top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


GETUIENIS OOR DIE LIG


Joh 1:6-8 – “Daar was ‘n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê; hy moes van die lig getuig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig.”


Vergelyk ook Mark 1:2b-3 – “Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.”


Johannes onderbreek skielik sy gedagtegang oor die Woord en begin vertel van die optrede van Johannes die Doper. Wie hy was en wat hy gedoen het, word voorlopig nie gesê nie. Die belangrikste is egter dat hy “’n man was wat deur God gestuur is.”


In daardie dae was dit gebruik dat 'n baie belangrike persoon 'n “voorloper” gehad het. Wanneer 'n VIP 'n dorp besoek het, het daar 'n voorloper gegaan wat letterlik die pad gelyk gemaak het sodat die koets nie stamperig ry nie. Johannes die Doper het die mense voorberei vir Jesus se koms. “Hy het gekom om getuienis af te lê.” Nie een van die Ou Testamentiese profete wat oor Jesus se koms geprofeteer het, was “getuies” nie, want hulle het Hom nooit gesien nie.


Johannes die Doper was ‘n profetiese stem vir die mense. Vir vier honderd jaar was geen profesie by die Jode van destyds gehoor nie. Dit blyk dat sommige só gefassineerd was oor die stem van hierdie profeet dat hulle hom ‘n hoër aansien wou gee as wat sy doel was. Daar was selfs van hulle wat later erken het dat hulle niks van die Heilige Gees weet nie maar wel van Johannes die Doper (Hand 19:3-4). Johannes maak daarom seker dat die Doper net ‘n voorloper vir Jesus is en “self nie die lig is nie, maar oor die lig moes getuig.”


En só was hy 'n wáre getuie. Hy was die stem wat roep, net soos Jesaja gesê het hy in die woestyn sal roep. Só is die koms van Christus aangekondig. Die getuienis neem die vorm aan van ’n dringende oproep tot geloof, gerig tot “almal”. Dit gaan nie net om die Joodse volk nie, maar soos die Woord gekom het as die lig vir die mense, word alle mense die doelwit van die getuienis. Die getuienis strek wêreldwyd. Die doel is om almal wat die getuienis hoor, te beweeg tot geloof.


Dit kan vandag nog gebeur dat gelowiges ‘n hoër aansien aan ‘n prediker wil gee as wat sy doel is. Daar is mense wat aanhangers word van die persoon wat die preek lewer en die Woord na ‘n gerieflike tweede plek toe skuif. Johannes wil egter seker maak dat dit nie gebeur nie, maar eerder deur die prediking “tot geloof kom.” Die verband wys op die Woord as die lewe en die lig. Om die mense tot geloof te beweeg, gebruik God ’n mens. Daarmee betuig God dat Hy ’n mens wil gebruik om ander tot die lewe te lei, en dit ook vandag nog doen. Deur die getuienis van ’n mens word ander tot die lig gebring. Dit gaan nie oor die mens wat die getuienis bring nie, maar oor Hom wat die mens stuur.


“Ons vra nie dat die lig op ons val nie, maar dat dit déúr ons op ander sal skyn” (Moeder Teresa).


Gebed: Here, deurdring ons met die glans van U lig sodat dié wat met ons in aanraking kom, veral hulle wat nog in die donkerte lewe, net vir Jesus sien. AmenRecent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page