top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

DIE GOEIE HERDER (7) – DIE WARE HERDER


Joh. 10:14-15 – “Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en hulle ken My, net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape.”


Vergelyk ook Ps. 23:1 – “Die Here is my herder ... .”


Jesus herhaal dat Hy “die goeie herder is” wat nie net “sy lewe aflê vir sy skape nie” (10:11), maar voeg nog ‘n hoedanigheid by dat “Hy sy skape ken, en hulle vir Hom.” Hierdie kennis is meer as net die ken van Sy stem (10:3-4). Dit getuig van die persoonlike belangstelling in die welvaart, maar ook die ken van die hoedanighede en node van elkeen afsonderlik sodat Hy sy skape by hulle name kan roep (10:3) en hulle met liefde versorg (Eseg. 34:11-16). Die skape sal die goeie herder ken, nie net deur verstandelike kennis nie, maar deur die persoonlike verbondenheid waardeur die innige kennis van die liefde hulle aan die herder verbind.


Hierdie kennis is van ’n hoër vlak as die aardse kennis. Om hierdie waarheid tuis te bring, vergelyk Jesus dit met die verhouding tussen Hom en die Vader. Tussen Vader en Seun bestaan daar volmaakte kennis, gegrond op die allerinnigste band van wesenseenheid. Die mees fundamentele ding in die Christelike geloof is die Vader-Seun-verhouding tussen God en Jesus Christus. “Soos die Vader Jesus ken en Hy die Vader ken”, is die onwrikbare fondament waarop alle ander dinge in die Christelike geloof gebou word. Hierdie wederkerige kennis tussen die goeie Herder en Sy skape is “net so”: dit is van dieselfde geestelike gehalte, hoewel nie in dieselfde mate nie. Jesus kan wel die mens volmaak ken, maar hier op aarde kan die mens Hom nooit ten volle ken nie. Wat ons egter van Hom kán ken, is voldoende om ons te verseker van ons verbondenheid met Hom en ons veilige geborgenheid in Hom.


Ons lees van ‘n jong bruidegom wat tydens die onthaal sy ouers bedank vir alles wat hulle deur die jare vir hom gedoen het. Wat nogal treffend was is dat hy hulle bedank vir die kosbaarste ding wat hulle vir hom gegee het: hulle liefde as ouers vir mekaar want hulle het nooit nagelaat om te beklemtoon dat hulle liefde vir mekaar, op die fondament van God se liefde vir hulle, gebou is nie. Vanuit ‘n menslike vlak gesien is die verhouding tussen God en ouers, ouers met mekaar en ouers met hulle kinders, miskien die heel belangrikste ding in die lewe. “Slegs in die mate waartoe Christelike liefde en integriteit in die lewe van ‘n ouer sigbaar is, word dié vlam ook in die lewe van hulle kinders aangesteek” (Stephen Green). En dit begin al by die doopvont van ‘n kind. Die dopeling kan eintlik niks doen nie, letterlik en figuurlik. Die dopeling word na die doopvont gebring, hy of sy kan niks aanbied nie maar ontvang álles: Die teken dat God sy Naam ook op hierdie “skapie” se voorhoof skryf en ook hierdie “skapie” se naam ken; die doop as sigbare teken dat hierdie “skapie” nou ook in Jesus as die Goeie Herder se kraal is.


Die dopeling kan egter nie vir die res van sy of haar lewe niks doen nie. Hierdie “skapie” is saam met die “ouer skape” in die Goeie Herder se kraal. Is dit vir die skapie sigbaar dat die ouer skape, goeie skape is? Ken húlle die Goeie Herder? Luister hulle na Sy stem? Vir 'n skaap, om sy herder goed te ken, moet hy baie tyd saam met sy herder deurbring, hy moet luister as sy herder met hom praat, hy moet sy herder volg waarheen hy hom ook al sou lei. Ons hoef geen twyfel te hê oor die Herder nie, Hy ís die Goeie Herder. Hy is die Ingang tot die lewe (10:7b). Hy het gekom sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed (10:10b).


Maar waaroor daar miskien twyfel is, is hoe ons ons Herder volg. Ken en luister ons na Sy stem? Reageer ons op daardie Stem? Vergun my om ‘n stukkie persoonlike getuienis met u te deel. Een van ons skoondogters het ‘n besonderse fluit wanneer sy haar 10 jarige seun se aandag wil trek. Dit is nie ‘n harde fluit nie maar maak nie saak waar hy hom op die sportveld of tuis, bevind nie, selfs tussen al die lawaai tussenin, sal Luan aandui dat hy daardie fluit van mamma Tania gehoor het en positief daarop reageer. Baie van ons ken Psalm 23 uit ons kop en kan daarna verwys sonder om eers die Bybel na te slaan, maar kan ons in alle eerlikheid sê dat ons die Herder van Psalm 23 en die Goeie Herder van Johannes 10, waarlik ken? Hoe reageer ons op Sy roepstem, (Sy sagte fluit)? Alleen as ons hierdie Herder wáárlik ken, sal ons ook weet hoe om voor te loop as herder vir my kinders en al God se ander skape!


“Jy sal nooit weet dat Jesus al is wat jy nodig het nie totdat Jesus al is wat jy het”

(Moeder Teresa).


Gebed: Here Jesus, dankie dat U gekom het om die Goeie Herder te wees in hierdie wêreld vol valsheid. Ek bid vir elkeen wat U nog soek, wat U stem nog nie ken nie of U ken maar nog nie daarop reageer nie. Ek bid dat hulle U sal ontmoet as hulle Herder, hulle kennis tot U verdiep, hulle liefde vir U verinnig en hulle aanbidding vir U aangevuur en versterk sal word. “Al wat ek wens is om Christus te ken, dié kennis oortref alles in waarde” (Fil. 3:8; 10). Om U waarlik te ken, is die vrug van Goddelike verligting van my menseverstand. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page