Onmiddellik gehoorsaam die oorledene. Selfs die dood kan nie Jesus se stem opponeer nie. Hy wat dood is, hóór die stem van Jesus en tree uit die graf te voorskyn, nog in grafdoeke toegedraai. Jesus het met God se krag die graf oorwin, die dood gedood!


Jesus, die Opstanding en die Lewe, laat Lasarus nie net daar staan nie, maar beveel dat die doeke losgemaak moet word sodat hy huis toe kon gaan. Johannes se beskrywing van die opwekking grens aan ‘n antiklimaks. Dit eindig op ’n punt waar ons graag meer sou wou weet wat Lasarus gesê of gedoen het, van die dankbaarheid van die susters en van die reaksie van die ooggetuies. Maar daarvan word niks vertel nie. Dit laat ons onder die indruk van die heerlikheid en majesteit van Jesus. Hy het oortuigend bewys dat Hy die Seun van God is en dat mense Sy woorde moes glo toe Hy gesê het: “Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie maar op die openbaring van die mag van God sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word” (11:4).


Waar bevind jy jou as jy jou geestelike lewe met Lasarus sou vergelyk? Steeds in die graf? Lewend maar in grafdoeke toegedraai? Lewend en vry van die grafdoeke? Wat is die “grafdoeke” wat jy nog moet afskud of losmaak om werklik vry te wees in Christus?


Die dood pas nie in God se lewensplan in nie. Ja, die dood is deel van ons aardse onvolmaakte, gebroke sondaarslewe. Ons weet ook dat die “Lasarusse” wat ons begrawe, nie na vier dae opstaan nie. Maar tog is dit vir ons wat glo anders, want die dood is 'n oorwonne realiteit. Ons sal nog baie huilend en met stukkende harte protesteer oor geliefdes wat van ons af weggeneem word, of dikwels nog met 'n opregte traan in die oog, ander se hartseer en leed deel. Maar, ons huil anders, of behoort anders te huil as die wêreld. Ons mag treur, maar nie treur soos 'n wêreld sonder hoop nie. Want nie alleen huil en treur God saam met ons nie, maar weet ons dat Hy die dood oorwin het. Jesus het Lasarus laat opstaan, Hy het Self opgestaan, en daarom sal ons ook opstaan, al bring die aardse dood soveel hartseer.


Terwyl ons dan almal in die groot vertreksaal sit en wag vir die Aankondiger sodat ons eendag aan boord moet gaan, is dit geen rede tot paniek nie. Ons vertrek beteken immers die aankoms by ons Vader en ‘n blye weersiens van hulle wat reeds tuis is. Intussen moet ons leef, in al ons somtydse treurige omstandighede, soos mense met hoop. Want ons het vir Jesus Christus: “Hy sal al die trane van ons oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan” (Op. 21:4). Jesus gee dooie mense weer lewe, al verloor ons die aardse lewe. Die hemelse lewe word behou en dit duur vir ewig. As ons die ewige lewe verkry het deur geloof in Jesus Christus, is dit vir ewig en kan ons die “grafdoeke” afskud. Al is ons in die graf, lééf ons, daarom kon Lasarus Sy stem hóór, anders sou hy nie reageer het nie!


“Ek sien die woord “hoop” as geloof, want hoop is niks anders as volgehoue geloof nie”

(Johannes Calvyn).


Gebed: Jesus, dankie dat ek mag hoop omdat ek in U glo. Dankie dat ek weet dat my swaarkry op aarde net tydelik is en daarom kan my vlam van hoop helder brand en ten spyte van my gebroke sondaarslewe, ek tog nóú reeds, van U genade en vervulling van U beloftes kan ervaar. Ek bid vir hulle wat ‘n hooplose einde tegemoet gaan, dat U hulle ongeloof in U, te hulp sal kom sodat hulle ook ‘n eindelose lewe sal kan ervaar. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page