top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Die deur wat die verbrokkelde kliprol vervang het by Jesus se "graf" in Jerusalem

DIE EVANGELIE VAN JOHANNES – JESUS IS DIE CHRISTUS (4)


Joh. 7:30-31 – “Hulle wou Hom toe gevange neem, en tog het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie mense het tot geloof in Hom gekom en het gesê: ‘Wanneer die Christus kom, sal Hy tog seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie?”


Vergelyk ook Heb. 11:6 – “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.”


In teenstelling met die Jode wat nie ware kennis van God besit nie, verklaar Jesus dat Hy God wel ken. In hierdie verband beteken “ken” veel meer as net die Naam te ken. Dit dui op die kennis wat gebore is uit die intieme verhouding tussen Vader en Seun. Die openlike selfbekendstelling van Jesus ontlok verskillende reaksies van sy hoorders. Daar is dié wat Hom gevange wil neem, maar niemand kom so ver om iets te doen nie. Die rede hiervoor lê nie by hulle nie maar by die beskikking van God. Jesus se tyd, Sy uur soos God dit bepaal het, het nog nie gekom nie. Sy optrede bly aan die program gebonde wat die Vader verorden het. Jesus hou by daardie program, wetende dat niemand Hom enige kwaad kan aandoen voordat Sy uur gekom het nie.


Tog was daar mense wat “tot geloof in Hom gekom het.” Hulle was diep onder die indruk van Jesus se prediking, maar die wondertekens imponeer nog meer. Nou ontstaan die vraag of die Messias wat verwag word, meer wonders sal doen as Jesus. Hulle het dus baie naby daaraan gekom om Jesus as die Messias te aanvaar, maar hulle geloof is nog nie die egte geloof nie. Dit is nog maar net wondergeloof, en so ’n geloof hou nie stand nie.


Geloof is die één emosie wat die spektrum van ons hele lewe omvat. Daar is al baie oor geloof geskryf, gepraat, debat gehou, maar elke keer klink dit nuut, elke keer is daar ‘n “nuwer” begrip. Wat ons hier hoor, is baie bekend – vir mense wat gereeld in die kerk kom, amper oorbekend. En die groot gevaar van oorbekendheid is dat jy iets naderhand hoor sonder om dit regtig te hoor. Dit word net klanke en die betekenis verdwyn. En daarmee saam die verwondering en die blydskap oor wat eintlik met die bekende klanke gesê word!


Ons hoef nie meer te wonder “wanneer die Christus kom, of Hy tog seker meer wondertekens sal doen as wat hierdie man gedoen het nie?” Ons weet mos wie Christus is! Die bekende kerkvader Augustinus het die verhouding tussen geloof en begrip soos volg beskryf: “Ek glo om te kan verstaan, en ek verstaan om beter te kan glo.” “Baie mense het tot geloof in Hom gekom” en wanneer ons moet antwoord waarom ons tot geloof in Hom gekom het, moet ons onthou dat Jesus Christus nie ‘n wát is nie, maar ‘n Hý, die Persoon wat by God was toe ons geskep is (Joh. 1:1) om as Sy verteenwoordiger en beeld op aarde te wees. Die boodskap van die kruis bevestig dat ons in Hom kan glo want die bewys van alles is om in die leë grafkelder in Jerusalem, te gaan kyk. Die “wonderteken” is dat die grafkelder van Jesus Christus leeg is!


Paulus het die gemeente in Korinte herinner dat as hulle God bloot op ‘n logiese of intellektuele wyse probeer soek, hulle Hom nooit sou vind nie. Hiermee sluit hy alle mense van vandag ook in: "Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: 'Die wysheid van die volk se wyse manne sal verdwyn, die verstand van sy verstandige mense sal tot niet gaan" (Jes. 29:14). Daarom het God in Sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo. Die Jode vra wondertekens (Joh. 7:31), maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense” (1 Kor. 1:18-25. Effens verkort). Leef só dat die mense jou getuienis kan sien en hoor! Jy moet net getuig, jy hoef nie mense te oortuig nie, dit is die Heilige Gees se werk.


“Die lewe is ‘n komedie vir hulle wat redeneer; ‘n tragedie vir hulle wat voel; ‘n triomf vir hulle wat glo” (Francis Bacon).


Gebed: Jesus Christus, ek aanbid U as die Lewe, die Lig, die Weg, die Waarheid, die Goeie Herder. Skenk hulle wat U opstandingsglorie nog nie aanvaar het nie, die genade sodat hulle sal ontwaak tot die volle bewustheid daarvan. Gee dat hulle vir ons Vader van aangesig tot aangesig ontmoet daar by die voet van die kruis sodat hulle kan sien U hang nie meer daar nie, U is ook nie meer in die graf nie want U het waarlik opgestaan. Gee dat die boodskap van U krag en liefde deur die kruis, in die hele wêreld gehoor sal word. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page